Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum

Zaproszenie na spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii
14/06/2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedsiębiorców na spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii JE Edgarem Ghazayanem. Pan Ambasador opowie o możliwości wejścia na rynki rosyjskie za pośrednictwem jego kraju.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017 roku, godzin. 12.00, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, I piętro, sala 102, wejście C2.

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, poświęcone tematyce eksportowej
14/06/2017

13 czerwca 2017 r. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zorganizował spotkanie przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, z przedstawicielami i ekspertami Ministerstwa Rozwoju.

Spotkanie poświęcone było tematyce eksportowej. Podczas spotkania omówione zostały problemy polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne oraz bariery w dostępie do rynków międzynarodowych. Spotkanie było także okazją do wskazania najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla polskich firm w procesie internacjonalizacji.

» więcej

Świętokrzyski Klub Eksportera o rynkach skandynawskich
14/06/2017

Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji to tematyka kolejnego szkolenia, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w ramach „Świętokrzyskiego Klubu Eksportera”. Szkolenie odbyło się 13 czerwca br. w siedzibie Izby.

» więcej

Zapytanie ofertowe
13/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "KOF – Koniecznie Otwórz Firmę!" (RPSW.10.04.02-26-0011/16).


Komunikat
12/06/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.06.2017 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie pracuje. Za utrudnienia przepraszamy.


KOF - wnioski do 26 czerwca!

12/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”   realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2. do dnia 26.06.2017 r. do godziny 15.00.


Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych
09/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw MŚP z terenu miast:Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


„PRACA – INTEGRACJA” - program PFRON

07/06/2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.


» więcej

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie SIPH
06/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca br. o godz. 10.00/10.30 w sali audytorium Hotelu Kongresowy, Kielce al. Solidarności 34. Indywidualne zaproszenia zostały przesłane pocztą, prosimy o potwierdzanie udziału. Serdecznie zapraszamy.

Z wizytą u odlewniczego lidera

06/06/2017

Nowoczesna, dobrze zarządzana, nastawiona na rozwój firma – taki kształt Odlewni Polskich S.A. Starachowice poznali uczestnicy piątkowej Rady Dyrektorów SIPH.


» więcej

„Szukasz Pracy? Skorzystaj!”
06/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że rozpoczęła realizację projektu „Szukasz Pracy? Skorzystaj!” w ramach RPOWŚ 10.2.2.  Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 14.06.2017 r. – 30.06.2017 r.


Nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych
05/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

» więcej

Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1
05/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza wyniki naboru nr 3 prowadzonego w ramach Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1.


Bezpłatne szkolenie pn. Ryzyko w transakcjach eksportowych
01/06/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu:  „Ryzyko w transakcjach eksportowych”.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwych ryzyk występujących w handlu zagranicznym w trakcie przygotowania i realizacji transakcji eksportowych, wskazanie różnych metod zabezpieczania się przed ich skutkami. Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów eksportu i współpracy zagranicznej oraz działów marketingu i handlu.

» więcej

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

01/06/2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.


» więcej

RPO WŚ 10.4.1 – Termin ogłoszenia wyników naboru nr 3
01/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że wyniki przeprowadzonego naboru nr 3 dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 zostaną ogłoszone w dniu 05.06.2017 r.

Za wydłużony okres oczekiwania na wyniki oceny przepraszamy.


Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
01/06/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 16.06.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: „ Jak prawidłowo zawierać transakcje eksportowe? Bezpieczne zawieranie transakcji eksportowych”.
29/05/2017

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem eksportowym pn. „Jak prawidłowo zawierać transakcje eksportowe? Bezpieczne zawieranie transakcji eksportowych” Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w ramach  Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na dodatkowy termin szkolenia w dniu 6 czerwca 2017.

» więcej

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
29/05/2017

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 24 maja 2017 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce .


Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
29/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 02.06.2017 r.Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej
26/05/2017

25 maja 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie obrad dokonano wyboru władz KIG oraz przyjęto misję i strategię na najbliższą kadencję 2017-2021. W wyniku głosowania prezesem KIG po raz kolejny został Andrzej Arendarski. Przewodniczącym rady KIG został Janusz Steinhoff.

» więcej

Zapraszamy na Radę Dyrektorów SIPH
25/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Odlewnie Polskie S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH, które odbędzie się w Starachowicach w dniu 2 czerwca 2017 roku.

» więcej

Prowadzenie biznesu na Ukrainie

25/05/2017

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego zapraszamy na spotkanie ze specjalistami ds. ukraińskiej gospodarki, które odbędzie się 5 czerwca br. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach ul. Rynek 3. W załącznikach program i zgłoszenie.

program - pobierz>>
zgłoszenie - pobierz>>


Przepisy żywnościowe w UE dotyczące oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych na produktach spożywczych
24/05/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w imieniu Komisji Europejskich zaprasza do uzupełnienia krótkiej ankiety na temat przepisów dotyczących oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych na produktach spożywczych.

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego
24/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2017/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Misja gospodarcza do Astany
22/05/2017

Zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Międzynarodową Wystawę Astana EXPO 2017 , organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Szczegóły w załącznikach.

info o naborze - pobierz>>
formularz i kryteria expo - pobierz>>

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dotyczącym rynków skandynawskich
22/05/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców na szkolenie:  „Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla baraży budowlanej - aspekty prawne i praktyczne wskazówki”.Szkolenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-15.00 w Kielcach.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
20/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 31.05.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.

10 lat Konkursu Novator

19/05/2017

Wręczenie statuetek NOVATOR 2016 odbyło się podczas gali 18 maja 2017 roku w Muzeum Narodowym – dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. Grono Novatorów powiększyło się o ośmiu laureatów.


» więcej

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług
19/05/2017

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników były tematem szkolenia, które odbyło się 16 maja 2017 w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH w ramach inicjatywy „Świętokrzyski Klub Eksportera”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele firm z regionu świętokrzyskiego, które prowadzą działalność międzynarodową.

» więcej

Misja gospodarcza do Afryki
18/05/2017

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w misji do Afryki Zachodniej: Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej w dniach 24-29 czerwca 2017 r.


Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
15/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 26.05.2017 r.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!!!
15/05/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza nabór wniosków do projektu „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.2.

Termin składania wniosków od 30.05.2017 r. do 12.06.2017 r. do godziny 15.00.


Newsletter SIPH
15/05/2017

Szanowni Państwo,

Przekazujemy newsletter SIPH nr 4/2017 -pobierz>>


O pieniądzach w NBP
11/05/2017

Rada Dyrektorów SIPH odbyła się 10 maja w gościnnych progach Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach.

» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
04.05.2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 19.05.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.


Maraton ze zmianami w przepisach
04/05/2017

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy na konferencję „Maraton ze zmianami w przepisach”, która odbędzie się w Kielcach 25 maja 2017 r. o godz. 9.00. Udział jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Szczegóły na stronie: www.ksiegowiprzyszlosci.pl

Komunikat RPO WŚ 10.2.1 Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie
28/04/2017

Uprzejmie informujemy, że dokonano korekty Raportu Komisji Rekrutacyjnej nr 13.


Komunikat dotyczący wznowienia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
28/04/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wznawia nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 12.05.2017 r.


Komunikat o wyborze dostawcy usługi
28/04/2017

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2017 roku na zakup tonerów do drukarek do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest firma CK Tonery Tomasz Puchała, ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce .

BGK sponsorem NOVATORA 2016
27/04/2017

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął rolę sponsora konkursu SIPH o Nagrodę NOVATOR 2016.

Wsparcie finansowe przedsięwzięcia i udział w pracach Kapituły Konkursu przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego przyczyniły się do sukcesu poprzednich dziesięciu edycji.


» więcej

Misja inwestycyjna firm z Tajlandii
27/04/2017

Biuro Radcy Handlowego Ambasady Tajlandii w Warszawie ma przyjemność poinformować, że w dniach 12-13.06.2017 r. w Warszawie, przebywać będzie Misja Inwestycyjna firm z Tajlandii zainteresowanych pozyskaniem na rynku Polskim partnerów w zakresie inwestycji oraz kooperacji.» więcej

Komunikat

25/04/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie pracuje. Za utrudnienia przepraszamy.


Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług
25/04/2017 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na szkolenie pn. „Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług – nowe regulacje i proponowane zmiany 
w 2017 r.”

zaproszenie - pobierz>>
program szkolenia - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
25/04/2017

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2017 roku na zakup materiałów biurowych do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest firma Best Partner, ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce

Zapraszamy na szkolenie
24.04.2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w ramach  Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na pierwsze z cyklu szkolenie eksportowe pn. Jak prawidłowo zawierać transakcje eksportowe?  Bezpieczne zawieranie transakcji eksportowych ”.

zaproszenie - pobierz>>
program + formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
20/04/2017

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer13/RIF/POIG/2017/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca sięz zapytaniem ofertowym dotyczącymzakupu materiałów biurowychwraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów
20/04/2014

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2017/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu tonerów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Życzenia świąteczne

Narzędzia i programy wspierające strategie rozwojowe zasobów ludzkich podczas seminarium informacyjnego EEN
13/04/2017

Prezentacja narzędzi i programów wpierających podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników świętokrzyskich firm, była tematem seminarium informacyjnego zorganizowanego w dniu 12 kwietnia w Hotelu Kongresowym w Kielcach.

» więcej

Świąteczna Rada Dyrektorów

13/04/2017

Przy Wielkanocnym Jajeczku spotkała się 12 kwietnia Rada Dyrektorów SIPH, tym razem w restauracji Flamingo Hotelu Kongresowego w Kielcach.


» więcej

Dofinansowania i refundacje do kosztów płacy i składek ZUS – niepełnosprawny pracownik, przedsiębiorca i rolnik
11/04/2017

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców oraz niepełnosprawne osoby bezrobotne i poszukujące pracy na konferencję nt. dofinansowań i refundacji kosztów płacy i składek na ubezpieczenia społeczne, która odbędzie się podczas XX Ogólnopolskich Targów Pracy w Kielcach w dniu 12 kwietnia 2017 r., o godz. 12.30, w Sali C3 Targów Kielce S.A., przy ul. Zakładowej 1.

» więcej

SIPH operatorem Bazy Usług Rozwojowych

07/04/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została operatorem wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Bazy Usług Rozwojowych. W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, dzięki której wsparcie otrzyma 250 świętokrzyskich firm z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.


» więcej

Rozpoczynamy nabór dla starterów !!!

03/04/2017

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że trzeci nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 19.04.2017 r. – 28.04.2017 r.

więcej informacji >>>


Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
31.03.2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 14.04.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
31.03.2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 14.04.2017 r.Nabór na misję gospodarczą do Ningbo (Chiny)
30/03/2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach programu GoChina rozpoczyna nabór na misję gospodarczą do Ningbo (Chiny) w dniach 8-12 czerwca 2017.
» więcej

Misja gospodarcza do Kanady
29/03/2017

Canada Poland Chamber of Commerce w Polsce i PEGAZ zapraszają do udziału w misji gospodarczej do Kanady z udziałem delegacji Ministerstwa Rozwoju RP. W dniach 4-10 maja 2017 r. odbywać się będą m.in. warsztaty biznesowe, seminarium nt. CETA i spotkania z przedsiębiorcami kanadyjskimi.

Program - pobierz>>
Zgłoszenie - pobierz>>

Zaproszenie do złożenia ofert

28/03/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo–Handlowej, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji jednodniowych szkoleń z zakresu internacjonalizacji.
Poszukujemy ekspertów z zakresu:
- rynku czeskiego,
- rynku skandynawskiego,
- rynku włoskiego,
- rynku rosyjskiego,
- rynku chińskiego.
W załączeniu szczegóły.Termin składania oferty upływa 7 kwietnia 2017 roku.

Zapytanie - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>


Komunikat dotyczący zmiany zasad realizacji projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
23/03/2017

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana grupy docelowej w projekcie „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1. Wobec tego zmianie uległy następujące dokumenty: regulamin rekrutacji, zasady realizacji projektu, wniosek kandydata oraz karta oceny kandydata.


Zaproszenie na seminarium informacyjne
23/03/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na seminarium informacyjne dot. możliwości dofinasowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z usług doradczych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.  „Dostęp do finansowania.  Narzędzia i programy wspierające strategie rozwojowe zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach kluczowych branż regionu ”. 

Seminarium odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Hotelu Kongresowym, sala Audytorium w godz. 12.30-15.00.

» więcej

Porozumienie izb

17/03/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski podpisały porozumienie o współpracy.


» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
17/03/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 31.03.2017 r.


Tydzień Promocji Wirtualnych Profili
17/03/2018

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskie firmy do udziału w wirtualnych spotkaniach B2B. Jest to kolejna inicjatywa sieci EEN wspierająca i rozwijająca nawiązywanie międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

» więcej

Zaproszenie do Sankt-Petersburga
14/03/2017

Konsulat Generalny RP w Sankt-Petersburgu zaprasza na Międzynarodową Wystawę Budowlaną „InterStroyExpo 2017".

Zaproszenie – pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
13/03/2017

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 08 marca 2017 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo–Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, jest Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce .

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego
08/03/2017

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2017/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Newsletter SIPH
06/03/2017

Szanowni Państwo,

Przekazujemy newsletter SIPH nr 2/2017 - pobierz>> 
Dla przypomnienia newsletter SIPH nr 1/2017 - pobierz>>

Zapraszamy do lektury.

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
28/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 17.03.2017 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
28/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 14.03.2017 r. lub wyczerpania miejsc. O zamknięciu naboru poinformujemy z 24 godzinnym wyprzedzeniem na stronie projektu.


Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1
28/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza wyniki naboru nr 2 prowadzonego w ramach Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1-pobierz>>

Rynek spożywczy w Chinach – szkolenie i konsultacje
24/02/2017

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza 7 i 8 marca br. na całodniowe szkolenie oraz konsultacje pt. "Rynek spożywczy w Chinach. Jak ugryźć Państwo Środka".Rynek importowanej żywności w Chinach rozwija się dynamicznie za sprawą dużej popularności produktów zagranicznych wśród chińskich konsumentów. Chińczycy cenią sobie produkty najwyższej jakości, jak również wygodę przy zakupach. Zwyczaje żywieniowe różnią się jednak w poszczególnych regionach Chin. O czym jeszcze warto pamiętać wchodząc na ten bardzo konkurencyjny rynek? » więcej

Poszukiwani pracownicy
16/02/2017

W związku z dynamicznym rozwojem firmy HIBRID, poszukujemy pracowników na stanowisko technolog powłok antykorozyjnych, oraz doświadczonych lakierników do malowania hydrodynamicznego.

» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
16/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 28.02.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
14/02/2017

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z środków Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Młodzi GO!”
14/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Młodzi GO!” w ramach PO WER 1.2.1 do dnia 28.02.2017 r.


Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych - Projekt „Młodzi GO!” PO WER 1.2.1
13/02/2017

Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa i poradnictwa zawodowego w ramach projektu "Młodzi GO!" (POWR.01.02.01-26-0096/16-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Hannover Messe 2017 - uzupełniający nabór wniosków

10/02/2017

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął uzupełniający nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do uczestnictwa w wyjazdowej misji gospodarczej podczas targów Hannover Messe 2017, w terminie 23-28 kwietnia 2017r. Koszty misji ponosi Organizator.

formularz - pobierz>>


» więcej

Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 – Biznes Plan
10/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza wyniki oceny Biznes Planów w ramach pierwszego naboru do Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1   - pobierz>>

Młodzi GO!
08/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że rozpoczęła realizację projektu „Młodzi GO!” w ramach POWER 1.2.1. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 23.01.2017 r. – 14.02.2017 r.

Informacja o wynikach wyboru oferty cenowej
08/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym z dnia 31.01.2017 r. na: „Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego na podstawie autorskiego programu nauczania” w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy- targowe tygrysy”.

wyniki - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
07/02/2017

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 31 stycznia 2017 roku na zakup materiałów biurowych do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest firma Best Partner, ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce.

30 mln zł na internacjonalizację MŚP w Polsce Wschodniej
03/02/2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowaniaw ramach II Etapu działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP .

» więcej

Spotkanie członków klastra INNOWATOR
03/02/2017

Zapraszamy na spotkanie członków Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego „INNOWATOR” na którym zaprezentowana zostanie "Oferta współpracy nauki z biznesem– możliwości wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 roku w Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, ul. Jędrzejowska (obok Zamku).

zaproszenie + program - pobierz>>


Misja gospodarcza na Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2017
03/02/2017

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął nabór przedstawicieli firm do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi Hannover Messe 2017, odbywające się w dniach 24-28 kwietnia 2017r. Koszty misji ponosi Organizator. 

» więcej

Zapraszamy na seminarium
02/02/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej wraz CCInstitute Sp. z o.o. – członek i założyciel Polskiego Klastra Aluminium, zapraszają do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym pn. „Certyfikacja wyrobów budowlanych, zmian w normach dot. odporności ogniowej okien i drzwi oraz rozporządzenia UE nr 305/2011”

» więcej

Zapytanie ofertowe
01/02/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego na podstawie autorskiego programu nauczania” w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy- targowe tygrysy”.

» więcej

Zintegrowany system zarządzania - rozwiązania IT wspierające rozwój i bezpieczeństwo firmy
01/02/2017

W imieniu firmy OPTeam SA mamy przyjemność przekazać zaproszenie na 21 lutego 2017 r. na konferencję pod nazwą: "Zintegrowany system zarządzania - rozwiązania IT wspierające rozwój i bezpieczeństwo firmy", której Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest partnerem.


Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
31/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 15.02.2017 r.


Polsko-Omańska Rada Biznesu
31/01/2017

Działająca przy Krajowej Izbie Gospodarczej Polsko-Omańska Rada Biznesu zainteresowanych współpracą z Omanem przedsiębiorców zaprasza na spotkanie 9 lutego o godz. 11.00, w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: jan.roszkowicz@rge.com.pl

pismo do SIPH - pobierz>>
zaproszenie do PORB - pobierz>>
regulamin PORB - pobierz>>

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
31/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Informacja o wynikach wyboru oferty cenowej
31/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym z dnia 16.01.2017 r. na: „Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego na podstawie autorskiego programu nauczania” w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy- targowe tygrysy”.

wyniki - pobierz>>

Hannover Messe – atrakcyjne warunki udziału dla świętokrzyskich firm
23/01/2017

24-28 kwietnia 2017 r. Hannover Messe – atrakcyjne warunki udziału dla świętokrzyskich firm.

19 stycznia w siedzibie SIPH, konsultanci Enterprise Europe Network i przedstawiciele Deutsche Messe zachęcali świętokrzyskich przedsiębiorców do udziału w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe.

» więcej

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017
23/01/2017

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza zainteresowane firmy oraz podmioty wpisujące się w tematykę Wystawy do uczestnictwa w programie promocji gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanymi poniżej informacjami.

zaproszenie - pobierz>>

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
20/01/2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w terminie: od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. 

Młodzi GO!
18/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że rozpoczęła realizację projektu „Młodzi GO!” w ramach POWER 1.2.1. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 23.01.2017 r. – 14.02.2017 r.Zapytanie ofertowe 2 – „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego (Zadanie 7, 8,11) w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”, realizowanego w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Zaproszenie - pobierz>>
Oferta cenowa i życiorys zawodowy - pobierz>>

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje o wynikach wyboru oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym z dnia 22.12.2016 r. na: „Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego na podstawie autorskiego programu nauczania” w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy- targowe tygrysy”

wyniki wyboru - pobierz>>


Konkurs o nagrodę gospodarczą NOVATOR 2016
16/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze innowacje o nagrodę NOVATOR 2016.

Regulamin - pobierz>>
Deklaracja firmy - pobierz>>
Deklaracja nauka - przemysł - pobierz>>
Deklaracja młody novator - pobierz>>

» więcej

Z wiceministrem rozwoju o barierach w przedsiębiorczości
16/01/2017

Na niestabilność przepisów, nadmiar procedur i brak logiki w niektórych unormowaniach zwracali uwagę przedsiębiorcy podczas spotkania z Mariuszem Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
13/01/2017

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 31.01.2017 r.

Ocena REFIT rozporządzenia REACH za rok 2017
10/01/2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej zwraca się uprzejmą prośbą, o wypełnienie i odesłanie załączonego kwestionariusza dot. oceny REACH REFIT 2017. Zgromadzone dane pozwolą odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu REACH jest adekwatne do celu, umożliwią przeanalizowanie, które aspekty rozporządzenia funkcjonują dobrze, a które nie, i jakie tego są przyczyny. Wskażą także elementy, które wymagają dostosowania, i umożliwią zaproponowanie zaleceń w celu poprawy wdrożenia przepisów dotyczących REACH. Kolejną ważną kwestią, na której skupi się ocena REACH REFIT, będzie zidentyfikowanie możliwości zmniejszenia obciążeń i uproszczenia. Konsultacja ta daje MŚP, na których działalność ma wpływ REACH, możliwość wyrażenia swoich poglądów i opinii na temat najlepszych rozwiązań problemów, które mają dla nich szczególne znaczenie. Informacje zgromadzone w trakcie konsultacji zostaną wykorzystane w procesie wytyczania kierunku przyszłych inicjatyw UE dotyczących REACH. Prosimy o odesłanie wypełnionego kwestionariusza do dnia 25 stycznia br. na adres zwrotny: a_smilowska@siph.com.pl

ankieta - pobierz>>

Targi przemysłowe szansą dla polskich eksporterów
09/01/2017 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Targi przemysłowe szansą dla polskich eksporterów”.

zaproszenie – pobierz>>
program + formularz zgłoszeniowy – pobierz>>


Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – nabór wniosków POIR 333 - Go To Brand
09/01/2017

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Konkurs umożliwia uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania na udział w targach Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie .

