Newsletter:

NA SKRÓTY

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY

Projekt „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”
OFERTA USŁUG STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Potęga wiedzy–pracownicy firm kapitałem regionu
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach – Lider Projektu wraz z Politechniką Świętokrzyską – Centrum Kształcenia Ustawicznego – Parterem Projektu, zaprasza przedsiębiorców z sektora MMŚP do udziału w projekcie szkoleniowo - doradczym „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, realizowanym w ramach PO KL działanie 8.1.1.schemat A1.

Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa z przyjemnością informuje, że rozpoczęła w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską z dniem 1 kwietnia 2013 r. realizację nowego projektu...

Moja szansa: praca
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Moja szansa: praca” realizowanego w ramach PO KL działanie 7.2.1.

Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.1.1.

Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja” realizowanego w ramach PO KL działanie 8.1.2.

STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY
Głównym celem projektu jest wzrost liczby nowopowstałych innowacyjnych firm

AKTUALNOŚCI »


Kaizen/ Lean w produkcji i usługach
12/08/2105

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa przygotowała dla przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem i popularyzacją systemu Kaizen/ Lean w produkcji i usługach wsparcie w postaci szkolenia e-learningowego ( 90 dniowy dostęp na platformie) oraz pakietu 21 tematów z zakresu: Kaizen, Lean manufacturing, Program 5S, Dostawy w systemie KANBAN, Cele i strategie TPM - Produktywne utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, Zasady wdrażania metody SMED w przedsiębiorstwie, dostępnych na trwałym nośniku elektronicznym.

» więcej

Zasady przygotowania krajowych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych
10/08/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza wszystkich zainteresowanych zasadami przygotowania krajowych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych do udziału w 4 dniowych warsztatach szkoleniowych. W szczególności zaproszenie kierujemy do uczestników projektu „Kręgi innowacji” – Brokerów, Liderów, Menedżerów i Animatorów Innowacji.

» więcej

Komunikat w sprawie legalizacji dokumentów handlowych
23/07/2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 03.08.2015 do 07.08.2015 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie będzie świadczyła usług legalizacyjnych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Analiza innowacyjności firmy
23/07/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza firmy z województwa świętokrzyskiego do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy innowacyjności firmy metodą IMP3rove. IMP3rove to uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane analizy w zakresie zarządzania innowacjami w firmie. Na jej podstawie generowany jest raport innowacyjności przedsiębiorstwa, który firma może wykorzystać podczas ubiegania się o finansowanie w programach krajowych lub międzynarodowych. Ponadto analiza daje możliwość porównania konkurencyjności firmy na tle innych firm, uzyskania informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami.

» więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania pakietu 21 programów szkoleniowych
17/07/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn . „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę KONKURENCYJNOŚCI, zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania pakietu 21 programów szkoleniowych z zakresu Lean manufacturing i udostępnienia ich w postaci wersji edukacyjnej, np. szkoleń e-learningowych, gier symulacyjnych na trwałych nośnikach danych. Programy szkoleniowe i szkolenia przeznaczone są dla świętokrzyskich przedsiębiorców i ich pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
oferta cenowa - pobierz>> 

Zapytanie ofertowe - Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap
13/07/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn . „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usługi e-learningowej z zakresu Lean manufacturing przeznaczonej dla świętokrzyskich przedsiębiorców i ich pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szczegóły znajda Państwo w załączeniu. Termin składania ofert 16 lipca 2015 r.

oferta - pobierz>>
rozeznanie rynku - zapytanie ofertowe - pobierz>>

Studium wykonalności, biznes plan, rozliczanie procesu inwestycyjnego – warsztaty
09/07/2015

Centrum Szkoleniowe przy Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach:
  • Studium wykonalności i biznes plan jako narzędzie budowania procesu inwestycyjnego – Kielce, 9-11 września 2015 r.
  • Rozliczanie projektów inwestycyjnych – Kielce, 21-23 września 2015 r.


» więcej

Polsko-amerykańskie spotkania biznesowe
07/07/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w polsko-amerykańskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się w dniu 30 lipca br. w Warszawie. Spotkania adresowane są do firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański (w szczególności wejściem na rynek Newady), nawiązaniem kontaktów z amerykańskimi podmiotami.

» więcej

Wsparcie na projekty poprawiające BHP
06/07/2015

Przekazujemy informację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania z ZUS projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość wsparcia (w przedziale 20-90%) zależy od wielkości firmy. W załączeniu ulotka z informacjami, wzór umowy i wniosek.

ulotka - pobierz>>
wzór umowy - pobierz>>
wniosek - pobierz>>

Władze SIPH w kadencji 2015-2019

30/06/2015

Na posiedzeniach w dniu 15 i 29 czerwca ukonstytuowały się władze SIPH w kadencji 2015-2019.


» więcej

Seminarium gospodarcze w Brukseli
25/06/2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli zaprasza 6-7 października 2015 r. na spotkania B2B dla polskich firm z branży spożywczej zainteresowanych nawiązaniem współpracy na rynku belgijskim. WPHI ponosi koszty związane z organizacją wydarzeń w Brukseli. Koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem muszą być pokryte przez firmy indywidualne. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 lipca br. na adres e-mail: brussels@trade.gov.pl

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
25/06/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Strukturalnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER - pobierz>>>

Zobacz więcej aktualności

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

© 2006 Producer - strony www, cms, hosting