» więcej

Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 – Biznes Plan
03/01/2017

Uczestnicy projektu, którzy po ukończeniu modułu doradczo-szkoleniowego będą ubiegać się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Biznes Planu na okres dwóch lat działalności firmy na obowiązującym formularzu, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

Termin złożenia Biznes Planu w Biurze Projektu (w wersji papierowej i elektronicznej) upływa w dniu 20.01.2017 r. o godz. 15.00.


Zapytanie ofertowe – „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”
22/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego w celu realizacji projektu pn.: „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”, realizowanego w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

zaproszenie - pobierz>>
Oferta cenowa i życiorys zawodowy - pobierz>>
Sprostowanie zaproszenia z dnia 27.12.2016 r. - pobierz>>

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku 2017  najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności składa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej w Kielcach


Rozpoczynamy nabór dla starterów !!!
20/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że drugi nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 09.01.2017 r. – 27.01.2017 r. 

Świąteczny prezent dla małych pacjentów

16/12/2016

Pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach otrzymali na święta niezwykły prezent. Z inicjatywy Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej spółka Funtronic podarowała szpitalowi urządzenie o nazwie Magiczny Dywan, które pomoże w edukacji i rehabilitacji dzieci.» więcej

Spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów

16/12/2016

Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów SIPH, które odbyło się 15 grudnia, zgromadziło blisko stu członków i sympatyków Izby oraz jej pracowników.» więcej

Spotkanie informacyjne dla producentów i importerów

16/12/2016

Obowiązkom i odpowiedzialności oraz nowym sankcjom dla producentów, importerów sprzedawców w świetle nowych przepisów ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku, poświęcone było spotkanie informacyjne, zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.


» więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”
16/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 13.01.2017 r. - więcej informacji>>>

Kounikat
13/12/2016

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 15.12.2016 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa będzie czynna do godziny 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Polskiej Agencji Przedsiębiorczości
08/12/2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, które odbędzie się wKielcach. Działanie 1.2 POPW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności. Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej.

» więcej

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
07/12/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Unijnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER - pobierz>>>

Zapytanie ofertowe - Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1

05/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach, w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00), zwraca się z zapytaniem ofertowym:

 • na wynajem sali szkoleniowej,
 • usługi cateringowe,
 • usługi szkoleniowe.

więcej informacji>>>


Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1
02/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza wyniki naboru prowadzonego w ramach Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 - pobierz>>

Nowe terminy szkoleń badań nieniszczących na rok 2017
02/12/2016

Centrum Doradczo-Szkoleniowe Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza na szkolenia z zakresu badań nieniszczących organizowanych wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Oferujemy szkolenia według programów Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 oraz Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE, które zaplanowano w następujących terminach:

» więcej

Nowoczesne technologie i fabryki przyszłości podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej
01/12/2016

Prezentacja najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przyciągnęła liczną grupę przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki.

» więcej

Zapytanie ofertowe dla doradców zawodowych - Projekt „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” RPO WŚ 10.2.1

01/12/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu " Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie" (RPSW.10.02.01-26-0040/16-00).

więcej informacji>>>


Wydłużenie naboru do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”

30/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach wydłuża nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1 do dnia 16.12.2016 r.


Nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych
28/11/2016

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) - przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym - Lotniskiem Chopina w Warszawie ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów, będących elementem ekosystemu wsparcia innowacji w polskim przemyśle, nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.

» więcej

Obowiązki i odpowiedzialność oraz nowe sankcje dla producentów, importerów i sprzedawców

28/11/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza 15 grudnia 2016 r. do udziału w seminarium informacyjnym, poświęconym obowiązkom i odpowiedzialności oraz nowym sankcjom dla producentów, importerów i sprzedawców. W załącznikach zaproszenie i formularz zgłoszeniowy.

zaproszenie - pobierz>>

formularz - pobierz>>


Komunikat o wyborze dostawcy usługi
21/11/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2016 roku na zakup materiałów biurowych do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest firma Best Partner, ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce.

Regionalne Forum Branży Metalowo – Odlewniczej
18/11/2016

Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz administracji do udziału w Regionalnym Forum Branży Metalowo-Odlewniczej Najnowsze technologie w produkcji przemysłowej –kierunek nowoczesnej gospodarki - Przemysł 4.0 organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP. Forum odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce,ul. Zakładowa 1. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy

program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zapytanie ofertowe dla psychologów - Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1

15/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa" (RPSW.10.04.01-26-0017/16-00). 


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
15/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Projekt „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1
14/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza zamknięcie naboru do Projektu „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1.

Wobec przyjętych regulacji, Formularze Rekrutacyjne można składać do 15.11.2016 r. do godz. 15.00. >>>

Zapraszamy na szkolenie - Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
10/11/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014”, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w godz. 9.30 – 15.00 w Centrum Biznesu Hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34, Kielce, sala północna (parter).

» więcej

Portal zakupowy e-Katalogi
09/11/2016

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza na www.ekatalogi.uzp.gov.pl. To bezpłatna platforma pozwalająca na dokonywanie zakupów (poniżej progu ustawy Prawo zamówień publicznych) przez administrację publiczną oraz sprzedaż produktów i usług przez przedsiębiorców.

Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej - Europejski Tydzień MŚP
08/11/2016

Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz administracji do udziału w Regionalnym Forum Branży Metalowo-Odlewniczej organizawanego w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP. Forum odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce,ul. Zakładowa 1. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
08/11/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 03 listopada 2016 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuły uwzględnione w zapytaniu ofertowym jest Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce.

Nabór firm z sektora metalowo-maszynowego do udziału w projekcie – rozwiązania energooszczędne
07/11/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, że ruszył nabór małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego do udziału w projekcie „Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego (EE-METAL)”. Źródłem finansowania projektu są środki Programu Horyzont 2020. W ramach projektu stworzonych zostanie szereg rozwiązań pomagających MŚP wdrażać przedsięwzięcia związane z efektywności energetyczną, w wybranych przedsiębiorstwach przeprowadzone zostaną audyty energetyczne oraz wdrożony zostanie system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Udział w projekcie jest bezpłatny.

» więcej

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie
07/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że rozpoczęła realizację projektu „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 14.11.206 r. – 30.11.2016 r.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa na targach INNO TECH EXPO 2016
03/11/2016

W dniach 27-28 października 2016 odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO TECH EXPO 2016. Targi były okazją do zaprezentowania oferty usług Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Na stoisku SIPH swój potencjał i innowacyjne rozwiązania zaprezentowały również 4 firmy członkowskie: Formaster S.A., Globtrak Polska Sp. z o.o., Funtronic Sp. z o.o. i ZUK Stąporków S.A.

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego

03/11/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.
zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty -  pobierz>>


Rozpoczynamy nabór dla starterów
13/10/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 28.10.2016 r. – 10.11.2016 r.


Opinia o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
13/10/2016

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy  opinię Krajowej Izby Gospodarczej o "planie Morawieckiego", która została przesłana do Ministerstwa Rozwoju w ramach konsultacji społecznych.

opinia - pobierz>>

Misja gospodarcza do Kanady
13/10/2016

Z okazji nadchodzącego momentu podpisania umowy CETA pomiędzy Unią Europejską a Kanadą Silesia Chamber of Commerce Ltd. Z Wrocławia organizuje ogólnopolską misję specjalną do Kanady, która odbędzie się w dniach: od 27 listopada do 2 grudnia 2016 roku. Szczegółowe informacje: www.scc.org.pl. W załączeniu program wizyty.

program - pobierz>>

Szkolenie z badań nieniszczących wizualnych w Kielcach - ostatnie wolne miejsca
12/10/2016

Centrum Doradczo-Szkoleniowe Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza na szkolenie z zakresu badań nieniszczących wizualnych organizowane wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie realizowane jest wg programu Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712 oraz Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE. Odbędzie się w Kielcach.

» więcej

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
11/10/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 05 października 2016 roku na zakup materiałów biurowych do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest firma Konkret Plus , ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce .

Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej
11/10/2016

Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz administracji do udziału w  Regionalnym Forum Branży Metalowo-Odlewniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie regionalnym przedsiębiorstwom najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle.

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
05/10/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!!!
04/10/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.

W ramach Projektu zaktywizujemy 135 osób oraz udzielimy wsparcia dla 105 podmiotów gospodarczych.


Dofinansowanie udziału w spotkaniach kooperacyjnych na Peloponezie, 11-13 listopada 2016
03/10/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych w ramach dofinansowanej Multisektorowej misji na Peloponez, która odbędzie się w dniach 11-13 listopada 2016. Organizatorem wydarzenia jest Izba Przemysłowo-Handlowa regionu Arkadia, która pokrywa koszty udziału w wydarzeniu, w tym koszty podróży i zakwaterowania.

» więcej

Misja gospodarcza na Tajwan, 19-22 października 2016 r.
03/10/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, Ministerstwem Rozwoju oraz Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na Tajwan w terminie 19-22 października 2016 r. organizowanej przy okazji oficjalnej wizyty Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pana Tadeusza Kościńskiego.

» więcej

Konsultacje społeczne z udziałem SIPH

29/09/2016

Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk wziął udział w debacie pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”, zorganizowanej 28 września przez kielecki Oddział ZUS.


» więcej

Zaproszenie do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla branży spożywczej Food4Life, 10 listopada 2016 r., Sofia, Bułgaria
26/09/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych Food4Life, które odbędą się 10 listopada 2016r. podczas targów Meatmania, The World of Milk, Bulpek, Salon de Vin, Interfood & Drink and Sihre (Hotel, Restaurant, Catering and SPA Equipment).

Targi skierowane są do sektora spożywczego, w tym do: producentów wyrobów spożywczych, branży mleczarskiej, firm zajmujących się przetwórstwem mięsa, producentów wyrobów piekarniczych i cukierniczych, producentów wina,firm oferujących maszyny, urządzenia i materiały dla przemysłu spożywczego, HoReCa, producentów opakowań.

» więcej

Rewolucja w zamówieniach publicznych – konferencja
26/09/2016

Zapraszamy na najważniejsze w tym roku wydarzenie na rynku zamówień publicznych - Konferencja „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” – CN Kopernik, Warszawa, 28 października 2016 r.

» więcej

Informacje gospodarcze z Dublina
26/09/2016

Prezentujemy wrześniowy numer biuletynu informacyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie.


Sukces kolejnej edycji spotkań brokerskich dla firm z branży metalowo-odlewniczej
23/09/2016

Już 450 bilateralnych spotkań kooperacyjnych zorganizował Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej dla firm z branży maszynowej i metalowo-odlewniczej w latach 2012-2016.

Blisko 30 bilateralnych spotkań firm odbyło się w Kielcach, w ramach spotkań brokerskich METAL 2016, zorganizowanych w dniu 21 września 2016r w ramach Międzynarodowych targów technologii dla odlewnictwa METAL oraz Międzynarodowych Targów Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NonFerMet i Recykling 2016. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 18 firm z Polski, Czech, Niemiec i Słowenii.

» więcej

Bony na innowacje dla MŚP – spotkanie informacyjne
14/09/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w środę, 21 września 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania przeznaczonego na realizację projektów, obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego (poddziałanie 2.3.2 POIR). Program w załączeniu.

program - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
07/09/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 02 września 2016 roku na zakup materiałów biurowych do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Firmą która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest Hurtownia Artpis ul. Zożowa 9C, 25-416 Kielce.

VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
05/09/2016

TRZY DNI INSPIRACJI DLA INNOWACJI hasłem VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tegoroczna edycja EKMŚP odbędzie się w dniach 10 – 12 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
02/09/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu materiałów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Warsztat PGNiG
24/08/2016

PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o.o we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają konkurs w ramach otwartych innowacji.

Celem naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm MŚP), które posiadają rozwiązania wpisujące się w agendę zdefiniowanych wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG S.A.

zaproszenie - pobierz>>

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 16 września 2016 r.

Wszelkie szczegóły oraz Regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: www.ptt.arp.pl/aktualności/warsztat-innowacyjnych-pomyslow

Zaproszenie dla firm z branży metalowo-odlewniczej
24/08/2016

Podczas tegorocznych targów technologii dla odlewnictwa METAL oraz ALUMINIUM & NONFERMET w Kielcach odbędą się spotkania kooperacyjne dla firm z branży metalowo-odlewniczej. Spotkania te są wcześniej zaaranżowane, polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Jest to niepowtarzalna okazja na nawiązanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami w ciągu jednego dnia.
Organizatorem spotkań jest Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej będącej Koordynatorem branży metalowo-odlewniczej w regionie świętokrzyskim. Spotkania organizowane są w kooperacji z Targami Kielce.

» więcej

Spotkania B2B w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach
16/08/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do udziału w międzynarodowych spotkaniach B2B w ramach III edycji GIEŁDY KOOPERACYJNEJ, która odbędzie się podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 11 i 12 października 2016 r.w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

» więcej

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
11/08/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 08 sierpnia 2016 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Na adres www.sekretariat@siph.com.pl wpłynęły dwie oferty. Spośród nich została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuły uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Szkolenia z badań nieniszczących - rusza nabór na jesienną edycję 2016 r.
11/08/2016

Centrum Doradczo-Szkoleniowe Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza na jesienną edycję szkoleń z zakresu badań nieniszczących organizowanych wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Oferujemy szkolenia z zakresu badań nieniszczących wg programów Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712 oraz Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE, które odbędą się w Kielcach w następujących terminach: 

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego
08/08/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Niemiecka firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych i hurtowników
08/08/2016

Niemiecka firma produkująca przekąski typu: solone precle, paluszki, chipsy, orzeszki ziemne itp. poszukuje wiarygodnego partnera dystrybucyjnego / hurtownika, w celu sprzedaży swoich produktów na polskim rynku.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt do 16 sierpnia 2016r, tel: 41368 02 78 emaileen@siph.com.pl


POZNAJ RYNEK HISZPAŃSKI – JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ
05/08/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza do udziału w szkoleniu pod nazwą:  " POZNAJ RYNEK HISZPAŃSKI – JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ?”

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Targi Techniczne PLOVDIV 2016
05/08/2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii zaprasza do udziału w największych na Bałkanach TARGACH TECHNICZNYCH PLOVDIV 2016.» więcej

Konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
05/08/2016

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości, ma na celu wskazanie kierunków rozwojowych Polski w perspektywie średniookresowej. Z uwagi na znaczenie projektu w imieniu Prezesa Andrzeja Arendarskiego zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie Państwa opinii i uwag dotyczących dokumentu na adres adurlik@kig.pl do dnia 12 września 2016r.

Państwa stanowiska pozwolą nam skonstruować ocenę projektu zawierająca uwagi całego środowiska Przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.

projekt Strategii - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
02/08/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78,een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/VI/2016 -pobierz>>
BUDOWNICTWO/VI/2016 -pobierz>>
RÓŻNE/VI/2016 -pobierz>>


Materiały do pobrania ze spotkania informacyjnego
02/08/2016

Materiały do pobrania ze spotkania informacyjnego pt. "Jak finansować innowacje technologiczne" 29 lipca 2016 r.

prezentacja 1 - pobierz>>
prezentacja 2 - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uzyskała akredytację Ministerstwa Rozwoju

15/07/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa  jako ośrodek innowacji uzyskała akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP.


» więcej

Giełda kooperacyjna dla branży budowlanej w Pradze

15/07/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 4. edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 22 września 2016 r. podczas targów FOR ARCH w Pradze.


» więcej

Spotkanie informacyjne - JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
08/07/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE?”

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
07/07/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Unijnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.


Walne Zgromadzenie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

30/06/2016

Walne Zgromadzenie Członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się 29 czerwca 2016 r. w Hotelu Kongresowy w Kielcach. Podsumowano działalność w 2015 roku.» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
22/06/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78, een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/V/2016 - pobierz>>
BUDOWNICTWO/V/2016 - pobierz>>
RÓŻNE/V/2016 - pobierz>>


Wdrażanie innowacji przez MŚP - spotkanie informacyjne 1.3.1. POPW
17/06/2016

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wdrażanie innowacji przez MŚP ".

» więcej

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2016
10/06/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii 2016 (EUSEW2016). Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii to największe europejskie forum, na którym odbywają się rozmowy dotyczące przyszłości efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. To doskonała okazja aby dowiedzieć się więcej o nowych technologiach w sektorze energii oraz inicjatywach ekologicznych. Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii odbędzie się w dniach od 13 do 17 czerwca 2016 roku.

» więcej

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE
10/06/2016

Uprzejmie informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla dużych przedsiębiorstw.

» więcej

Zaproszenie do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla firm z branży odlewniczej METAL 2016
08/06/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w ramach XXI międzynarodowych targów technologii dla odlewnictwa METAL oraz ALUMINIUM & NonFerMet i Recykling 2016 SPOTKAŃ KOOPERACYJNYCH dla firm z branży metalowej.

Spotkania biznesowe określane także jako kooperacyjne lub brokerskie to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Spotkania odbędą się w dniu 21 września 2016 roku.

Perspektywiczne rynki ekspansji zagranicznej
08/06/2016

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszamy Państwo do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym perspektywicznych rynków ekspansji zagranicznej.

Badanie przeprowadzamy w związku z pracami "Grupy ds. ekspansji zagranicznej", której KIG jest członkiem, powołanej przez Ministerstwo Rozwoju w celu opracowania nowej "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Będziemy wdzięczni za udział Państwa w ankiecie, w celu przekazania wyników do Ministerstwa Rozwoju i uwzględnienia ich opracowaniu strategii rozwoju eksportu, a co za tym idzie w uwzględnieniu kierunków zagranicznych wskazanych przez Państwa w przyszłych programach wsparcia eksportu.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

Badanie ankietowe „Ecodesign” skierowane do firm działających w sektorze serwerów i przechowywania danych w UE
07/06/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców do udziału w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME Panel, skierowanym do firm działających w sektorze serwerów i przechowywania danych.

» więcej

Badanie ankietowe skierowane do firm objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE
07/06/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców do udziału w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME Panel pt.:  „Przegląd procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstwobjętych dyrektywą VAT 2006/112/WE”

» więcej

Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna
02/06/2016

Nasz partnerski Ośrodek EEN w Katowicach 10 czerwca (piątek) po raz 3 organizuje Polsko-Niemiecką Giełdę Kooperacyjną w ramach X Forum Nowej Gospodarki. W spotkaniu zapowiedziało udział 10 niemieckich firm oraz Uniwersytet z Biefeld, który poszukuje partnerów do projektów badawczo – rozwojowych. Firmy niemieckie będą towarzyszyć oficjalnej delegacji z Landu Północnej Nadrenii- Westfalii (Minister Środowiska i Ochrony Klimatu tego Landu.

Miejsce spotkań: teren Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, Katowice, ul. Ligocka 103).

Rejestracja od 1 czerwca do 5 czerwca br. za pomocą specjalnej platformy

» więcej

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
31/05/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2016 roku na zakup białego papieru biurowego A4 do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Na adres sekretariat@siph.com.pl wpłynęły trzy oferty. Spośród nich została wybrana oferta firmy Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuł uwzględniony w zapytaniu ofertowym.

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
31/05/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2016 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Na adres www.sekretariat@siph.com.pl wpłynęły cztery oferty. Spośród nich została wybrana oferta firmy Konkret Plus Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuły uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Komunikat
23/05/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 27 maja 2016 roku Biuro SIPH nie pracuje. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.


Zapytanie ofertowe na zakup białego papieru biurowego A4
23/05/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu białego papieru biurowego A4 wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik do oferty - pobierz>>

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego
23/05/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik do oferty - pobierz>>

NOVATOR po raz 10.

20/05/2016

O 11 laureatów powiększyło się elitarne grono Novatorów. Wręczenie statuetek NOVATOR 2015 odbyło się podczas gali 18 maja 2016 roku w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.


» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
19/05/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78,een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/IV/2016 - pobierz>>
BUDOWNICTWO/IV/2016 - pobierz>>
RÓŻNE/IV/2016 - pobierz>>


Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej
19/05/2016

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”, poświęconych procedurom ochrony znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.

» więcej

Misja Gospodarcza na Białoruś
19/05/2016

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Misji Gospodarczej na Białoruś, która odbędzie się w terminie od 6 do 11 czerwca 2016 roku w ramach Międzynarodowego Targów Rolniczych "BELAGRO 2016" oraz Białoruskiego Tygodnia Rolnictwa.

» więcej

Zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn oraz ocena zgodności
16/05/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym pn. ZASADNICZE I MINIMALNE WYMAGANIA DLA MASZYN ORAZ OCENA ZGODNOŚCI” – 9 czerwca 2016 r.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Komunikat

13/05/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 18 maja 2016 roku Biuro SIPH pracuje do godz. 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Indywidualne konsultacje podatkowo-prawne
13/05/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w imieniu Polsko –Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na indywidualne konsultacje podatkowo-prawne, które odbędą się w dniach 18-19 maja br., podczas targów PLASTPOL na stoisku A 92 w hali A. Eksperci z firmy PwC podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem dotyczącym aspektów podatkowo-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech oraz postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania w tym zakresie.
Skorzystanie z doradztwa jest możliwe jedynie po dokonaniu zgłoszenia. Zobowiązujące potwierdzenie Państwa udziału prosimy przesłać na załączonym formularzu mailem na adres: ms@ahk.pl do dnia 16.05.2016

dodatkowe informacje - pobierz>>

BGK sponsorem NOVATORA 2015

10/05/2016

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął rolę sponsora konkursu SIPH o Nagrodę NOVATOR 2015.


» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
10/05/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78,een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/III/2016 - pobierz>>
BUDOWNICTWO/III/2016 - pobierz>>
RÓŻNE/III/2016 - pobierz>>


Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.2 PO PW
04/05/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP", które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach podziałania 1.3.2 POPW.


Polsko – Fińskie Forum Innowacyjne
04/05/2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspólnie z Ambasadą RP w Finlandii i partnerami fińskimi organizuje Polsko – Fińskie Forum Innowacyjne w dn. 8-9 czerwca w Helsinkach.

W załączeniu przesyłam zaproszenie i program Forum.

zaproszenie+program - pobierz>>
zgłoszenie - pobierz>>


Konkurs do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
27/04/2016

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca dla  działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach  I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w terminie  od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00). 

Spotkania biznesowe dla firm w ramach targów Hannover Messe 2016, 25-29 kwietnia 2016r.
12/04/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych dla firm z branży przemysłowej, które odbędą się podczas największych na świecie targów przemysłowych Hannover Messe 2016. Spotkania odbędą się w dniach 25-29 kwietnia 2016 i są przeznaczone dla firm z szeroko rozumianej branży przemysłowej, takich jak automatyka przemysłowa, IT, dostawy przemysłowe, inżynieria produkcji, energia i technologie środowiskowe, produkcji przemysłowej, B+R i wielu innych.

» więcej

Konferencja Polish - Swiss Innovation Day 2016
07/04/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji Polish - Swiss Innovation Day, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja ma być także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz do nawiązania współpracy z podmiotami ze Szwajcarii.

Więcej…

Komunikat
07/04/2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych wystąpiła awaria numeru 41 368 02 78.

Prosimy o kontakt z Enterprise Europe Network 
pod następującymi numerami:

41 344 43 92 lub 41 368 02 21 wew. 34, 41, 42

Za utrudnienia przepraszamy.

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
31/03/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78,een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/II/2016 -pobierz>>
BUDOWNICTWO/II/2016 -pobierz>>
RÓŻNE/II/2016 -pobierz>>


Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”
31/03/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu pod nazwą: „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”. Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych przygotowaniem strategii eksportowych- firm produkcyjnych i innowacyjnych firm usługowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku w Kielcach.


Spotkanie przy Wielkanocnym Jajeczku
29/03/2016

W przededniu świąt, w myśl izbowej tradycji, przy Wielkanocnym Jajeczku spotkała się rada Dyrektorów SIPH.

» więcej

Życzenia Wielkanocne
24/03/2016


PGNiG S.A. poszukuje innowacyjnych rozwiązań
12/03/2016

PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej ogłasza nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.  Termin zgłaszania propozycji rozwiązań upływa 1 kwietnia 2016 r.

zaproszenie pobierz>>


Jubileuszowa 10 edycja branżowych spotkań kooperacyjnych dla firm
11/03/2016

63 bilateralne spotkania firm odbyły się w Kielcach, w ramach spotkań kooperacyjnych, zorganizowanych przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Spotkania odbyły się 10 marca 2016 roku podczas targów STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER oraz SPAWALNICTWO. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 26 firm z Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Rumunii i Czech.

» więcej

Polsko-amerykańskie spotkania B2B

02/03/2016

PARP zaprasza na polsko-amerykańskie spotkania B2B z udziałem firm ze Stanu Nevada. Spotkania, które odbędą się 15 kwietnia br. w Warszawie, adresowane są do firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański, reprezentujących sektory wysoko technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem sektora maszynowego, technologii wodnych, suplementów diety, branży rozrywkowej. Udział jest nieodpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do strony PARP:

http://www.een.org.pl/index.php/inne/articles/polsko-amerykanskie-spotkania-biznesowe-15-kwietnia-2016-r-warszawa.html


Spotkanie informacyjne nt. działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”

02/03/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP", które odbędzie się w Kielcach 17 marca 2016 roku.  Więcej informacji i formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie:
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-spotkan-informacyjnych-dzialania-1-2-popw-internacjonalizacja-msp-w-5-miastach-polski-wschodniej


Zapraszamy do udziału w szkoleniu- prezentacja pomysłu przed inwestorem oraz teaser inwestycyjny projektu
29/02/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu z cyklu „Fundusze dla przedsiębiorstw” pod nazwą:  „Pozyskiwanie finansowania z prywatnych źródeł na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć oraz prezentacja przed inwestorem. Teaser inwestycyjny projektu.” 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, posiadających innowacyjne pomysły biznesowe i poszukujących możliwości pozyskania finansowania ze środków UE oraz prywatnych źródeł.


Styczeń 2016 roku w gospodarce
29/02/2016

Wzrost przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w przemyśle w ujęciu rocznym oraz spadek produkcji sprzedanej to najważniejsze elementy informacji GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w styczniu 2016 roku.   

treść komunikatu - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
25/02/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 lutego 2016 roku na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Na adres www.sekretariat@siph.com.pl wpłynęło sześć ofert. Spośród nich została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuły uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Rada Gospodarcza o promocji regionu

23/02/2016

Promocji gospodarczej regionu poświęcone było spotkanie Rady Gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego.

» więcej

Dofinansowanie dla MMSP w ramach Działania 2.5 RPO WŚ – oferta SIPH
23/02/2016

Na początku marca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planuje nabór wniosków w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje współpracę przy sporządzeniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji projektu.

» więcej

Zapytanie ofertowe na zakup ręczników kuchennych i papieru toaletowego
22/02/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Umowę wsparcia Numer 13/RIF/POIG/2016/13/DKW, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ręczników kuchennych i papieru toaletowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Spotkania brokerskie dla firm z branży spożywczej
16/02/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza firmy z branży spożywczej do udziału w spotkaniach biznesowych Food Business Meetings 2016, które odbędą się w dniu 14 marca 2016 w Kortrijk (Belgia) w ramach targów żywności i świeżych produktów TAVOLA.
Ośrodek EEN przy SIPH jest oficjalnym współorganizatorem spotkań biznesowych dla producentów, dystrybutorów i hurtowników wysokiej jakości żywności i świeżych produktów.

» więcej

Project Iran 2016
11/02/2016

Jedne z największych na świecie targów budowlanych Project Iran odbędą się w dniach 24-27.04.2016 r. Są organizowane dla branży budowlanej, remontowej, energetycznej, producentów sprzętu i technologii ochrony środowiska, kamienia naturalnego, oświetlenia itd. Szczegóły w załącznikach.

brochure - pobierz>>
booking PI - pobierz>>
Project Iran - pobierz>>

Komunikat o wyborze dostawcy usługi
11/02/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 5 lutego 2016 roku na zakup środków czystości do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dokonano wyboru dostawcy tej usługi. Na adres www.sekretariat@siph.com.pl wpłynęło pięć ofert. Spośród nich została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę na artykuły uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Dofinansowanie działań proeksportowych – oferta SIPH
10/02/2016

Szanowni Państwo!

Na marzec 2016 roku zapowiedziano nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia , Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP , z którego można otrzymać dofinansowanie działań eksportowych. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje Państwu współpracę przy napisaniu wniosku i realizacji projektu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje małym i średnim firmom z województwa świętokrzyskiego doradztwo i pomoc w uzyskaniu wsparcia na rozwój eksportu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

» więcej

Jak zarządzać projektami
09/02/2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na nieodpłatne seminarium Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Szczegółowe informacje - w załączonych plikach.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Dziesiąta edycja Konkursu o Nagrodę NOVATOR

08/02/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w dziesiątej edycji Konkursu NOVATOR.


» więcej

Seminarium: „Go global – jak zdobyć rynek francuski ”
08/02/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu śniadań biznesowych pn. „Go global – jak zdobyć rynek francuski „. Forma spotkania to stała praktyka stosowana w Ośrodku na wymianę doświadczeń z ciekawymi ludźmi oraz stanowi atrakcyjną formę nawiązania kontaktów biznesowych.

Francja to dziś szósta gospodarka świata oraz trzecia gospodarka Europy. Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, proponujemy uczestnictwo w seminarium, które zapewni zapoznanie się z pełnym wachlarzem możliwości współpracy we Francji. Spotkanie poprowadzą eksperci z Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej z Warszawy dnia 17 lutego 2016r.

Szczegóły oraz rejestracja:

Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości
05/02/2016

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach w oparciu o Aneks nr 13 do umowy ramowej na pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami konkurencyjności rynku, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu środków czystości wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe informacje o zamawianym towarze znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz ofertowy - pobierz>>

Misja gospodarcza dla firm z branży samochodowej na targi TAIPEI AMPA 2016
01/02/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje misję gospodarczą na targi TAIPEI AMPA 2016, które odbędą się w Tajpej (Tajwan) w dniach 6-9 kwietnia 2016 r. Targi przeznaczone są dla firm z branży samochodowej i są jednymi z wiodących wydarzeń targowych w tej branży na kontynencie azjatyckim. W załączniku znajdują się informacje dot. wydarzenia, a pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo artykuł dot. samej misji: 

Zaproszenie - pobierz>>>
Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>>

Nowe reguły i narzędzia alternatywnych metod rozwiązywania sporów
01/02/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w imieniu Komisji Europejskiej uprzejmie informuje, o nowych zasadach i narzędziach w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Firmy zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej, które sprzedają produkty lub usługi online będą musiały dostosować swoje strony oraz warunki i regulaminy zawierania umów aby były zgodne z nowymi przepisami dotyczącymi polubownego rozwiązywania sporów.

» więcej

Szkolenie „Marketing międzynarodowy- Jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych”
28/01/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu pod nazwą „Marketing międzynarodowy- Jak skutecznie działać na rynkach zagranicznych”. Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniami oraz praktycznymi poradami związanymi ze sprzedażą na rynki międzynarodowe. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz najnowszymi trendami marketingu, przygotowania strategii eksportowej i promocji na rynkach zagranicznych. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku w Kielcach.

Szczegóły oraz rejestracja:

Komunikat o wyborze dostawcy usługi

26/01/2016

Uprzejmie informujemy, że w trybie zapytania o cenę dokonano wyboru dostawcy usługi transportu weksli. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Autoryzowany Zakład Instalacji „Sezam” Dariusz Molenda.


Program szkoleniowy dla menedżerów firm w Japonii
25/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w programie szkoleniowym dla menedżerów firm w Japonii, finansowanym przez Komisję Europejską.

4/5- tygodniowy program pod nazwą „Human Resources Training Programme-Japan Industry Insight” daje europejskim firmom możliwość uzyskania w krótkim czasie szerokiej wiedzy na temat struktur przemysłu w Japonii i japońskich praktyk biznesowych.
Przeznaczony jest dla menedżerów firm, odpowiedzialnych za kontakty z partnerami japońskimi, planujących pracę w Japonii, bądź zainteresowanych praktykami menedżerskimi w Japonii.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy Grudzień 2015
11/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78, een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/IV/2015 - pobierz>>
BUDOWNICTWO/IV/2015 - pobierz>>
RÓŻNE/IV/2015 - pobierz>>

Zapytanie ofertowe - transport
11/01/2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa Świętokrzyskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi -transport weksli z Regionalnej Instytucji Finansującej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

zapytanie ofertowe -pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>


Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze w Katowicach
08/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż w dniu 19 stycznia 2016 roku odbędzie się Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze oraz spotkanie B2B z chorwackimi firmami

» więcej

Poszukiwani odbiorcy bawełny
07/01/2016

Firma z Uzbekistanu poszukuje odbiorców swoich produktów- bawełny. Szczegóły w załączniku. Przedsiębiorstwa zainteresowane ofertą zapraszamy do kontaktu z firmą.


Harmonogramy naboru wniosków na 2016 r
07/01/2016

Szanowni Państwo,

Znane są już kryteria oceny projektów jak również harmonogramy naboru wniosków na 2016 r. o dofinasowanie projektów ze środków unijnych. W ramach planowanych konkursów możliwe jest dofinasowanie projektów inwestycyjnych, planowanych prac badawczo - rozwojowych, budowy zaplecza badawczego czy podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Zapraszamy Przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia rozwojowe w swoich firmach, do kontaktu w celu konsultacji i pomocy doradczej w doborze źródeł finansowania planowanych inwestycji oraz wstępną weryfikację kryteriów oceny projektów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z konsultantami i ekspertami naszego ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach ul. Sienkiewicza 53, tel. 41 368-02-78, m_pawlowska@siph.com.pl lub een@siph.com.pl

Międzynarodowe Targi Spożywcze ALIMENTARIA 2016, 25-28 kwietnia 2016 r., Barcelona
04/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza firmy z branży spożywczej do skorzystania z możliwości promocji swoich produktów na polskim stoisku branżowym podczas Międzynarodowych Targów Spożywczych ALIMENTARIA, które odbędą się w dniach 25 – 28 kwietnia 2016 r. w Barcelonie. W 2016 r. odbędzie się już 21. edycja tych największych targów spożywczych na terenie Hiszpanii. Poprzednia edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Ponad 140 tys. odwiedzających miało okazję zapoznać się z ofertą ponad 3800 wystawców. Zainteresowane udziałem w targach firmy prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie: madrid@trade.gov.pl

Bezpłatne webinaria nt. rynku japońskiego w styczniu i lutym 2016 r.
04/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych przez Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Gospodarczej (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation). Zostaną one poświęcone zagadnieniom zamówień publicznych, rynku e-learningowego oraz kultury biznesowej w Japonii.

Rozwijaj swoją firmę i eksportuj do Wielkiej Brytanii
04/01/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym z cyklu spotkań na temat możliwości współpracy na rynkach zagranicznych. Serdecznie Zapraszam.

Więcej - pobierz>>

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia dla mikro, małych i średnic h przedsiębiorstw w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
04/01/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR- „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Projekty będą dofinansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego

» więcej

Spotkania brokerskie dla firm z branży metalowej i maszynowej w Kielcach- STOM 2016
04/01/2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, przypomina iż do 10 lutego trwa rejestracja firm zainteresowanych udziałem w spotkaniach brokerskich dla firm z branży metalowej i maszynowej STOM 2016. Spotkania odbędą się 10 marca 2016 roku w Kielcach podczas targów:

Z okazji nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku 2016  najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności składa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

 


Narodowa Loteria Paragonowa
17/12/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 1 października br. rozpoczęła się Narodowa Loteria Paragonowa Ministerstwa Finansów. To pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju. Dotychczas z dużym powodzeniem organizowana była między innymi na Słowacji i w Portugalii.

» więcej

Spotkanie opłatkowe SIPH
17/12/2015

Spotkanie opłatkowe - uroczysta Rada Dyrektorów SIPH odbyła się 16 grudnia w Best Western Grand Hotel w Kielcach.

» więcej

Komunikat
16/12/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2015 roku  Biuro SIPH nie pracuje. Za utrudnienia przepraszamy.Świętokrzyska Victoria - po raz ósmy
09/12/2015

Do 15 stycznia 2016 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.

Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:

"Osobowość”– dla osób fizycznych,
”Przedsiębiorczość”– dla przedsiębiorców,
”Samorządność”– dla jednostek samorządu terytorialnego.

» więcej

Szkolenie dla przedsiębiorców z nowych europejskich regulacji prawnych dotyczących efektywności energetycznej - Audyt energetyczny- obowiązek czy potrzeba?
09/12/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach działania ośrodka Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Nowe europejskie regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE i koniecznością przeprowadzenia audytu energetycznego”.

» więcej

Giełda kooperacyjna w Belgii

03/12/2015

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zaprasza w dniach 3–4 lutego 2016 r. na giełdę kooperacyjną „MNE Kortrijk Xpo 2016”, skierowaną do przedsiębiorców z branży metalowo-maszynowej.


» więcej

Bułgaria i Rumunia – rynki współpracy
02/12/2015

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zapraszają na międzynarodową konferencję „ Bułgaria i Rumunia – rynki współpracy dla polskiego biznesu” . Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej IBRKK, w godzinach 9:30-15:00, udział jest bezpłatny.

Zaproszenie - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy Listopad 2015
30/11/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. 

W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78, een@siph.com.pl


Oferty współpracy:
METAL/III/2015 - pobierz>>
BUDOWNICTWO/III/2015 - pobierz>>
RÓŻNE/III/2015 - pobierz>>

Newsletter Norm
30/11/2015

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza przedsiębiorców do korzystania z nowej platformy internetowej Wiedza.
» więcej

Zapytanie ofertowe - transport
30/11/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa Świętokrzyskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi - transport weksli z Regionalnej Instytucji Finansującej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

zapytanie ofertowe - pobierz>>

Go global – jak zdobyć rynek brytyjski?
25/11/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Networ k przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zaprasza do udziału w śniadaniu biznesowym:  „Go global –  jak zdobyć rynek brytyjski?”

Spotkanie odbędzie się  10 grudnia 2015 r.  w godzinach 11:00 do 14:00 w Hotelu WESTERN Grand,ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, sala Dębowa.

» więcej

Bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z nieruchomościami

24/11/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców zrzeszonych w SIPH na bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z nieruchomościami.


» więcej

Zaproszenie na spotkanie świąteczne

24/11/2015

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A. zapraszają przedsiębiorców na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 17:00 w Hotelu Europa w Starachowicach.

Zaproszenie - pobierz >>

Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze
20/11/2015

W imieniu Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, pana Pawła Włodarczyka, przekazujemy zaproszenie na Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze w Katowicach.

 

Zaproszenie - pobierz>>

Debata na temat polityki klimatycznej
20/11/2015

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza do uczestnictwa w debacie eksperckiej na temat polityki klimatycznej i wykorzystania energii odnawialnej w kontekście województwa świętokrzyskiego. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. w godz. 13:00-14:00 w studiu GRAM Polskiego Radia Kielce, przy ul. Radiowej 4 w Kielcach.

W załączeniu - zaproszenie - pobierz>>

W KIG o problemach energetyki
19/11/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w otwartym posiedzeniu Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatyczn ej, które odbędzie się 25 listopada br. w godz. 11.00 – 13.55, w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, w sali 205.


» więcej

Informacja dla beneficjentów działań 8.1 oraz 8.2 POIG
05/11/2015

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty. Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.


JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ I POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁANIA ROZWOJOWE
02/11/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zaprasza do udziału w seminarium pod nazwą:  „JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ I POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁANIA ROZWOJOWE”.  Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w okresie 2014 -2020  ze szczególnym uwzględnieniem branży metalowo- odlewniczej
Kielce, 24 listopada 2015 r.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy Październik 2015
22/10/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. 

W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78, een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/II/2015 - pobierz>>>
BUDOWNICTWO/II/2015 - pobierz>>>
RÓŻNE/II/2015 - pobierz>>>

Uroczystość z okazji 25-lecia SIPH
22/10/2015

Refleksje historyczne, wyróżnienia dla przedsiębiorców, statuetki dla Novatorów i koncert muzyki filmowej to najważniejsze akcenty uroczystości z okazji 25-lecia Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

» więcej

Komunikat
16/10/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w środę  21  października 2015 r. Biuro SIPH pracuje  do godz. 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania biznesowe dla firm z branży metalowej i maszynowej
02/10/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Networkprzy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowejw Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w SPOTKANIACH BIZNESOWYCH firm z branży metalowej i maszynowej.

Spotkania odbędą się 10 marca 2016 roku podczas targów:


Basra zaprasza do współpracy
01/10/2015 

Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk spotkał się z przedstawicielami Izby Przemysłowej z Basry (Irak).

» więcej

Rozstrzygnięcie konkursu
01/10/2015

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że na zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu pn. „Staropolski Fundusz Kapitałowy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 3: "Kapitał dla innowacji", Działanie 3.1: "Inicjowanie działalności innowacyjnej”, dotyczące realizacji usługi: „wykonania wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny rynkowej wynalazku. wpłynęły 2 oferty spełniające warunki zapytania.

Jako najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę firmy KLS Partners Dariusz Kańtoch.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową „Możliwości exportowe dla polskich firm w Niemczech”
30/09/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych współpracą z Niemcami przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym p.n.: "Możliwości exportowe dla polskich firm w Niemczech".

Spotkanie odbędzie się 13 października 2015. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Zapytanie ofertowe

24/09/2015

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny rynkowej wynalazku w związku z realizacją projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy.

Informujemy, że zmianie uległa treść pkt. III ust. 1 zapytania ofertowego:

Obowiązujące brzmienie:

III. Szczegółowe wymagania wobec wykonawcy.

1) co najmniej 1 osoba w zespole wykonawcy posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub rzeczoznawcy majątkowego,

pobierz >> zapytanie


NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
18/09/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Strukturalnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą. 

NEWSLETTER - pobierz>>>

Zaproszenie do udziału w Misji Gospodarczej do Kazachstanu
18/09/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu w dniach 26-30 października 2015.

Misja odbędzie się podczas trwania międzynarodowych targów branży energetycznej oraz Forum Energetyków Kazachstanu.

» więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego sponsorem Novatora 2014

14/09/2015

Z satysfakcją informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest sponsorem dziewiątej edycji Konkursu o Nagrodę NOVATOR.


» więcej

Targi Usług dla Firm
14/09/2015

Targi Kielce zapraszają na pierwszą edycję Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy, Targów Usług dla Firm, 1 - 2 października 2015. Informacje w załączeniu.


Forum Dongguan - Region Świętokrzyski
11/09/2015

Informujemy, że Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, funkcjonujące w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje Forum Dongguan - Region Świętokrzyski, które odbędzie się w dniu 17 września 2015 r.

» więcej

V Europejski Kongres MŚP już w październiku
11/09/2015

V Europejski Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to wydarzenie na którym nie może zabraknąć żadnego przedsiębiorcy szukającego ciekawych rozwiązań dla swojej firmy, ale także tych osób, które dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy
10/09/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prezentuje oferty współpracy międzynarodowej z branży metalowej, budowlanej oraz pozostałych branż. 

W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Kontakt: 41368 02 78, een@siph.com.pl

Oferty współpracy:
METAL/I/2015>>> pobierz
BUDOWNICTWO/I/2015>>> pobierz
RÓŻNE/I/2015>>>pobierz

Studia podyplomowe z zakresu coachingu biznesowego
08/09/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, w imieniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu uprzejmie informuje o uruchomieniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach studiów podyplomowych z zakresu coachingu biznesowego.

» więcej

Komunikat
08/09/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 11 września 2015 r. Biuro SIPH pracuje do godz. 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE NA WRZEŚNIOWE WYDARZENIA W RAMACH EXPO 2015 W MEDIOLANIE
08/09/2015

W ramach EXPO 2015 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z konsorcjum, na czele którego stoi Specjalna Agencja ds. Promocji w Mediolańskiej Izbie Handlowej, a w skład konsorcjum wchodzą Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres) oraz Izby Gospodarcze Hiszpanii, Paryża, Regionu Rodano-Alepjskiego, Flandrii Wschodniej oraz Innovhub z Mediolanu organizują giełdy kontaktów B2B oraz konferencje tematyczne związane z tematem EXPO. 

W dniu 28 września 2015 r. zapraszamy na kolejne spotkania poświęcone tematyce „ Food Tourism” najnowszym trendom w turystyce, podróżach kulinarnych, gastronomicznych http://www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net/ (zaproszenie w załączeniu)

» więcej

Zaproszenie do udziału w seminarium - poznaj rynek niemiecki - wykonywanie kontraktów w niemczech
03/09/2015 

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zaprasza do udziału w seminarium pod nazwą:  " POZNAJ RYNEK NIEMIECKI – WYKONYWANIE KONTRAKTÓW   W NIEMCZECH (SAMODZIELNIE LUB W ROLI PODWYKONAWCY) w  dniu 29 września 2015r.


» więcej

Zaproszenie do udziału w seminariach dotyczących sporządzania raportu do KOBiZE
02/09/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w seminariach pod nazwą: „Emisja gazów cieplarnianych i innych substancji w Unii Europejskiej i w Polsce - Raport do KOBiZE – realizacja obowiązków sprawozdawczych MŚP wynikających z przepisów wspólnotowego i krajowego prawa środowiskowego”.

Seminaria odbędą się:
- w Kielcach- 22 września br.
- w Ostrowcu Świętokrzyskim- 23 września br.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, którzy posiadają w swoich zakładach instalacje takie jak urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., a także przedsiębiorstwa, które powodują emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu).

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.izbainnowacji.pl/szkolenia_siph/szk.lista

25-lecie SIPH na Placu Artystów

01/09/2015

Na Placu Artystów w Kielcach stanęła wystawa plenerowa z okazji 25-lecia Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zapraszamy do zwiedzania.


» więcej

Kaizen/ Lean w produkcji i usługach
12/08/2105

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa przygotowała dla przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem i popularyzacją systemu Kaizen/ Lean w produkcji i usługach wsparcie w postaci szkolenia e-learningowego ( 90 dniowy dostęp na platformie) oraz pakietu 21 tematów z zakresu: Kaizen, Lean manufacturing, Program 5S, Dostawy w systemie KANBAN, Cele i strategie TPM - Produktywne utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, Zasady wdrażania metody SMED w przedsiębiorstwie, dostępnych na trwałym nośniku elektronicznym.

» więcej

Zasady przygotowania krajowych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych
10/08/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza wszystkich zainteresowanych zasadami przygotowania krajowych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych do udziału w 4 dniowych warsztatach szkoleniowych. W szczególności zaproszenie kierujemy do uczestników projektu „Kręgi innowacji” – Brokerów, Liderów, Menedżerów i Animatorów Innowacji.

» więcej

Komunikat w sprawie legalizacji dokumentów handlowych
23/07/2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 03.08.2015 do 07.08.2015 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie będzie świadczyła usług legalizacyjnych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Analiza innowacyjności firmy
23/07/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza firmy z województwa świętokrzyskiego do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy innowacyjności firmy metodą IMP3rove. IMP3rove to uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane analizy w zakresie zarządzania innowacjami w firmie. Na jej podstawie generowany jest raport innowacyjności przedsiębiorstwa, który firma może wykorzystać podczas ubiegania się o finansowanie w programach krajowych lub międzynarodowych. Ponadto analiza daje możliwość porównania konkurencyjności firmy na tle innych firm, uzyskania informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami.

» więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania pakietu 21 programów szkoleniowych
17/07/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn . „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę KONKURENCYJNOŚCI, zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania pakietu 21 programów szkoleniowych z zakresu Lean manufacturing i udostępnienia ich w postaci wersji edukacyjnej, np. szkoleń e-learningowych, gier symulacyjnych na trwałych nośnikach danych. Programy szkoleniowe i szkolenia przeznaczone są dla świętokrzyskich przedsiębiorców i ich pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
oferta cenowa - pobierz>> 

Zapytanie ofertowe - Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap
13/07/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn . „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usługi e-learningowej z zakresu Lean manufacturing przeznaczonej dla świętokrzyskich przedsiębiorców i ich pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szczegóły znajda Państwo w załączeniu. Termin składania ofert 16 lipca 2015 r.

oferta - pobierz>>
rozeznanie rynku - zapytanie ofertowe - pobierz>>

Studium wykonalności, biznes plan, rozliczanie procesu inwestycyjnego – warsztaty
09/07/2015

Centrum Szkoleniowe przy Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach:
 • Studium wykonalności i biznes plan jako narzędzie budowania procesu inwestycyjnego – Kielce, 9-11 września 2015 r.
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych – Kielce, 21-23 września 2015 r.


» więcej

Polsko-amerykańskie spotkania biznesowe
07/07/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w polsko-amerykańskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się w dniu 30 lipca br. w Warszawie. Spotkania adresowane są do firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański (w szczególności wejściem na rynek Newady), nawiązaniem kontaktów z amerykańskimi podmiotami.

» więcej

Wsparcie na projekty poprawiające BHP
06/07/2015

Przekazujemy informację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania z ZUS projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość wsparcia (w przedziale 20-90%) zależy od wielkości firmy. W załączeniu ulotka z informacjami, wzór umowy i wniosek.

ulotka - pobierz>>
wzór umowy - pobierz>>
wniosek - pobierz>>

Władze SIPH w kadencji 2015-2019

30/06/2015

Na posiedzeniach w dniu 15 i 29 czerwca ukonstytuowały się władze SIPH w kadencji 2015-2019.


» więcej

Spotkanie informacyjne nt. programu HORYZONT 2020- Instrument MŚP
30/06/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pod nazwą: „BLIŻEJ HORYZONTU- praktyczne aspekty aplikowania do Instrumentu MŚP”, które odbędzie się 14 lipca 2015 roku w Kielcach. 


Seminarium gospodarcze w Brukseli
25/06/2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli zaprasza 6-7 października 2015 r. na spotkania B2B dla polskich firm z branży spożywczej zainteresowanych nawiązaniem współpracy na rynku belgijskim. WPHI ponosi koszty związane z organizacją wydarzeń w Brukseli. Koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem muszą być pokryte przez firmy indywidualne. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 lipca br. na adres e-mail: brussels@trade.gov.pl

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
25/06/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Strukturalnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER - pobierz>>>

Giełda kontaktów B2B UE-JAPONIA
23/06/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w giełdzie spotkań B2B między firmami europejskimi i japońskimi w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie, która wraz z konferencją poświeconą współpracy UE – Japonia, odbędą się w dniach 10–11 lipca 2015 r. Giełda kooperacyjna poświęcona będzie przetwórstwu rolno-spożywczemu, biotechnologiom, przemysłowi chemicznemu. W spotkaniach z firmami japońskimi wezmą udział firmy z Polski, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz innych krajów europejskich.

» więcej

S7. Siedem wyzwań. Milion szans
18/06/2015

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „S7. Siedem wyzwań. Milion szans”, która odbędzie się 26 czerwca 2015 r., godz. 11.30 w Targach Kielce.

» więcej

Opinie o przepisach podatkowych

16/06/2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw ustaw regulujących podatek dochodowy z punktu widzenia obciążeń administracyjnych. W związku z tym zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie badania ankietowego skierowanego do przedsiębiorców, umieszczonego na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/47983.


SIPH koordynuje dwa konsorcja

15/06/2015

Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk podpisał porozumienia w sprawie koordynowania dwóch konsorcjów, działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego: zasobooszczędnego budownictwa i branży metalowo-odlewniczej.


» więcej

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu kluczowych branż regionu świętokrzyskiego
15/06/2015

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, partner Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, zaprasza do udziału w panelu dot. absorbcji wiedzy w regionie pn.: „Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu kluczowych branż regionu świętokrzyskiego”

» więcej

SIPH wyróżniona Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego

15/06/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została wyróżniona Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.


» więcej

Zapraszamy na szkolenie - Europejski Nakaz Zapłaty
12/06/2015 

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zaprasza do udziału w warsztatach pod nazwą:  "EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY - SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE"
w dniu 30 czerwca 2015 r.

» więcej

Walne Zgromadzenie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

11/06/2015

Walne Zgromadzenie Członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się 10 czerwca 2015 r. w Hotelu Kongresowy w Kielcach. Podsumowano działalność w kadencji 2011-2015 i wybrano władze na lata 2015-2019.


» więcej

SIPH koordynatorem dwóch konsorcjów

08/06/2015

Miło nam poinformować, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została koordynatorem dwóch konsorcjów działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.


» więcej

Rada Dyrektorów SIPH gościła w Starachowicach
28/05/2015

Na zaproszenie Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Rada Dyrektorów SIPH spotkała się 27 maja w Starachowicach.

» więcej

Zapytanie ofertowe - „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”
26/05/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji 4 dniowego szkolenia i warsztatów podnoszących kompetencje liderów innowacji, brokerów technologicznych, animatorów projektów międzynarodowych oraz menadżerów innowacji w zakresie przygotowania krajowych projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych.

Miejsce realizacji:
Hotel /obiekt konferencyjno – szkoleniowy na terenie Kielc

Termin realizacji usługi:
2 dni szkolenia: 27-28 sierpnia 2015 r.
2 dni szkolenia 3-4 września 2015 r.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać do dnia 15.06.2015 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej lub listownie/ kurierem na adres: Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, z dopiskiem: „Oferta na zapytanie z dnia 26.05.2015 r. – Perspektywy RSI – szkolenie projekty krajowe”. 

Zapytanie ofertowe – pobierz>>
Oferta Wykonawcy – pobierz>>

Konkurs w programie Go_Global.pl
21/05/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w programie Go_Global.pl. Na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych przeznaczyło 15 mln złotych.

» więcej

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego dla SIPH

20/05/2015


Miło nam poinformować, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została wyróżniona Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.


» więcej

Ułatwienia w działalności eksportowej wprowadzone w 2015 roku
06/05/2015

Seminaria odbędą się wczterech miastach:

Warszawa | 28 kwietnia
Gdańsk | 12 maja
Poznań | 13 maja
Kraków | 20 maja

W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Ochrona należności eksportowych (KUKE)
 • Wsparcie działalności eksportowej przez faktoring (KUKE Finance)
 • Ułatwienia wprowadzeniu działalności eksportowej wprawie celnym (Służba Celna)
 • Waga świadectwa pochodzenia towaru weksporcie poza Unię Europejską (KIG BLCA)
 • Produkt polski – zmiana definicji krajowości towaru (KUKE)

program - pobierz>>


Powołano Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej

29/04/2015

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej został powołany w Kielcach z inicjatywy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. i Kuratorium Oświaty. Wśród sygnatariuszy jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa..


» więcej

Zapraszamy na 4 dniowe warsztaty szkoleniowe
29/04/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza wszystkich zainteresowanych zasadami oceny innowacyjności pomysłów w praktyce do udziału w 4 dniowych warsztatach szkoleniowych w dniach 21-22, 28-29 maja 2015 r. W szczególności zaproszenie kierujemy do uczestników projektu „Kręgi innowacji” – Brokerów, Liderów, Menedżerów i Animatorów Innowacji.

Zgłoszenie uczestnictwa należy składać do dnia 12 maja 2015 r.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap)”

» więcej

Oferta współpracy dla firm z branży piekarniczej
28/04/2015

Chorwacka firma zajmująca się importem i dystrybucją surowców piekarniczych zainteresowana jest importem następujących produktów: gluten, mąka gryczana, płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana, mąka żytnia T1250, świeże drożdże piekarskie, masa czekoladowa do zastosowań przemysłowych, nadzienie o smaku kakaowym, nadzienie o smaku orzechów laskowych, nadzienie orzechowe, nadzienie makowe, margaryny do zastosowań przemysłowych - do ciast francuskich, do ciast przed upieczeniem (ang. dough) o zawartości tłuszczu 70% i 80%, olej palmowy, mąka kukurydziana, ekstrudowana kasza kukurydziana, sezam – opakowanie: worek 25kg, mak – opakowanie: worek 25kg, słonecznik – opakowanie: worek 25kg.
Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, tel. 41368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl.

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie uproszczenia unijnych przepisów
27/04/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących uproszczenia unijnych przepisów. REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program) to program sprawności i wydajności regulacyjnej realizowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest uproszczenie unijnych przepisów, zmniejszenie wynikających z nich kosztów, a tym samym stworzenie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie co zrobić aby prawo unijne było bardziej efektywne i skuteczne.


» więcej

Zapytanie ofertowe - Staropolski Fundusz Kapitałowy
30/04/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że na zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu pn. „Staropolski Fundusz Kapitałowy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 3: "Kapitał dla innowacji", Działanie 3.1: "Inicjowanie działalności innowacyjnej”, dotyczące realizacji usługi: „ weryfikacji założeń biznes planu oraz wykonania wyceny przedsiębiorstwa i know-how” wpłynęły 4 oferty spełniające warunki zapytania.

Jako najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę firmy KLS Partners Dariusz Kańtoch.

24/04/2015
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. „Staropolski Fundusz Kapitałowy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 3: "Kapitał dla innowacji", Działanie 3.1: "Inicjowanie działalności innowacyjnej” zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji usługi: weryfikacji założeń biznes planu oraz wykonania wyceny przedsiębiorstwa i know-how.

zapytanie ofertowe - pobierz>>

Nagroda Prezesa KIG
22/04/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do składania wniosków o nagrodę INNOVATICA 2015.

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:
 • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji,
 • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi,
 • Osobistości innowacyjnej.

» więcej

Oferta współpracy
21/04/2015

P.P.H.U. NAMI Jan Nagadowski oferuje współpracę polegająca na uruchomieniu wspólnego biznesu w nowej hali z biurem i magazynem, zlokalizowanych na peryferiach Kielc lub na wynajmie obiektu firmie krajowej lub zagranicznej. W załączeniu oferta i fotografie.

Oferta współpracy – pobierz>>
Oferta wynajmu hali – pobierz>>
Fotografie – pobierz>>

Jak urządzić się w Chinach?
21/04/2015

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza 24 kwietnia br. na seminarium pt. „Jak urządzić się w Chinach?”.

» więcej

Zaproszenie na Dni Przemysłu 2015 w Budapeszcie
21/04/2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie zaprasza na swoje stoisko w Międzynarodowych Targach MACH-TECH Dni Przemysłu, które odbędą się w Budapeszcie w halach wystawowych HUNGEXPO w dniach 12-15 maja 2015 roku.

» więcej

Forum gospodarcze Polska – Słowenia
20/04/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza 22 kwietnia 2015 roku o godz. 13:30 do swojej siedziby przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na „Forum gospodarcze Polska – Słowenia”. W programie spotkanie plenarne i rozmowy dwustronne, lista firm słoweńskich w załączeniu. Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres: msasiak@kig.pl, lub fax: 22630 95 59.

Lista firm słoweńskich - pobierz>>

Seminarium Polska – Uzbekistan
17/04/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na Seminarium Polska – Uzbekistan, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie KIG w Warszawie, ul. Trębacka 4.

zaproszenie - pobierz>>
zgłoszenie - pobierz>>


Yugat na medal
15/04/2015

Miło nam poinformować, że produkty z "Oferty EKO" należącej do SIPH firmy Yugat zostały uhonorowane MEDALEM XXII Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa  Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, które odbyły się w Targach Kielce. 

W „Ofercie EKO” znajdują się parapety, blaty, schody i okładziny.

» więcej

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet
07/04/2015

Uprzejmie informujmy, że PARP ogłosiła nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/44198 ). Agencja zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad udzielania pożyczek ze środków tego Funduszu (http://www.parp.gov.pl/index/index/2968 ). Zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się na tej stronie ze szczegółami dotyczącymi sposobu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz z programem spotkania.

Świąteczna Rada Dyrektorów SIPH

03/04/2015

Tym razem w Prima Aprilis odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów SIPH przy Wielkanocnym Jajeczku.


» więcej

O nowym prawie konsumenckim
03/05/2015

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Nowe prawo konsumenckie i skuteczna windykacja należności”, które odbędzie się 16 kwietnia br. w Kielcach, Hotel Willa Hueta, ul. Słowackiego 25, w godz. 10.00-16.45. Zgłoszenia należy kierować do 15 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>
Program - pobierz>>


Świętokrzyska Nagroda Jakości
03/04/2015

Pierwsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek z regionu świętokrzyskiego, zainteresowanych udziałem w XVII edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości, odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku.

» więcej

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
31/03/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, oferty Ośrodka EEN przy SIPH, czy Funduszy Strukturalnych. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER - pobierz>>

Komunikat w sprawie zamknięcia Phare
30/03/2015
Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

» więcej

Godziny pracy SIPH 1 i 3 kwietnia 2015 r.
30/03/2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z okresem świątecznym biuro Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej będzie czynne krócej:

- 1 kwietnia 2015 r. do godz. 14.30;
- 3 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00.

Spotkanie przedsiębiorców z Izbą Celną w Kielcach
30/03/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprosił przedsiębiorców na spotkanie z Izbą Celną w dniu 26 marca 2015. Przedstawiciele Izby Celnej mówili o ułatwieniach dla przedsiębiorców w prawie celnym oraz korzyściach z posiadania Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy.

» więcej

Zapytanie ofertowe RIS IV
26/03/2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa partner projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji szkolenia i warsztatów podnoszących kompetencje liderów innowacji, brokerów technologicznych, animatorów projektów międzynarodowych oraz menadżerów innowacji w zakresie poznania zasad oceny innowacyjności pomysłów w praktyce.

Termin składania ofert: 14.04.2015 r. do godz. 15

Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>

IV Forum Biznes – Edukacja
26/03/2015

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w IV Forum Biznes – Edukacja – Rozwój pod hasłem „Student na rynku pracy”, które odbędzie się 1 kwietnia br. w siedzibie Targów Kielce. 

Wydarzenie jest elementem IX Targów „Praca – Kariera – Rozwój” dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych. Gościem specjalnym tegorocznego Forum będzie wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk.

program - pobierz>>

W lipcu pierwsze konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego
25/03/2015

W lipcu ogłoszone będę pierwsze konkursy na przedsięwzięcia realizowane w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął 25 marca harmonogram konkursów na 2015 rok.

» więcej

Spotkania brokerskie firm w ramach Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2015
18/03/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w ramach XIX Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych iGumy PLASTPOL spotkań brokerskich firm.

Jest to już 9 edycja spotkań brokerskich organizowanych w Kielcach przez Ośrodek EEN przy SIPH oraz 3 edycja spotkań podczas targów PLASTPOL.

W ciągu ostatnich dwóch lat Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zorganizował blisko 370 spotkań bilateralnych, w których uczestniczyło blisko 200 firm z 18 państw.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania odbędą się 27 maja 2015 roku w Kielcach.

Szczegóły oraz rejestracja>>

Sukces kolejnej edycji spotkań brokerskich dla przedsiębiorstw- STOM 2015.
18/03/2015

47 bilateralnych spotkań firm odbyło się w Kielcach, w ramach spotkań brokerskich STOM 2015, zorganizowanych przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w dniu 11 marca 2015r.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 19 firm z Polski, Niemiec i Słowacji.

» więcej

Zapraszamy do udziału w misji na targach AUTOPROMOTEC
18/03/2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza firmy działające w branży motoryzacyjnej do udziału w misji na targi AUTOPROMOTEC, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 r. w Bolonii.
Misję organizuje Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

» więcej

Seminarium Make in India Road Show
17/03/2015

Ambasada Indii zaprasza na seminarium Make in India Road Show, które odbędzie się w Warszawie 23 marca br.

» więcej

Wsparcie w ramach dużego bonu
12/03/2015

Do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 trwa nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2015 r. jest kwota 4.120.000 zł.

» więcej

Możliwości finansowania działań rozwojowych w latach 2014-2020 - turystyka zdrowotna/prozdrowotna
12/03/2015

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaprasza na spotkanie animacyjne "Możliwości finansowania działań rozwojowych w latach 2014-2020 - turystyka zdrowotna/prozdrowotna". 

Seminarium AEO – Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy

10/03/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wraz z Izbą Celną w Kielcach zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium pod nazwą: „AEO – Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Jakie korzyści daje AEO producentom, importerom i eksporterom”, które odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku w Kielcach.

  Szczegóły oraz rejestracja: https://www.izbainnowacji.pl/szkolenia_siph/szk.podglad-138

 


Jak pokonać upadłość firmy?

06/03/2015

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza 30 marca 2015 roku na Konferencję FailWay, poświęconą zagadnieniu porażki w biznesie. Szczegóły w załączniku. 

Zaproszenie pobierz>>


Zaproszenie do Krasiczyna

05/03/2015

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału,  w dniach 26-27 marca 2015 roku, w piątej edycji  międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Krasiczynie k. Przemyśla. Tematem konferencji będzie „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”.


Zaproszenie pobierz >>


Debata z okazji 25-lecia KIG

02/03/2015

„Doświadczenie zmienia perspektywę” to hasło, pod jakim Krajowa Izba Gospodarcza w dniu 19 lutego 2015 r. zorganizowała uroczystość z okazji 25-lecia swojego istnienia. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski, byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, Wicepremier RP Janusz Piechociński, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wielu innych przedstawicieli świata polityki, biznesu i mediów. Gościem specjalnym wydarzenia był premier Węgier Viktor Orbán.


» więcej

Zarządzanie projektami według metodyki TenStep

26/02/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na akredytowany 64-godzinny programu rozwojowy dla pracowników świętokrzyskich MMŚP, zaangażowanych w zarządzanie projektami. Rozwiązania TenStep® stworzone zostały na bazie metodologii, PMBOK® Guide w postaci kompletnego, spójnego oraz łatwego w zastosowaniu systemu organizacji pracy projektowej. Definiuje on nie tylko co należy robić, ale jak to wykonać aby osiągnąć sukces.

program pobierz>>
formularz zgłoszenia pobierz>>
zasady certyfikacji pobierz>>

 


» więcej

Giełda Ecobuild dla przedstawicieli sektora inteligentnego budownictwa
10/02/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 4 marca 2015 r., przy okazji odbywających się w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild, największej imprezy dla branży zrównoważonego budownictwa na świecie.


Giełda Resource dla firm działających w branży energii odnawialnej
10/02/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 5 marca 2015 r., przy okazji międzynarodowych targów wystawienniczych Resource 2015 w Londynie.Zapraszamy na szkolenie
10/02/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zaprasza do udziału w szkoleniu pod nazwą: ”Oznaczenie CE- europejskie i krajowe przepisy dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011”. Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2015r. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Rusza dziewiąta edycja Konkursu o Nagrodę NOVATOR

05/02/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze innowacje o nagrodę NOVATOR 2014. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 roku.


» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy Styczeń 2015
04/02/2015

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc STYCZEŃ 2015. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Giełdy kooperacyjne w Londynie
04/02/2015

Zapraszamy do udziału w dwóch giełdach kooperacyjnych, które odbędą się w marcu 2015 roku w Londynie:

Giełda Resource dla firm działających w branży energii odnawialnej: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-resource-2015.html

Giełda Ecobuild dla przedstawicieli sektora inteligentnego budownictwa: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-ecobuild-2015.html


Strategiczne projekty rozwojowe w przedsiębiorstwie
02/02/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców potrzeby wsparcia w obszarze opracowania strategii rozwojowych firm oraz poznania metod poszukiwania konkurencyjnych rynkowo innowacji zaprasza przedsiębiorców na spotkanie warsztatowe:  STRATEGICZNE PROJEKTY ROZWOJOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2015 r. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Kielcach ul. Sienkiewicza 53.

» więcej

Drugi Świętokrzyski Bal Filantropów
29/01/2015

Best Western Grand Hotel Kielce oraz Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny i Polskie Radio Kielce przygotowują Drugi Świętokrzyski Bal Filantropów, który będzie miał miejsce 7 lutego 2015 r. w Best Western Grand Hotel w Kielcach. Poprowadzą go Paulina Chylewska (TVP1) oraz Paweł Solarz (Polskie Radio Kielce).

Pierwszy Bal zakończył się dużym sukcesem - udało się zebrać ponad 70 tys. złotych. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na specjalny Program Stypendialny GRAND dla wybitnie utalentowanej młodzieży z naszego regionu. Stypendia w ramach Programu GRAND otrzymało do tej pory 10 niezwykle uzdolnionych młodych osób.

W załączeniu informacja na temat Balu.
zaproszenie - pobierz>>

Zapraszamy do składania ofert na prace wykończeniowe i wyposażenie hotelu
28/01/2015

Sanatorium "Słowacki" członek Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w związku z realizacją inwestycji polegającej na wykończeniu budynku hotelowego z zapleczem żywieniowym, zabiegowym, basenem rehabilitacyjnym oraz bazą SPA,prosi o składanie ofert.

» więcej

Międzynarodowe spotkania brokerskie STOM 2015
27/01/2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje, iż oficjalnymi współorganizatorami spotkań brokerskich STOM, które odbędą się 11 marca 2015 w Kielcach są:

- Ośrodek Enterprise Europe Network przy Slovak Business Agency http://www.sbagency.sk Słowacja

- Ośrodek Enterprise Europe Network przy Ege University Science and Technology Center (EBILTEM TTO) http://ebiltem.ege.edu.tr Turcja


Zaproszenie na targi w Bilbao
27/01/2015

Agencja Rozwoju Przemysłu z Kraju Basków (SPRI) zaprasza polskich przedsiębiorców na Międzynarodowe Targi Narzędzi Przemysłowych, Profesjonalnych i do Majsterkowania FERROFORMA 2015 w Bilbao w dniach 26-29 maja 2015 r. (http://ferroforma.bilbaoexhibitioncentre.com/). Informacje dotyczące warunków uczestnictwa: Magdalena Kondracka, E-mail: tecnico1.polonia@spri.net tel. 022 354 92 97

Zapytanie ofertowe - Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu
21/01/2015

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Lider projektu pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, realizowanego w ramach POKL Priorytetu VIII podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji akredytowanych, 64-godzinnych warsztatów Project Management Process wg Programu TEN STEP przygotowujących do egzaminu TSPM dla jednej grupy uczestników.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2015 r.

W załączeniu:
Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą
21/01/2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła aktualizację e-przewodnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”, przeznaczonego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przedsiębiorców poszukujących sposobów na rozwój swoich firm, który jest dostępny pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/45235

Zaproszenie do udziału w Spotkaniach Brokerskich firm w ramach targów STOM, Kielce, 11 marca 2015
16/01/2015

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Networkprzy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowejw Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w SPOTKANIACH BROKERSKICHfirm w ramach targów STOM.

» więcej

Świętokrzyska Victoria
14/01/2015

Do 28 stycznia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości. 

Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:

 • "Osobowość” – dla osób fizycznych,
 • ”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
 • ”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

» więcej

Komunikat
22/12/2014

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24 i 31 grudnia 2014 roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa działa w godz. 7.30 - 12.00.

Życzenia świąteczne
22/12/2014


Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy Grudzień 2014
22/12/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc GRUDZIEŃ 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Spotkanie opłatkowe na Karczówce

15/12/2014

Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów SIPH w tym roku odbyło się w wyjątkowym miejscu – w klasztorze na kieleckiej Karczówce.


» więcej

Konkurs „Teraz Polska”
12/12/2014

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała jubileuszową XXV edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 23 stycznia 2015 roku.

» więcej

Przedstawiciele Euroregionu Dniestr w SIPH
12/12/2014

Grupa realizująca projekt rozwoju gospodarczego Euroregionu Dniestr zapoznała się z działalnością SIPH.

» więcej

Z lampą LED taniej i bezpieczniej
11/12/2014

Modernizacji oświetlenia ulicznego jest łatwa, przyjemna i nic nie kosztuje – zapewniał przedstawiciel firmy wykonawczej podczas konferencji zorganizowanej przez SIPH.

» więcej

Świętokrzyska Nagroda Jakości
10/12/2014

RTIMED NZOZ Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości to laureaci XVI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

» więcej

E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
09/12/2014

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

» więcej

Pierwsza spółka Staropolskiego Funduszu Kapitałowego
01/12/2014

Funtronic Sp. z o.o. Kielce to pierwsze przedsiębiorstwo, utworzone przy udziale Staropolskiego Funduszu Kapitałowego. Umowa powołania spółki została notarialnie podpisana 28 listopada 2014 roku przez prezydenta SIPH i prywatnych udziałowców.

» więcej

Nowy koordynator Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR
01/12/2014

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powierzył Panu Grzegorzowi Tworkowi obowiązki koordynowania w imieniu SIPH działalności Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.

Pan Grzegorz Tworek jest członkiem Zarządu SIPH od 2006 roku. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu DOTO Polska Sp. z o.o.. Jego doświadczenie, zdobyte w trakcie kilkunastu lat pracy w firmach budowlanych, gwarantuje skuteczną realizację zadań związanych z koordynowaniem działalności Klastra INNOWATOR.

Rusza II runda projektu Polski Most Krzemowy
27/11/2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do II rundy projektu systemowego  Polski Most Krzemowy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

» więcej

Zapytanie ofertowe „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”
24/11/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Partner projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach POKL Priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi w zakresie oceny pomysłu innowacyjnego i analizy efektywności ekonomicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.12.2014 r. godz. 15.00.

W załączeniu:
Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy LISTOPAD 2014
17/11/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc LISTOPAD 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji
13/11/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, Lider Projektu „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, zaprasza mikro, małych i średnich właścicieli świętokrzyskich przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnym szkoleniu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji”.

Termin:
Kielce, 15-17.12.2014r.

» więcej

Szkolenie „Mapy procesów jako narzędzie innowacyjnego zarządzania firmą”
12/11/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w spotkaniu p.n. „Mapy procesów jako narzędzie innowacyjnego zarządzania firmą”. 

Szkolenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014.


Świat edukacji zawodowej i świat przedsiębiorców. Razem czy osobno?

10.11.2014

„Świat edukacji zawodowej i świat przedsiębiorców. Razem czy osobno?” Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Partnerem wydarzenia była Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Wzięło w nim udział blisko 70 przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji samorządowych i oświatowych.


» więcej

O przyszłości gospodarki cyfrowej
07/11/02014

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) organizuje drugą edycję Spotkań Warszawskich, która odbędzie się 15 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Goście z Francji i Polski porozmawiają o przyszłości gospodarki cyfrowej.

Zaproszenie - pobierz>>
Program - pobierz>>

Badania nieniszczące – metodą magnetyczno – proszkową MT 1 +2
04/11/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, Lider Projektu „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, zaprasza mikro, małych i średnich właścicieli przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnych szkoleniach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu „Badań nieniszczących” wg programu Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymaganiami PN-EN 9712  „Badania nieniszczące – metodą magnetyczno – proszkową MT 1 +2”.

Termin:  15-20 grudnia 2014 r, 
Miejsce: Gliwice

» więcej

Zamknięcie naboru zgłoszeń na kurs „Język niemiecki w biznesie”
03/11/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, iż nabór zgłoszeń na kurs „Język niemiecki w biznesie” trwa do 7 listopada 2014r.

Podsumowanie konferencji „Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
29/10/2014

Konferencję poświęconą tej tematyce zorganizował w dniu 28 października Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Z inicjatywy Komisji Europejskiej Ośrodek EEN przy SIPH - jako jedyny w Polsce południowej - realizuje projekt, którego zadaniem jest wsparcie regionalnego ekosystemu doradczego dla przedsiębiorców. Komisja Europejska postrzega Mikro Małe i Średnie przedsiębiorstwa jako podmioty najbardziej wymagające wsparcia, w optymalnym wykorzystaniu szans, jakie daje jednolity rynek Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów pomocy firmom jest wzmocnienie współpracy z regionalnymi interesariuszami działającymi na rzecz firm oraz utworzenie lokalnego partnerstwa dla rozwoju, które będzie wspierało rozwój regionalnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


Zasady finansowania venture capital
24/10/2014

Zapraszamy 28 października do hotelu Qubus w Kielcach, gdzie odbędzie się konferencja Krajowego Funduszu Kapitałowego przybliżająca przedsiębiorcom i naukowcom zasady finansowania venture capital. Dzień później rozpocznie się dwudniowe szkolenie, podczas którego wiedzę na ten temat będą mogli zdobyć studenci. Warsztaty venture capital – to nie tylko kapitał, odbędą się w gmachu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.kfk.org.pl.

informacja prasowa - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy PAŹDZIERNIK 2014
24/10/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc PAŹDZIERNIK 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Zarządzania projektami wg metodyki PMI
23/10/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu Zarządzania projektami wg metodyki PMI. Do udziału w szkoleniu zapraszamy - kadrę zarządzającą, - właścicieli - pracowników przedsiębiorstw z sektora MMŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, działających w kluczowych branżach regionu: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>
zasady certyfikacji - pobierz>>

Cezary Tkaczyk prezydentem SIPH
23/10/2014

Pan Cezary Tkaczyk został wybrany na prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zdecydowało o tym 22 października 2014 roku nadzwyczajne plenarne Walne Zgromadzenie Członków SIPH, ponad miesiąc po śmierci kierującego organizacją Ryszarda Zbróga.

» więcej

Konferencja na temat szkolnictwa zawodowego
22/10/2014

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Świat edukacji zawodowej i świat przedsiębiorców. Razem czy osobno?”, organizowanej 7 listopada 2014 roku w Kielcach. SIPH jest jej partnerem.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym zaproszeniem, agendą i potwierdzenie uczestnictwa.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
22/10/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER - pobierz>>>

ZAPROSZENIE NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE „Lider Lean Manufacturing”
15/10/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu Lean Management połączonego z doradztwem wdrożeniowym.

» więcej

Konferencja „Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
15/10/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, zaprasza do udziału w konferencji pn: „Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”, która odbędzie się 28 października 2014r. w Kielcach.

Misja gospodarcza na Łotwę
06/10/2014

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju, Ambasadą RP w Rydze oraz Polsko-Łotewską Izbą Gospodarczą, serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi Tech Industry Expo w Rydze w dniach 4-7 grudnia 2014.

zaproszenie - pobierz>>

Prezes NBP o sytuacji w gospodarce
03/10/2014

Rosyjskie embargo na produkcję rolno-spożywczą najbardziej odczuwa Litwa, dla naszej gospodarki nie ma ono dramatycznego znaczenia, choć jest bardzo dotkliwe dla kilku branż – powiedział prezes NBP Marek Belka podczas spotkania z przedsiębiorcami w Kielcach.

» więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 5.4.1 PO IG
01/10/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

Termin: 14.10.2014 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, ul. Sienkiewicza 53.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zapraszamy do udziału w panelu dot. promocji innowacyjnych rozwiązań
30/09/2014

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, partner Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Pespektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, zaprasza do udziału w panelu dot. promocji innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach pn.:  „Optymalizacja kosztów i działań w przedsiębiorstwie  z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi Lean Manufacturing”.

zaproszenie - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zapytanie ofertowe
29/09/2014

Usługi cateringowej dla organizowanych w SIPH spotkań informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w październiku 2014 roku.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>

Sukces spotkań brokerskich METAL
26/09/2014

53 bilateralne spotkania firm odbyły się 17 września 2014r. w Kielcach, w ramach spotkań brokerskich firm z branży metalowej, zorganizowanych przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 20 firm z Polski, Włoch, Słowacji, Szwajcarii i Hiszpanii.


» więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 8.1 PO IG
26/09/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zapraszają  na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

Termin: 01.10.2014 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: BEST WESTERN Grand Hotel, Kielce ul. Sienkiewicza 78.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 1.4-4.1 PO IG
26/09/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

Termin: 09.10.2014 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, ul. Sienkiewicza 53.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>


Pożegnanie Prezydenta
W kościele Miłosierdzia Bożego i na Cmentarzu Nowym w Kielcach pożegnaliśmy 17 września Prezydenta SIPH Pana Ryszard Zbróga.
» więcej

Odszedł Prezydent RYSZARD ZBRÓG

Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy wiadomość, iż 13 września 2014 roku zmarł Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Pan RYSZARD ZBRÓG.

Odszedł Człowiek wielkiego autorytetu, powszechnie szanowany, mocno zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i regionu świętokrzyskiego. Wymagający, ale wrażliwy na ludzkie sprawy Szef.

Serdeczne wyrazy współczucia składamy Rodzinie i Przyjaciołom.


» więcej

O innowacyjności w Portugalii i możliwościach wspierania świętokrzyskiego eksportu do Portugalii
08/09/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zachęca do przeczytania wywiadu z Bogdanem Zagrobelnym, I Radcą i kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie.

Misja gospodarcza do Senegalu i Togo
08/09/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców zPolski Wschodniej, dotyczący udziału wmisji gospodarczej do Senegalu i Togo, odbywającej się w terminie 23 listopada – 3 grudnia 2014r., realizowanej i finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja iWspółpraca, komponent Promocja:

» więcej

Targi SIAL MIDDLE EAST 2014- dofinansowanie uczestnictwa firm z sektora spożywczego
08/09/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie  informuje, iż PAIiIZ przedłużył nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor spożywczy) na uczestnictwo w targach SIAL Middle East 2014 (24-26 listopada 2014 r.). 


» więcej

Zapytanie ofertowe
04/09/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa lider szkoleniowego projektu partnerskiego pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, realizowanego w ramach POKL Priorytetu VIII podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu Lean Management połączonych z doradztwem wdrożeniowym opartych o koncepcję optymalnego zarządzania wg metodyki KAIZEN.

W załączeniu:
Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>

Termin składania ofert upływa 18.09 .2014 r.

Współpraca z Chersoniem

03/09/2014

Wzmocnieniu międzyregionalnej współpracy gospodarczej służy porozumienie Chersońskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Ukrainy i Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


» więcej

Innowacyjny rozwój branży budowlanej

03/09/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, partner Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Pespektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, zorganizowała spotkanie animacyjne przedsiębiorstw reprezentujących branżę budowlaną, jedną z kluczowych branż regionu świętokrzyskiego.


» więcej

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 4.4 PO IG
03/09/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

Termin: 17.09.2014 r. godz. 10.00-14.00
Miejsce: BEST WESTERN Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

UWAGA! Zakończenie rekrutacji na szkolenia Język niemiecki w biznesie
29/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa uprzejmie informuje, iż termin naboru zgłoszeń na szkolenie Język niemiecki w biznesie

W ramach projektu „Potęga wiedzy- pracownicy firm kapitałem regionu” upływa 5 września 2014 r.


Zapytanie ofertowe
25/08/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,   w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych, 56–godzinnych WARSZTATÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WG METODYKI PMI dla grupy 16 uczestników (kadry menedżerskiej i pracowników średniego szczebla mikro, małych i średnich świętokrzyskich firm). 

W załączeniu przesyłamy szczegóły:
zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 8 września 2014 roku

Zapytanie ofertowe
22/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych, 64 –godzinnych warsztatów Project Management Process wg Programu TEN STEP dla grupy 12 uczestników.

W załączeniu przesyłamy szczegóły:

zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 5 września 2014 rokuKonferencja „Successful R&I in Europe” poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020
20/08/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji Successful R&I in Europe. Konferencja poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programu Horyzont 2020 odbędzie się w dniach 30-31 października 2014 w Duesseldorfie.» więcej

Zapytanie ofertowe

19/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – Lider projektu pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji następujących usług w III i IV kwartale 2014 r. oraz I i II kwartale 2015 r. na potrzeby realizacji szkoleń:
a) usługi cateringowej,
b) wynajmu sal szkoleniowych,
c) usługi noclegowej na potrzeby kadry trenerskiej i uczestników szkolenia wg zapotrzebowania.
W załączeniu przesyłamy szczegóły. Termin składania oferty upływa 2 września 2014 roku.

Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Formularz cenowy - pobierz>> 


Zakończenie rekrutacji w wybranych metodach badań nieniszczących
18/08/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa uprzejmie informuje, iż w związku z wyczernieniem limitu wolnych miejsc na szkolenia z zakresu badań nieniszczących metodami: ultradźwiękową, radiograficzną, magnetyczno–proszkową oraz penetracyjną, rekrutacja na ww. szkolenie została zakończona. Rekrutacja na badania wizualne w toku. Zapraszamy.

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy SIERPIEŃ 2014
14/08/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc SIERPIEŃ 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>


Zaproszenie na XI Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN
12/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa wraz z Partnerem PROFES KAIZEN Institute Consulting Group w Polsce -organizatorem konferencji, pragnie przekazać Państwu informacje o zbliżającym się XI Międzynarodowym Kongresie GEMBA KAIZEN. Gorąco zachęcamy do dołączenia do grona ponad 200 praktyków i pasjonatów koncepcji ciągłego doskonalenia - KAIZEN/Lean, do których należą przedstawiciele kadry kierowniczej, Top Managementu i eksperci KAIZEN/Lean z polskich i międzynarodowych firm! Jest to wyjątkowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń.» więcej

ZAPROSZENIE NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE „PRAKTYK KAIZEN”
11/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu Lean Management połączonym z doradztwem wdrożeniowym opartym o koncepcję zarządzania KAIZEN. Do udziału w szkoleniu zapraszamy - kadrę zarządzającą, - właścicieli - pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, działający w kluczowych branżach regionu: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej.

» więcej

Zapraszamy na szkolenia ICT
05/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz Politechniką Świętokrzyską zaprasza  do udziału w nieodpłatnych  szkoleniach ICT.
» więcej

Język angielski w biznesie - zakończenie rekrutacji

05/08/2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem „Język angielski w biznesie” , przekraczającym możliwości projektu, rekrutacja na ww. szkolenie została zakończona. Rekrutacja na „Język niemiecki w biznesie” w toku. Zapraszamy.


Grupa zakupowa
01/08/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach obserwując różnego rodzaju zjawiska gospodarcze zauważa coraz większą integrację przedsiębiorców w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć biznesowych; tj. tworzenia klastrów branżowych, zrzeszeń terytorialnych czy tworzenia grup zakupowych oraz innych działań , które w efekcie dają wymierne korzyści ich beneficjentom. Jednym z naszych celów działalności jest minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie profitów z prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

» więcej

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
28/07/2014

W imieniu organizatorów zapraszamy na IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 r.

Informacja - pobierz>>

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze Dobrosąsiedztwo 2014
24/07/2014

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo 2014’, które w bieżącym roku odbędzie się w Brześciu na Białorusi, w dniach 1-2 października. 

W załączeniu zaproszenie, program Forum i karta uczestnictwa.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
koszt uczestnictwa - pobierz>>
karta uczestnictwa - pobierz>>


Spotkania brokerskie na targach FAKUMA 2014 dla firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
23/07/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach brokerskich, które odbędą się 16 października 2014 roku podczas targów dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych FAKUMA 2014, które odbędą się w Friedrichshafen w Niemczech.

Firmy oraz instytucje poszukujące partnerów biznesowych, badawczych oraz technologicznych będą miały możliwość spotkania z przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi i ekspertami z regionu Berlin-Brandenburgia oraz z innych europejskich regionów.» więcej

Misja Gospodarcza do Chin
21/07/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje o możliwości udziału w misji gospodarczej do Chin organizowanej przez Komisję Europejską. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu poprowadzi misję gospodarczą “Mission for Growth” do Chengdu w dniach 21- 23 Października 2014.» więcej

Zapytanie ofertowe - języki obce
18/04/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji biznesowych kursów językowych:
- język angielski - zakończony egzaminem LCCI
- język niemiecki - zakończony egzaminem TELC, skierowanych do właścicieli świętokrzyskich MMŚP i ich pracowników.

W załączeniu:
zapytanie ofertowe - pobierz>>
oferta wykonawcy - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 1 sierpnia 2014 roku

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy LIPIEC 2014
17/07/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc LIPIEC 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Zapytanie ofertowe „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”

11/07/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa partner projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, realizowanego w ramach POKL Priorytetu VIII podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi optymalizacji procesów zarządzania poprzez zmiany w zarządzaniu czynnikami produkcji. Termin składania ofert upływa 25.07.2014 r.

W załączeniu:
Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Wzór oferty - pobierz>>


UWAGA! Przedłużenie naboru zgłoszeń na szkolenia językowe i ICT
07/07/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa uprzejmie informuje, iż termin naboru zgłoszeń na szkolenia:
- Język angielski w biznesie
- Język niemiecki w biznesie
- ECDL CAD
- ECDL CORE
- ECDL ADVANCED

W ramach projektu „Potęga wiedzy- pracownicy firm kapitałem regionu” został przedłużony do dnia 31 lipca 2014 r.

Szczegóły na stronie https://www.izbainnowacji.pl/szkolenia_siph/szk.lista


Zapytanie ofertowe
03/07/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa lider szkoleniowego projektu partnerskiego pn. „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, realizowanego w ramach POKL Priorytetu VIII podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu Lean Management połączonych z doradztwem wdrożeniowym opartych o koncepcję optymalnego zarządzania wg metodyki KAIZEN.

Termin składania ofert upływa 18.07.2014 r.

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
23/06/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER -  pobierz>>>


Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy CZERWIEC 2014
18/06/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc CZERWIEC 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>Spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 8.2 PO IG
18/06/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. 

Termin: 01.07.2014 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: BEST WESTERN Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>


Bezpłatne Certyfikowane szkolenia ICT dla przedsiębiorców
18/06/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa wraz Politechniką Świętokrzyską zaprasza mikro, małych i średnich właścicieli świętokrzyskich przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnych szkoleniach ICT, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» więcej

Walne Zgromadzenie SIPH
13/06/2014

Podsumowaniu działalności w 2013 roku i planowi pracy na bieżący rok poświęcone było Walne Zgromadzenie Członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

» więcej

Zapytanie ofertowe
13/06/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn . „ Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu badań nieniszczących.

W załączeniu:
zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 30 czerwca 2014 roku


Bezpłatne kursy językowe dla firm
13/06/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa wraz z Politechniką Świętokrzyską zaprasza właścicieli mikro, małych i średnich świętokrzyskich przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnych szkoleniach: „Język angielski w biznesie”- 120 godzin, „Język niemiecki w biznesie”- 120 godzin.

 


Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 Paszport do eksportu
11/06/2014

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Termin: 23.06.2014 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: BEST WESTERN Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji
09/06/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, Lider Projektu „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, zaprasza mikro, małych i średnich właścicieli przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnym szkoleniu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu „Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji” .


» więcej

Giełda kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD, Poznań, 30 września 2014 r.
06/06/2014

Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach serdecznie zaprasza w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 30 września 2014 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.» więcej

Programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie – CNC
06/06/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider Projektu „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, zaprasza mikro, małych i średnich właścicieli przedsiębiorstw i ich pracowników do udziału w nieodpłatnym szkoleniu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu „Programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie – CNC”.


» więcej

Zapytanie ofertowe
06/06/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – Lider projektu pn . „ Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji następujących usług w czerwcu 2014 roku na potrzeby realizacji szkoleń:
a) usługi cateringowej
b) wynajmu sal szkoleniowych
c) usługi noclegowej na potrzeby kadry trenerskiej i uczestników szkolenia wg zapotrzebowania
W załączeniu przesyłamy szczegóły. Termin składania oferty upływa 18 czerwca 2014 roku.

Zapytanie ofertowe - pobierz>>
Oferta cenowa - pobierz>>Zapytanie ofertowe
06/06/2014

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi – organizacja spotkań informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2014 roku.

zapytanie ofertowe - pobierz>>
formularz oferty - pobierz>>


SPOTKANIA BROKERSKIE
04/06/2014

Blisko 50 bilateralnych spotkań firm odbyło się w Kielcach, w ramach spotkań brokerskich firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zorganizowanych przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network i Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach.


» więcej

Zapytanie ofertowe
04/06/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn . „ Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu:
 • „Auditor Zakładowej kontroli produkcji”
 • „Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001”
 • Auditor Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001”
W załączeniu:
zapytanie ofertowe - pobierz>>
wzór oferty - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 18 czerwca 2014 roku

Zapytanie ofertowe
03/06/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Lider projektu pn . „ Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji certyfikowanych szkoleń z zakresu „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

W załączeniu przesyłamy szczegóły:
zapytanie ofertowe - pobierz>>
oferta wykonawcy - pobierz>>

Termin składania oferty upływa 17 czerwca 2014 roku

X Plebiscyt Euro-Gmina
02/06/2014

Prezydent SIPH Ryszard Zbróg otrzymał nagrodę specjalną X Plebiscytu Euro-Gmina.

» więcej

Branżowe Forum Innowacji
30/05/2014

Zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Branżowym Forum Innowacji, którego tematem przewodnim jest rozwój potencjału gospodarki regionalnej z uwzględnieniem jednej z wyznaczonych inteligentnych specjalizacji regionu, tj. zasobooszczędnego budownictwa.Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca br. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Forum polsko-francuskie
27/05/2014

W imieniu organizatorów zapraszamy na Polsko-Francuskie Forum Innowacyjności i Konkurencyjności.

» więcej

Tech Match Poland
26/05/2014

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło drugą edycję projektu Tech Match Poland, który będzie realizowany w Dolinie Krzemowej w polskim biurze akceleracyjnym SVAC. Projekt polega na kojarzeniu polskich firm, posiadających gotowe technologie z zapotrzebowaniem technologicznym 17 korporacji z Doliny Krzemowej. Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/20811

Konferencja „Automatyzacja procesów w przemyśle”

26/05/2014

SIPH patronuje konferencji pt. „Automatyzacja procesów w przemyśle”, która odbędzie się 11 czerwca w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.


» więcej

Liderzy, Brokerzy, Menedżerowie, Animatorzy innowacji ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE W CZERWCU 2014
23/05/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w ramach projektu pt. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap), zaprasza na szkolenie Liderów innowacji, Brokerów technologicznym, Menedżerów innowacji, Animatorów międzynarodowych projektów badawczych - uczestników projektu „Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” na szkolenie w dniach 9-13 i 23-27 czerwca 2014 r. zgłoszenia przyjmowane są do 2.06.2014 r.

» więcej

Statuetki dla NOVATORÓW
19/05/2014

O 14 laureatów powiększyło się elitarne grono NOVATORÓW. Wręczenie statuetek NOVATOR 2013 odbyło się podczas uroczystej gali 16 maja 2014 roku w KCK.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy MAJ 2014
14/05/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc MAJ 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Zapytanie ofertowe
14/05/2014

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – partner projektu pn . „ Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” , w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji następujących usług w czerwcu 2014 r. na potrzeby realizacji ww. projektu:
a) usługi cateringowej,
b) wynajmu sali szkoleniowej
c) usługi noclegowej na potrzeby kadry trenerskiej,

W załączeniu przesyłamy szczegóły.

Termin składania oferty upływa 27 maja 2014 roku

zapytanie ofertowe - pobierz>>

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

12/05/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała 10 maja konferencję, podsumowującą rezultaty realizacji programów krajowych, adresowanych do przedsiębiorstw naszego regionu.


» więcej

10 lat SIPH w Unii Europejskiej

12/05/2014

Konferencja prasowa, na temat włączenie się SIPH w nurt obchodów 10-lecia polskiej obecności w Unii Europejskiej, odbyła się w siedzibie Izby 9 maja.


» więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania PO IG 8.2
12/05/2014

W związku z zatwierdzeniem w dniu7 maja2014 r.przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

Patent na sukces – skuteczna ochrona innowacji

06/05/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Patent na sukces – skuteczna ochrona innowacji”. Organizatorami szkolenia są Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Świętokrzyska, w której przedsięwzięcie odbędzie się 22 maja 2014 r. Szkolenie będzie poświęcone praktycznym aspektom ochrony własności przemysłowej, w tym: ochronie wyników prac badawczo-rozwojowych, ochronie programów komputerowych oraz efektywnemu zarządzaniu dobrami niematerialnymi. Rejestracji na szkolenia można dokonać do 19 maja br.
Zaproszenie - pobierz>>
Karta zgłoszenia - pobierz>>


NOVATORZY nominowani
30/04/2014

W siedzibie SIPH odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu NOVATOR 2013. Nominowano 14 laureatów w 8 dziedzinach.

» więcej

Laur Świętokrzyski dla Echa Investment
28/04/2014

Spółka Echo Investment została laureatem VIII edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski".

» więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego sponsorem Novatora 2013
24/04/2014
 
Z satysfakcją informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest sponsorem Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2013.

» więcej

Mission for Growth- misja gospodarcza do Panamy, Argentyny i Paragwaju (11-14 czerwca 2014)
22/04/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Panamy, Argentyny i Paragwaju organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 11-14 Czerwca 2014.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy KWIECIEŃ 2014
22/04/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc KWIECIEŃ 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając numer oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Życzenia Wielkanocne

Rada Dyrektorów SIPH przy Wielkanocnym Jajeczku

18/04/2014

Zgodnie z izbową tradycją 16 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów SIPH przy Wielkanocnym Jajeczku.


» więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
17/04/2014


W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pełniącej rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie świętokrzyskim dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka serdecznie zapraszam do udziału w konferencji podsumowującej rezultaty realizacji programów krajowych adresowanych do przedsiębiorstw naszego regionu. Konferencja wpisuje się w cele wielkiej ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 maja br.


Niniejszym zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 10 maja br. w hotelu Best Western w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78, o godz. 16,00.

» więcej

10 lat Polski w Unii Europejskiej
17/04/2014

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury iRozwojuwraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.Wejdź na stronę: www.10latwue.pl


» więcej

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
03/04/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.


Polsko – Belgijskie Forum Gospodarcze
03/04/2014

Ośrodek KE przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej zaprasza na Polsko – Belgijskie Forum Gospodarcze dot. Inwestycji organizowane przez Ministerstwo Gospodarki, Ambasadę Królestwa Belgii wraz z regionami: Brukselskim, Flamandzkim i Walońskim, Belgijską Izbę Gospodarczą oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

» więcej

Spotkanie Kręgu Transfer Wiedzy
01/04/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i administracji – liderów, brokerów i animatorów innowacji w regionie świętokrzyskim na spotkanie Kręgu Transfer Wiedzy, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Kielcach ul. Sienkiewicza 53.


» więcej

Spotkanie animacyjne przedsiębiorstw w branży metalowo – odlewniczej
26/03/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie animacyjne przedsiębiorstw w branży metalowo – odlewniczej pn.:  Nowoczesne narzędzia innowacji wsparcia rozwoju regionu świętokrzyskiego  w ramach kluczowej specjalizacji metalowo – odlewniczej

» więcej

SIPH na rzecz efektywnego wykorzystania energii
20/03/2014

Przedstawiciele SIPH wzięli udział w spotkaniu branżowym „Budownictwo energooszczędne – realia i kierunki rozwoju”, które odbyło się 18 marca 2014 r. w ramach Partner Search Forum Efektywnego Wykorzystania Energii, towarzyszyły targom ENEX w Targach Kielce.


» więcej

Zapraszamy na spotkania panelowe Kręgu Transfer Wiedzy
18/03/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i administracji – liderów, brokerów i animatorów innowacji w regionie świętokrzyskim na spotkania panelowe Kręgu Transfer Wiedzy, które odbędą się w dniu 25 marca 2014 r. w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w Kielcach, Al. Solidarności 34.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy MARZEC 2014
18/03/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc MARZEC 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>


Seminarium informacyjne HORYZONT 2020
14/03/2014

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 11 kwietnia br. zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym pod nazwą: HORYZONT 2020  - Ramowy Program na rzecz Badań i Innowacyjności - dla małych  i średnich przedsiębiorstw”.


» więcej

Wystąpienie Prezydenta SIPH na XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
12/03/2014

W dniu 24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w części I podjął tematykę pn."Samorząd Województwa partnerem dla przedsiębiorców w rozwoju regionu - b ariery i zagrożenia w rozwoju firm, szanse rozwojowe oraz oczekiwane formy współpracy z samorządem województwa". Na początku głos zabrał Marszałek Województwa Adam Jarubas. Następnie swoje wystąpienia mieli przedstawiciele samorządu gospodarczego reprezentujący: Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Stowarzyszenie Forum Pracodawców oraz  Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wystąpienia zakończyła dyskusja i podpisanie listu intencyjnego. 
Wystąpienie Prezydenta Ryszarda Zbróga - pobierz>>
List intencyjny - pobierz>>

Wystąpienie Prezydenta SIPH na sesji Rady Miasta
12/03/2014 r

W marcu 2013 r. na sesji Rady Miasta Kielce odbyła się debata pn.: "Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w Kielcach - współpraca szansą na rozwój Miasta". Samorząd gospodarczy reprezentowali przedstawiciele: Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Forum Pracodawców.
W załączeniu przypominamy wystąpienie Pana Prezydenta Ryszrda Zbóga - pobierz>>

Zapraszamy na cykl szkoleń pn. Akademia IT- EduVirtual
12/03/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza administratorów systemów IT w Państwa Instytucji do uczestnictwa w cyklu szkoleń dotyczących tematyki systemów serwerowych firmy Microsoft oraz bezpieczeństwa informacji, pn. " Akademia IT- EduVirtual", organizowanych we współpracy z Certyfikowanym trenerem Microsoft MCT EduVirtual Łukasz Łagan.

» więcej

Enterprise Europe Network zaprasza na nieodpłatne seminarium
10/03/2014

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 31 marca br. zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym pod nazwą: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ”.

» więcej

Spotkania brokerskie firm w ramach Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2014
07/03/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w ramach XVIII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych iGumy PLASTPOL SPOTKAŃ BROKERSKICH firm. Spotkania odbędą się 28 maja 2014 w Kielcach.

TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU – wydłużenie terminu naboru
26/02/2014

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa informuje, że w ramach projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wydłuża do dnia 7 marca 2014 r. termin III etapu procesu rekrutacji, składania Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia Wysoko Wykwalifikowanego Personelu.

Informacja odnośnie zasad i niezbędnej dokumentacji znajduje się na stronie” www.izbainnowacji.pl w zakładce płatne staże.

Nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego
26/02/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizująca projekt pn. „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego.

» więcej

Misja gospodarcza do Hiszpanii
26/02/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do udziału w kolejnej z cyklu Mission for Growth. Misja do Hiszpanii odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2014 roku.» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy LUTY 2014
25/02/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc LUTY 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail:een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>


Szczyt Ekonomiczno-Kulturalny Chiny – Europa Centralna i Wschodnia
25/02/2014

W Ningbo w dniach 8 - 11 czerwca 2014 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Dóbr Konsumenckich (w 2014 roku będzie to 13 edycja) i Szczyt Wymiany Ekonomiczno-Kulturalnej Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia. Są one jednymi z czterech najważniejszych targów importowo-eksportowych odbywających się w Chinach, na powierzchni 120 tys. m kw. znajdzie się w tym roku 5 000 stoisk.


» więcej

STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY – ogłoszenie o naborze

21/02/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza nabór innowacyjnych pomysłów do projektu „STAROPOLSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.


» więcej

Świętokrzyscy przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 2014 – 2020
19/02/2014

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w badaniu pn.: „Świętokrzyscy przedsiębiorcy wobec perspektywy finansowej 2014 – 2020”.
» więcej

Wsparcie w ramach dużego bonu
18/02/2014
 
Do 20 marca 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Wsparcie wramach dużego bonu, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

» więcej

Bon na innowacje
18/02/2014
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach VII edycji Programu Bon na innowacje.

» więcej

Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja
17/02/2014

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców do udziału w projekcie „Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie. II edycja” realizowanym w ramach PO KL działanie 6.1.1.
Szczegóły na stronie projektu, dostępnej za pośrednictwem zakładki PROJEKTY.  

Świętokrzyski Bal Filantropów

14/02/2014

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w pierwszym Świętokrzyskim Balu Filantropów, odbędzie się 1 marca 2014 roku w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach.Rezerwacja miejsc oraz szczegółowe informacje: Karina Perz, tel. 697 090 139,www.facebook.com/balfilantropow


Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja

14/02/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach informuje, że zgodnie z zapowiadanym terminem 14 lutego 2014 r. zakończone zostało przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych do udziału w projekcie firm i osób ubiegających się o subsydiowanie zatrudnienia. Natomiast osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą składać dokumenty aplikacyjne dłużej niż przewidywano, czyli do 21 lutego 2014 r. do godz. 15.00 w siedzibie SIPH.Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów
07/02/2014
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 28 lutego br. zaprasza do udziału w szkoleniu pod nazwą:

„Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów – obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP”


» więcej

Ósma edycja Konkursu o Nagrodę NOVATOR
31/01/2014
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę NOVATOR 2013.

» więcej

Misja gospodarcza do Grecji oraz spotkania biznesowe – Ateny, 11 marca 2014.
28/01/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniach biznesowych, które odbędą się 11 Marca 2014 w Atenach, pod auspicjami Greckiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

» więcej

Misja gospodarcza do Włoch
28/01/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izibe Przemysłowo-Handlowej, informuje o kolejnej misji gospodarczej organizowanej przez Komisję Europejską. Misja do południowych Włoch odbędzie się w marcu 2014 roku.

» więcej

Europejskie firmy w Japonii
28/01/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż EU-Japan Center we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. przedsiębiorstw i przemysłu Komisji Europejskiej opracowało portal informacyjny dla europejskich przedsiębiorstw zainteresowanych wejściem na rynek japoński. Strona zawiera wszelkie informacje potrzebne firmom zainteresowanych prowadzeniem biznesu w Japonii lub z japońskimi firmami.

 


Czterotygodniowy kurs menedżerski w Japonii
27/01/2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej informuje o możliwości udziału pracowników polskich firm w czterotygodniowym kursie menedżerskim w Japonii organizowanym przez EU-Japan Centre: „Human Resources Training Programme- Japan Industry Insight”. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. 


» więcej

Działanie 8.1.2 PO KL

20/01/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja” realizowanego w ramach PO KL działanie 8.1.2.  

szczegółowe informacje - wejdź>> 


Noworoczne spotkanie warszawskich kielczan
20/01/2014
 
Spotkanie noworoczne Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej odbyło się 17 stycznia w hotelu Warszawa Centrum (d. Dom Chłopa).

» więcej

Spotkania brokerskie dla firm z branży metalowej podczas targów STOM
17/01/2014

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w ramach Targów STOM-TOOL, STOM-BLECH, STOM-LASER, SPAWALNICTWO, WIRTOPROCESY SPOTKAŃ BROKERSKICH firm.

Spotkania odbędą się 27 marca 2014 w Targach Kielce. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej>>> http://izbainnowacji.pl/spotkaniabrokerskie/spotkania/info.php?eventid=7&lang=pl


Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki- oferty współpracy STYCZEŃ 2014
15/01/2014

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc STYCZEŃ 2014. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail:een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne- pobierz>>

Konkurs „Teraz Polska”
14/01/2014

Jeszcze tylko do 20 stycznia br. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”.

 

Dotychczas tym prestiżowym znakiem jakości wyróżniono ponad 500 Laureatów z różnych sektorów gospodarki.

Dzięki pracy niezależnych Ekspertów, którzy rokrocznie weryfikują zgłoszenia w konkursie, Klienci mają pewność, że kupując produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, nabywają przede wszystkim najwyższą polską jakość. 


» więcej

Szkolenie VAT 2014 - przygotuj swoją firmę na zmiany
14/01/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenie pn.  „Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.”  Kielce, 6 lutego 2014 r. Celem szkolenia jest rzetelne i praktyczne przedstawienie istotnych zmian w rozliczaniu podatku VAT .

Termin zgłoszenia: do 29 stycznia 2014 r.
Miejsce: SIPH, ul. Sienkiewicza 53, sala IV piętro.
Czas trwania szkolenia: od 9.30 do 14.30
Cena szkolenia: 280 zł +23% VAT za osobę

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>


TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE W MŚP – Wysoko Wykwalifikowany Personel
10/01/2014

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa – w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIEWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MŚP.

» więcej

DOTACJE NA B2B
07/01/2014

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu:  8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 15.01.2014 r. godz. 10.00-14.00
Miejsce: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, IV piętro.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>


Stanowisko SIPH do projektu RPO 2014-2020

20/12/2013

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach uczestniczyła we wszystkich etapach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W wyniku dyskusji przedsiębiorców-członków Izby wypracowane zostało nasze stanowisko do zapisów zawartych w tym dokumencie, które jest zamieszczone poniżej.

Stanowisko SIPH – pobierz>>
Formularz zgłaszania uwag – pobierz>>


Powstał Staropolski Fundusz Kapitałowy

20/12/2013

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach powołała Staropolski Fundusz Kapitałowy. Z jego pomocą będzie inkubować przedsiębiorstwa: tworzyć bazę innowacyjnych pomysłów, wybierać najlepsze i zasilać kapitałowo nowe firmy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na stronie projektu - przejdź dalej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE
19/12/2013

1. Składający zapytanie: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach.
2. Przedmiot zamówienia: odbiór i utylizacja odpadów elektronicznych i elektrycznych.
3. Termin składania ofert do: 30.12.2013 r., do godz. 13.00.» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
17/12/2013

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc LISTOPAD 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail:een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne -pobierz>>


Spotkanie opłatkowe
17/12/2013
Uroczyste spotkanie opłatkowe SIPH, które odbyło się 13 grudnia, zgromadziło ponad stu członków i sympatyków Izby oraz jej pracowników.

» więcej

Jak rozwijać branżę metalowo-odlewniczą
17/12/2013
 
Rekomendacje dla rozwoju branży metalowo-odlewniczej przedstawiono podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego 12 grudnia przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową­ – partnera Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Pespektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.

» więcej

Giełda Kooperacyjna FUTURE MATCH na targach CEBIT 2014
17/12/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, zaprasza świętokrzyskie firmy działające w branży ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2014 organizowanej podczas targów CeBIT 2014.,  10-14 marca 2014 r. Hanower

» więcej

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
17/12/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.


NEWSLETTER - pobierz>>>


Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
02/12/2013

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc PAŹDZIERNIK 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail:een@siph.com.pl

oferty kooperacyjne - pobierz>>


Budżet UE 2014-2020 – dobry dla Polski, zły dla Europy?
02/12/2013

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na debatę: „Budżet UE 2014-2020 – dobry dla Polski, zły dla Europy?"

Jak wygląda budżet UE na lata 2014-2020? Na co Unia Europejska przeznaczy najwięcej środków? Jakie będą nowe zasady wykorzystywania funduszy europejskich? Jaki wpływ na kształt europejskiego budżetu ma Parlament Europejski? Ile pieniędzy dostanie Polska, na jakie działania  i jaki będzie ich podział? Czy fundusze europejskie można wydawać w Polsce lepiej?

» więcej

Rada Dyrektorów SIPH w Targach Kielce
27/11/2013
 
Targi Kielce były współgospodarzem spotkania Rady Dyrektorów SIPH, które odbyło się 26 listopada.

» więcej

Dofinansowany audyt środowiskowy
27/11/2013

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu zaprasza mikro, małe i średnie firmy do skorzystania z dofinansowanych w 70% usług: audytów środowiskowych, doradztwa i opracowania brakującej dokumentacji środowiskowej, szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Oferta – pobierz>>
Informacja – pobierz>>


Branża metalowo-odlewnicza kluczową dla regionu
22/11/2013
 
Udział w produkcji sprzedanej przemysłu województwa oraz możliwości rozwoju potwierdzają, że branża metalowo-odlewnicza powinna się znaleźć wśród inteligentnych specjalizacji świętokrzyskiego. Mówiono o tym podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego 21 listopada przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową­ – partnera Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Pespektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.

» więcej

Europejski Tydzień MSP
18/11/2013

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję „Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE - DZIŚ I JUTRO”, która odbędzie się 28 listopada 2013 r., w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

» więcej

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na panel dyskusyny
15/11/2013

W dniu 21.11.2013 r. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa organizuje w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w Kielcach, panel dyskusyjny na temat:  „Sektor metalowo – odlewniczy kluczową branżą regionu”.


» więcej

Zapraszamy na „Skrzydła Biznesu 2013”
15/11/2013

W imieniu redakcji Dziennika Gazety Prawnej zapraszamy na spotkanie „Skrzydła Biznesu 2013”, które odbędzie się 21 listopada o godz. 9.00 w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1. „Skrzydła Biznesu” to prestiżowy ranking firm sektora MSP. Nagradzane są przedsiębiorstwa, które zostały uznane za najbardziej wiarygodne i osiągające najlepsze wyniki finansowe. Uroczystej gali, podczas której ogłaszane są wyniki rankingu, towarzyszy konferencja. Udział jest bezpłatny.

Zaproszenie - pobierz>>Szkolenie „Mój pierwszy eksport”
07/11/2013

Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w szkoleniu p.n. „Mój pierwszy eksport”.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników istniejących i powstających działów eksportu, sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.» więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 8.1 PO IG
05/11/2013

W związku z zatwierdzeniem w dniu4 listopada2013 r.przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem.


Nowe zasady wsparcia dla kolektorów słonecznych
30/10/2013

Ostatnio przetoczyła się przez media fala krytyki dotycząca zaproponowanych przez NFOSiGW zmian w zasadach dofinansowywania kolektorów słonecznych. Przedstawiamy stanowisko na ten temat Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

 

Stanowisko - pobierz>>Nabór do projektu Tech-Match Poland
29/10/2013

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru polskich przedsiębiorstw do projektu pilotażowego Tech-Match Poland organizowanego w Dolinie Krzemowej (1. edycja) w ramach wspólnego projektu Ministra Gospodarki i zamiejscowego biura akceleracyjnego WPHiI w Waszyngtonie pn. InSight2030 into Silicon Valley. Nabór potrwa od 24 października do 6 listopada 2013 r.

Ogłoszenie MG – pobierz>>
Zasady naboru – pobierz>>
Lista rozwiązań – pobierz>>


Wielobranżowa misja gospodarcza do Iranu
28/10/2013

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Iranu, w terminie 24 – 29 listopada 2013, która jest organizowana we współpracy z Ambasadą RP w Teheranie, Irańską Izbą Handlu, Przemysłu i Górnictwa oraz Ambasadą Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie.

Zaproszenie - pobierz>>
Zgłoszenie udziału - pobierz>>

 Spotkanie informacyjne do działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
25/10/2013

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania:  8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 


Termin: 30.10.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>


Laur Innowacyjności 2013
25/10/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemy słowowo- Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców do udziału w ogólnopolskim konkursie im. Stanisława Staszica pn. „ Laur Innowacyjności 2013”. Organizatorem konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna. 

Celem trzeciej edycji konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter.


» więcej

Poszukiwany partner do projektu
21/10/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje, iż słoweńska firma z branży IT, partner w trwającym projekcie w ramach 7 Programu Ramowego poszukuje firm MŚP z różnych branż przemysłu, które poszukują usług symulacyjnych działających na infrastrukturze chmury opartej na wysokowydajnym przetwarzaniu (HPC).


» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
15/10/2013

W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc WRZESIEŃ 2013 . Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami. 

Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl 

oferty kooperacyjne - pobierz>>


Zapytanie ofertowe
15/10/2013
 
Szanowni Państwo,
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi – modernizacja serwera i świadczenie usług administracyjno-monitorujących system IT
 
 
Zapytanie - pobierz>>
Formularz - pobierz>>

Dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
09/10/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, które odbędzie się 23.10.2013 r., w godz. 10.00-14.00, w Hotelu Dal Kielce, ul. Piotrkowska 12, I piętro sala C.
 
Informacja - pobierz>>
Program - pobierz>>
Formularz potwierdzenia - pobierz>>


NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
08/10/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.

NEWSLETTER pobierz>>


Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działania 8.1 POIG
07/10/2013
 
Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Odbedzie się ono 16.10.2013 r. w godz. 10.00-14.00, w Hotelu Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19.
 
Informacja - pobierz>>
Program - pobierz>>
Formularz potwierdzenia - pobierz>>

Listy rankingowe Działania 8.2 POIG
07/10/2013
 
W związku z zatwierdzeniem w dniu 25 września 2013 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP

http://poig.parp.gov.pl/index/more/35762

zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem.

Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 815 wniosków na łączną kwotę 398 306 471,94 PLN.

 


Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?
05/10/2013
 
Krajowa Izba Gospodarcza i Prezydent RP Bronisław Komorowski zapraszają Przedsiębiorców do konsultacji społecznych nt. raportu "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?"

» więcej

RIF zaprasza na spotkanie informacyjne

02/10/2013

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania: 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>
Program spotkania - pobierz>>

 

» więcej

Spotkania brokerskie firm z branży metalowo-odlewniczej.
30/09/2013

Działający przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej ośrodek Enterprise Europe Network zorganizował 26 września br., podczas międzynarodowych targów technologii dla Odlewnictwa METAL 2013, spotkania brokerskie firm z branży metalowo-odlewniczej.

» więcej

Komunikat Prezesa PARP do beneficjentów PO IG
30/09/2013
 
W załaczeniu komunikat Prezesa PARP dotyczący realizacji przez beneficjentów projektów i ich rozliczania.
 
komunikat - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
27/09/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc SIERPIEŃ 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>

Zapraszamy na seminarium na temat Dyrektywy Maszynowej
19/09/2013
 
Szanowni Państwo,
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 26 września br. zaprasza do udziału w seminarium pod nazwą: „Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w ramach Dyrektyw Nowego Podejścia na przykładzie Dyrektywy Maszynowej”.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Zgłoś problem z biurokracją - UlepszPrawo.pl
12/09/2013
 
Złe przepisy prawne oraz zachowania pracowników urzędów często utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Forum Obywatelskiego Rozwoju stara się zmienić tę sytuację.

» więcej

Oferty z Gruzji
11/09/2013
 
Do współpracy z firmami z Regionu Kachetia zaprasza Polsko Gruzińskie Centrum Współpracy i Promocji Przedsiębiorczości. Region ten jest partnerem w projekcie Polskiej pomocy rozwojowej 2013, realizowanym przez Województwo Podkarpackie. Oferty biznesowe i informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.pl-ge.com

Rada Dyrektorów o bezpieczeństwie w biznesie
09/09/2013
 
Uczestników spotkania Rady Dyrektorów SIPH gościła 5 września 2013 r. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach.

» więcej

Zmiany w Statucie SIPH przyjęte
06/09/2013
 
Podczas posiedzenia w dniu 5 września 2013 r. Rada Główna SIPH zatwierdziła wyniki głosowania pisemnego  uchwał w sprawie zmian w Statucie Izby.

» więcej

Spotkanie informacyjne dot. działania 6.1 PO IG
04/09/2013
 
Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania: 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 18.09.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
27/08/2013
 
Zapraszamy na III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16-18 września 2013 r. w Katowicach.

» więcej

Konsultacje społeczne w sprawie europejskiego podejścia do kwestii niepowodzenia w działalności gospodarczej i upadłości przedsiębiorstw
26/08/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie europejskiego podejścia do kwestii niepowodzenia w działalności gospodarczej i upadłości przedsiębiorstw.

» więcej

Misja gospodarcza do Wietnamu, Birmy i Tajlandii
26/08/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż w dniach od 12 do 16 listopada 2013 odbędzie się Mission for Growth do Wietnamu, Birmy i Tajlandii, organizowana przez Komisję Europejską. Podczas misji wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Pan Antonio Tajani wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw z Unii Europejskiej odbędzie spotkania z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw.

» więcej

Spotkania brokerskie firm z branży metalowej
26/08/2013
 
Uprzejmie przypominamy, iż do 6 września trwa rejestracja do udziału w spotkaniach brokerskich firm w ramach międzynarodowych targów technologii dla odlewnictwa METAL oraz ALUMINIUM & NONFERMET 2013. Spotkania odbędą się 26 września 2013 w Kielcach.
 

Nowe zasady oznaczania kraju pochodzenia produktu
26/08/2013
 
Szanowni Państwo,
 
Komisja Europejska opublikowała pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku. Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie zmian zasad oznaczania kraju pochodzenia produktu.
 
Pakiet - pobierz >> 

» więcej

Rada Dyrektorów SIPH w WSH
22/08/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH, które odbędzie się w dniu 5 września 2013 r. o godz. 11.00, w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15.

» więcej

Verdict - raporty o firmach
22/08/2013
 
Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, dla wzbogacenia form wsparcia dla przedsiębiorców, podjęła współpracę z marką Verdict, będącą częścią międzynarodowego grupy Bisnode. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usługi polegającej na weryfikacji firm, instytucji, stowarzyszeń, które mogą być Państwa potencjalnym partnerem biznesowym.


» więcej

Branżowy program promocji dla polskich firm
22/08/2013
 
W Ministerstwie Gospodarki trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów na udział w branżowym programie promocji dla branż:
- produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej
- przemysłu kosmetycznego
- stolarki okiennej i drzwiowej
- polskich specjalności żywnościowych
- jubilersko- bursztynniczej

» więcej

Europejski Tydzień MŚP 2013
20/08/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie informuje iż Europejski Tydzień MŚP 2013 będzie trwał od 25 do 30 listopada.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
14/08/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiąc LIPIEC 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>

SPOTKANIA BROKERSKIE FIRM Z BRANŻY METALOWEJ, KIELCE, 26 WRZEŚNIA 2013
09/08/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w ramach międzynarodowych targów technologii dla odlewnictwa METAL oraz ALUMINIUM & NONFERMET 2013 SPOTKAŃ BROKERSKICH dla firm z branży metalowej.

Doświadczenia z relacji handlowych z USA
08/08/2013
 
Szanowni Państwo,
 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone podjęły decyzję o pogłębieniu wzajemnych stosunków gospodarczych oraz rozpoczęciu negocjacji w sprawie kompleksowej umowy ws. handlu i inwestycji (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership).


» więcej

Miesiąc Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej
08/08/2013
 
Od ponad 20 lat Jednolity Rynek Unii Europejskiej wpływa na życie ludzi w Europie. Od utworzenia Rynku w 1992 roku, stopniowo eliminowane były bariery wolnego przepływu pracowników, towarów, usług i kapitału. Jednakże, pojawiają się przeszkody, zaś Unia Europejska pracuje nad usunięciem ich i wzmocnieniem społecznej gospodarki rynkowej.

» więcej

Giełda kooperacyjna na targach spożywczych POLAGRA FOOD
05/08/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej - oficjalny Partner PARP - zaprasza przedsiębiorców z branży spożywczej z województwa świętokrzyskiego do udziału w giełdzie kooperacyjnej - największym przedsięwzięciu kooperacyjnym dla sektora spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD.
 
Termin: od 24 do 25 września 2013 r.
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowa 14, Poznań
 
zaproszenie - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zdobyli wiedzę niezbędną w firmie
30/07/2013
 
Blisko 450 pracowników ze 149 firm województwa zdobyło nowe umiejętności dzięki projektowi realizowanemu przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

» więcej

Zamknięto nabór do działania 8.1 PO IG
30/07/2013
 
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na III konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem19 lipca2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 671853866,42 PLN.
 

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
26/07/2013
 
Już we wrześniu, przez trzy dni Katowice będą pełniły rolę gospodarza największego w Europie spotkania firm sektora MŚP.

» więcej

Propozycja BEST WESTERN Grand Hotel

26/07/2013

W związku z okresem letnim BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach zachęca Państwa do skorzystania z Pakietu pobytowego. Szczegóły w załączniku.

Załącznik - pobierz>>


Informacje z Arabii Saudyjskiej
24/07/2013
 
Z Ambasady RP w Rijadzie otrzymaliśmy bieżące informacje na temat gospodarki Arabii Saudyjskiej.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
23/07/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiącCZERWIEC 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym Ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>

Zamknięcie naboru wniosków do działania 8.2. PO IG
04/07/2013
 
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 28 czerwca 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 438 097 432,99 PLN.

Rada Dyrektorów SIPH
1/07/2013
 
Rada Dyrektorów SIPH, poświęcona finansowaniu unijnemu w latach 2014 - 2020, odbyła się 28 czerwca w hotelu "Ameliówka"

» więcej

PERMEA 2013
28/06/2013
 
W dniach 15-19 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się europejska konferencja naukowa dotycząca szeroko rozumianej tematyki membranowej PERMEA 2013. Szczegółowe informacje: www.permea2013.eu

Polsko-Greckie Forum Gospodarcze
28/06/2013
 
Prezentacja atutów gospodarczych Polski i Grecji, możliwości współpracy w sektorze odpadami oraz prywatyzacja przedsiębiorstw to główne tematy Polsko-Greckiego Forum Gospodarczego, które odbędzie 8 lipca 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W spotkaniu współorganizowanym przez MG wezmą udział prezydenci Polski i Grecji.
W załączeniu przekazujemy zaproszenie oraz program.
 
Zaproszenie - pobierz>>
Program - pobierz>>

IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami
28/06/2013
 
Szanowny Przedsiębiorco!
 • Jeśli chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
 • Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 • Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

» więcej

Ankieta na temat warunków wykonywania działalności gospodarczej

25/06/2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z elementów tej oceny jest badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców - zapraszamy do wypełnienia. Ankieta jest umieszczona na stronie internetowej PARP: http://www.parp.gov.pl/index/more/33736.


Transfer wiedzy w perspektywie 2014 - 2020
24/06/2013

Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele nauki i administracji uczestniczyli w spotkaniu Kręgu Transfer Wiedzy na temat „Transfer wiedzy i komercjalizacja badań w perspektywie 2014 – 2020”.

» więcej

Jakie projekty do RPO 2014 - 2020?
24/06/2013

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do przekazania propozycji projektowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

» więcej

Ogłoszono III konkurs z Działania 8.1 PO IG
24/06/2013
 
Informujemy, że w dniu dzisiejszym został ogłoszony III konkurs z Działania 8.1 PO IG w 2013 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 8lipca i potrwa do dnia 19lipca br. Budżet środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 49 mln PLN.
 

NEWSLETTER Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
18/06/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą. 
 
NEWSLETTER - pobierz>>

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
17/06/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiącMAJ 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>

Wielobranżowa misja gospodarcza firm polskich do Arabii Saudyjskiej: 13-19.09.2013
17/06/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, informuje, ze Śląska Izba Przemysłowa w dniach 13-19 września 2013 r. organizuje wielobranżową misję gospodarczą do Arabii Saudyjskiej. W trakcie jej realizacji planowana jest wizyta w Jeddah i Riyadh, gdzie odbędą się spotkania B2B z firmami saudyjskimi.
 
Istnieje możliwość uzyskania 50% refundacji kosztów uczestnictwa w ww. wyjeździe pod warunkiem pilnego szybkiego złożenia wniosków w Ministerstwie Gospodarki.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 lipca 2013 r.
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach tel. 41368-02-78 e-mail: een@siph.com.pl

» więcej

Spotkanie Kręgu Transfer Wiedzy
17/06/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki i administracji do udziału w spotkaniu Kręgu Transfer Wiedzy na temat „Transfer wiedzy i komercjalizacja badań w perspektywie 2014 – 2020”.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. w Odyssey Club Hotel w Dąbrowie k/Kielc. Tematem spotkania będzie wymiana poglądów na temat polityki Unii Europejskiej w nowym okresie programowania związanej z projektami inwestycyjnymi firm realizowanymi w oparciu o współpracę biznesu z nauką.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 19.06.2013 r. na nr telefonu: 41 368 02 78 lub na adres m_pawlowska@siph.com.pl lub w_czepiel@siph.com.pl.
 
Szczegółowy program spotkania - pobierz>>
Zaproszenie - pobierz>>

Panel dyskusyjny Liderów, Brokerów, Animatorów i Menedżerów Innowacji
17/06/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa ma przyjemność zaprosić wszystkich Brokerów, Liderów, Animatorów i Menedżerów innowacji, którzy włączyli się w działania na rzecz rozwoju innowacji w regionie do udziału w Panelu dyskusyjnym -„Komunikacja wewnętrzna Kręgu Transfer Wiedzy”.
 
Panel odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. w Odyssey Club Hotel w Dąbrowie k/ Kielc.
 
Tematem spotkania będzie przedstawienie portalu komunikacyjnego Kręgu Transfer Wiedzy.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 19.06.2013 r. na nr telefonu: 41 368 02 78 lub na adres w_czepiel@siph.com.pl lub m_pawlowska@siph.com.pl.
 
Szczegółowy program spotkania - pobierz>>
Zaproszenie - pobierz>>

Walne Zgromadzenie SIPH
  17/06/2013

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się 14 czerwca 2013 r. w hotelu Aviator w Kielcach. Organ najwyższej władzy Izby udzielił absolutorium Zarządowi za działalność w 2012 r. oraz zaaprobował plan działania na rok bieżący.

» więcej

Spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.1 PO IG
11/06/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 03.07.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Przedsiębiorco! Podnieś swoje kompetencje
10/06/2013
 
Szanowni Państwo,
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników - użytkowników systemu inżynierskiego CATIA V5, na unikatowe szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MTD_V5 - szkolenie zaawansowane z konstruowania kompletnych form obejmujące użytkowanie produktu Mold Tooling Design (MTD)”
 
Zakres tematyczny jaki obejmuje szkolenie jest obszerny, dlatego istnieje możliwość wyboru odpowiednich aspektów dostosowanych do wymagań firmy. Więcej informacji: Oferta Szkoleń; Program - pobierz>>

Oznaczenie CE - europejskie i krajowe przepisy dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku
07/06/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 27 czerwca br. zaprasza do udziału w seminarium organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, pod nazwą Oznaczenie CE - europejskie i krajowe przepisy dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku”.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>


Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 1.4-4.1 PO IG
07/06/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla Beneficjentów dotyczące realizacji i rozliczania projektów z działania: 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
 
Termin: 19.06.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, Kielce, ul. Warszawska 19.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Ogłoszenie konkursu na nabór wniosków w ramach działania 8.2 PO IG
03/06/2013
 
Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2013 r. i potrwa do dnia 28 czerwca 2013 r. Przewidziana pula środków finansowych na konkurs to 300 000 000,00 PLN.
 

Rynek turecki- zaproszenie do udziału w seminarium
03/06/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, zaprasza do udziału w kolejnym z cyklu seminariów dotyczących współpracy międzynarodowej pn. "Internacjonalizacja współpracy gospodarczej firm - rynek turecki". Seminarium odbędzie się 17 czerwca 2013 w Kielcach.
 

Spotkania biznesowe firm podczas III Międzynarodowych Targów Nanotechnologii i Elektroniki Organicznej 2013 w Salonikach- Grecja
03/06/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje o możliwości udziału w misji gospodarczej w Grecji – Salonikach podczas III Międzynarodowych Targów Nanotechnologii i Elektroniki Organicznej 2013, części NANOTEXNOLOGY 2013.

» więcej

Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego
28/05/2013
 
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu POIS „Natura i gospodarka – ­­ podstawy dialogu” odbyło się 22 maja br. w Hotelu Kongresowy w Kielcach.

» więcej

Gwarancja de minimis w ING Banku Śląskim
28/05/2013
 
ING Bank Śląski udziela gwarancji de minimis dla firm z sektora MSP. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją.

Informacja - pobierz>>

Wsparcie w ramach dużego bonu
28/05/2013
 
Do dnia 28 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowej edycji programu Wsparcie wramach dużego bonu, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2013 r. jest kwota 2 mln złotych.

więcej>>


EUROPEJSKI TYDZIEŃ ENERGII ZRÓWNOWAŻONEJ (EUSEW) 2013
28/05/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje, iż w dniach od 24 do 28 czerwca 2013r. będzie miał miejsce Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. Jest to jeden z najważniejszych elementów kampanii „Zrównoważona Energia dla Europy”, która promuje produkcję energii odnawialnej oraz jej wykorzystanie.

» więcej

Oznaczenie CE - europejskie i krajowe przepisy dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku
23/05/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w dniu 27 czerwca br. zaprasza do udziału w seminarium organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, pod nazwą Oznaczenie CE - europejskie i krajowe przepisy dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku”.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Zamknięcie nabru wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.1
22/05/2013
 
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem17 maja2013 r. W ramach Działania wpłynęło 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 403997646,52 PLN.
 

Gala NOVATOR 2012
20/05/2013

Grono Novatorów powiększyło się o 16 laureatów. Podczas gali 17 maja w Kieleckim Centrum Kultury wręczono statuetki w ośmiu dziedzinach.


» więcej

Czwarte spotkanie Partnerstwa Naturowego w Kielcach
16/05/2013
 
Czwarte spotkanie z przedsiębiorcami w ramach projektu POIS „Natura i gospodarka – ­­ podstawy dialogu” odbyło się 14 maja br. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

» więcej

DOTACJE NA B2B
16/05/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 05.06.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Działanie 8.2 PO IG - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie - I konkurs w 2013 r.
07/05/2013
 
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem6 maja2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 688961466,66 PLN.
 

Automatyzacja procesów w przemyśle
06/05/2013
W imieniu organizatorów Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza na IV edycję konferencji na temat nowinek w polskich zakładach przemysłowych pod hasłem „Efektywnie, bezpiecznie, oszczędnie!”, która odbędzie się 21 maja br. w Hotelu Holiday Inn Express w Krakowie. Szczegóły w załączonej informacji.
 
Informacja - pobierz>>

BGK sponsorem Novatora 2012
30/04/2013
 
Z satysfakcją informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest sponsorem Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2012.

» więcej

Partner Search Forum 17.05.2013 r.
30/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa poszukując efektywnej i trwałej formy współpracy oraz komunikacji instytucji i osób zaangażowanych w proces transferu wiedzy i innowacji w regionie, ma przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym Partner Search Forum pn. „Biznes dla Nauki – Nauka dla Biznesu, trendy na najbliższe lata”.
 
Forum odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Tematem spotkania będzie wymiana poglądów na temat kierunków zmian we współpracy polskiej nauki z biznesem oraz nowych instrumentów wsparcia procesów współdziałania naukowców z przedsiębiorcami.
 
Zaproszenie - pobierz>>
Program spotkania - pobierz>>
 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 10.05.2013 r. na nr telefonu: 41368 02 78 lub na adres szkolenia@siph.com.pl

DOTACJE NA NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM
30/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 15.05.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, IV piętro.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Polsko-niemiecka giełda kooperacji w Poznaniu
22/04/2013
 
W targach Innowacje Maszyny Technologie w Poznaniu (04-07.06.2013) weźmie udział grupa 17 niemieckich firm z Badenii-Wirtembergii reprezentujących branżę dóbr inwestycyjnych.
 

» więcej

Natura i gospodarka – podstawy dialogu
19/04/2013
 
Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!

» więcej

Akcja „STUDNIE W SUDANIE BUDUJĄ KIELCZANIE”
19/04/2013
 
Wodociągi Kieleckie zostały Partnerem Strategicznym akcji „Studnie w Sudanie budują kielczanie”. Apelują o oddawanie makulatury, dzięki której możemy odmienić los Afrykańczyków, umierających codziennie z pragnienia.

» więcej

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie II konkursu projektów w 2013 r.
19/04/2013
 
Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r. i potrwa do dnia 17 maja 2013 r.
 
więcej informacji - pobierz>>

Obwód Żytomierski poszukuje inwestorów
17/04/2013
 
Władze Obwodu Żytomierskiego na Ukrainie zainteresowane są pozyskaniem inwestorów dla realizacji inwestycji takich jak centra logistyczne, parki przemysłowe, zakłady produkcji przetworów warzywnych i żywności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
 
Wykaz projektów - pobierz>>

DOTACJE NA E-BIZNES
15/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu:8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 07.05.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Lista umów w ramach działania 5.4.1 PO IG
15/04/2013
 
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość ogłosiła listę umów do działania 5.4.1 PO IG.
 
Lista umów - pobierz>>

„ Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki ”
11/04/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiącMARZEC 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>
 

„Przemysł cementowy” – konferencja w Kijowie
10/04/2013
 
W imieniu Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP informujemy, że pod patronatem Stowarzyszenia Ukraińskich Przedsiębiorstw i Organizacji Przemysłu Cementowego "Ukrcement" 14-17 maja 2013 w Kijowie (President Hotel) odbędzie się V Konferencja Międzynarodowa "Przemysł cementowy". Perspektywy i praktyka» UkrCemFor 2013. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.ukrcement.com.ua/

Działanie 8.2 PO IG – ogłoszenie I konkursu projektów w 2013 r.
08/04/2012
 
Informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. i potrwa do dnia 6 maja 2013 r.
 

Newsletter
08/04/2013

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach prezentuje najnowsze wydanie NEWSLETTERa opracowanego przez Ośrodek.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi inicjatyw Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, czy najnowszych ofert współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network. Mamy nadzieję, że NEWSLETTER okaże się dla Państwa interesującą lekturą.


Działanie 8.2 PO IG – zmiana terminu ogłoszenia konkursu
03/04/2013
 
Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od PARP ogłoszenie konkursu w ramach Działania 8.2 POIG nastąpi w dniu 4 kwietnia br., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 18 kwietnia do 6 maja br. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARP w zakładce Pełny harmonogram naboru wniosków.

Wsparcie na wdrożenie CSR - nowy konkurs PARP
02/04/2013
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pełna dokumentacja konkursowa została opublikowana na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy na: csr@parp.gov.pl.

Działanie 8.1 PO IG - zatwierdzenie list rankingowych
29/03/2012
 
W związku z zatweirdzeniem w dniu 21 marca 2013 r. przez Instytucję Zarządzjącą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działnia 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzononych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem.
Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 2012 wniosków na łączną kwotę 100 319 952,06 PLN.
 

Drugie spotkanie Partnerstwa Naturowego w Kielcach
29/03/2013
 
Drugie spotkanie z przedsiębiorcami w ramach projektu POIS „Natura i gospodarka – ­­ podstawy dialogu” odbyło się 28 marca br. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

» więcej

Spotkania informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG
29/03/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 10.04.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Wesołych Świąt!


Spotkanie przy Wielkanocnym Jajeczku
27/03/2013
 
Po raz piąty spotkaliśmy się w gronie społeczności izbowej w przededniu Świąt Wielkanocnych.

» więcej

Spotkania brokerskie w ramach Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
26/03/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach organizuje w dniu 8 maja 2013, SPOTKANIA BROKERSKIE dla firm w ramach Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.
 

Spotkania brokerskie firm z branży obróbki metali, obrabiarek i narzędzi
26/03/2013
 
60 bilateralnych spotkań firm odbyło się w Kielcach, w ramach spotkań brokerskich firm z branży obróbki metali, obrabiarek i narzędzi, zorganizowanych przez Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network i Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach.

» więcej

Zapytanie ofertowe
25/03/2013
 
Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji spotkań informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2013 roku.


» więcej

Partnerstwo na rzecz transferu wiedzy
20/03/2013
 
Budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem poświęcone było spotkanie „Partner Search Forum - Partnerstwo regionalne na rzecz transferu wiedzy i rozwoju innowacji w województwie świętokrzyskim”. Zorganizowała je Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach projektu Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa wobszarach odużym potencjale wzrostu”.

» więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania działania 8.2 PO IG
12/03/2013
 
W związku z zatwierdzeniem w dniu6 marca2013 r.przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem.
 
Do otrzymania dofinansowania zatwierdzono 446 wnioskówna łączną kwotę177095852,19 PLN.
 

Partner Search Forum
11/03/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ma przyjemność zaprosić wszystkich brokerów, liderów, animatorów i menedżerów innowacji, którzy włączyli się w działania na rzecz rozwoju innowacji w regionie do udziału w „Partner Search Forum - Partnerstwo regionalne na rzecz transferu wiedzy i rozwoju innowacji w województwie świętokrzyskim”.
Termin i miejsce: 19 marca 2013 r. - Hotel Kameralny w Kielcach.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

» więcej

W Kielcach ruszyło Partnerstwo Naturowe
08/03/2013
 
Tworzenie Partnerstwa Naturowego w województwie świętokrzyskim rozpoczęła Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach. W jej siedzibie odbyło się 7 marca pierwsze spotkanie z udziałem przedsiębiorców.

» więcej

Ostrzeżenie przed oszustami
06/03/2013
 
W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z PARP (lub jednostkami współpracującymi z PARP np. Regionalnymi Instytucjami Finansującymi w tym Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową) albo podszywając się pod pracowników PARP (SIPH), stanowczo oświadczamy, że nigdy nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z takimi firmami.Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników PARP jest bezprawne.
 
Jednocześnie wyjaśniamy, że wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można otrzymać BEZPŁATNIE na stronie internetowej PARP https://www.parp.gov.pl/files/74/101/540/544/www.parp.gov.pl%20, pod numeremInfolinii:022 432 89 91 do 93oraz 0 801 33 22 02orazw ramach stworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sieci Punktów Konsultacyjnych, których lokalizacje można znaleźć pod linkiem:http://www.parp.gov.pl/index/index/1439.

Instalacje indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach
06/03/2013
 
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przekazało nam notatkę prasową w sprawie niepokojących zjawisk związanych z ograniczaniem możliwości instalacji indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach.

Notatka - pobierz>>


Zaproszenie do Zagrzebia
06/03/2013
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu przesyła informację o Międzynarodowych Targach Turystyki, Tradycji i Gastronomii Wiejskiej oraz Produktów i Usług Obszarów Wiejskich EKO ETNO TOUR, które w dniach 24-28 kwietnia 2013 roku odbędą się w Zagrzebiu.
 
Informacja - pobierz>>

Zaproszenie na targi budowlane w Mińsku
06/03/2013
 
W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej przesyłamy zaproszenie na Międzynarodowe Targi Budowlne STROYEXPO 2013 w Mińsku.
 
Zaproszenie – pobierz>>
Formularz – pobierz>>

Polsko-Kazachstański Informator Gospodarczy 2013
06/03/2013
 
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa informuje o co rocznej edycji Polsko-Kazachstańskiego Informatora Gospodarczego 2013 r., wydanie którego planowane jest na kwiecień 2013 r. Zaprasza do zamieszczenia reklamy firmy, która będzie atrakcyjną formą dodatkowej promocji na rynkach Kazachstanu i Azji Centralnej.
W załączniku wszelkie szczegóły - nakład, cennik, umowa zlecenie itp.
 
Informacja - pobierz>>

Nagroda Gospodarcza Prezydenta
05/03/2013
 
W związku z rozpoczęciem XI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta, uprzejmie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w czterech kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Zielona Gospodarka. Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej prosimy przesyłać na adres SIPH w terminie do 05 kwietnia 2013 roku. Regulamin Nagrody oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej http://www.prezydent.pl/ jako załączniki pod banerem „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”.

Partner Search Forum
05/03/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ma przyjemność zaprosić wszystkich brokerów, liderów, animatorów i menedżerów innowacji, którzy włączyli się w działania na rzecz rozwoju innowacji w regionie do udziału w „Partner Search Forum - Partnerstwo regionalne na rzecz transferu wiedzy i rozwoju innowacji w województwie świętokrzyskim”.
Termin i miejsce: 19 marca 2013 r. - Hotel Kameralny w Kielcach.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Zamknięty konkurs do działania 8.1 PO IG
05/03/2013
 
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem1 marcabr. W ramach Działania wpłynęło 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 337462 495.30 PLN.
 

Rada Dyrektorów SIPH w Kleen-Tex Polska
04/03/2013
 
Dobrą tradycją Izby są spotkania Rady Dyrektorów w zrzeszonych przedsiębiorstwach. Kolejne odbyło się 28 lutego w gościnnych progach firmy Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. w Suchedniowie.
 

» więcej

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – rynek wschodni (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina)
25/02/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach w ramach Klubu Europejskiego Przedsiębiorstwa zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium: „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – rynek wschodni (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina).”
 
zaproszenie - pobierz>>
program+formularz - pobierz>>

Nowe rynki w Azji
25/02/2013
 
Czy Państwa firma działa w branży spożywczej? Chcą Państwo rozwinąć swój biznes w Azji? Szukają Państwo dostępu do rynku dla swoich produktów w Hongkongu i w Chinach? Jeśli tak, to zapraszamy na Seminarium Biznesowe w dniu 14 marca 2013 w hotelu Sheraton w Warszawie.
 
W załączeniu informacja na temat seminarium z programem i formularzem rejestracyjnym.
 
Zaproszenie – pobierz>>
Program – pobierz>>

Debata z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej
25/02/2013
 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Ministerstwem Gospodarki mają przyjemność zaprosić na debatę z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Olliego Rehna: Semestr Europejski – stabilność finansów publicznych a zrównoważony wzrost gospodarczy. Konferencja odbędzie się 8 marca 2013 r. (piątek) w godz. 9:30-12:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
 
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. W celu rejestracji należy przesłać załączony formularz pod adres: europa2020@mg.gov.pl – w terminie do 5 marca br.
 
Zaproszenie – pobierz>>
Formularz zgłoszeniowy – pobierz>>

Spotkanie z ministrem skarbu
25/02/2013
 
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na spotkanie z udziałem ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego na temat rządowego Programu Inwestycje Polskie.

» więcej

Grupa OBI poszukuje partnerów
25/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania z oferty Grupy OBI, która poszukuje w ramach projektu Global Sourcing, producentów zainteresowanych współpracą. W załączeniu informacja i formularz.
 
Informacja - pobierz>>
Formularz - pobierz>>

Spotkanie informacyjne z działania 5.4.1 PO IG
21/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 14.03.2013 r. godz. 10.00-14.00
 
MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, IV piętro.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Misja polskich firm do Uzbekistanu, Taszkent-Fergana, 2-6 kwietnia 2013 r.
20/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Taszkencie organizuje misję gospodarczą do Uzbekistanu (Taszkent i Fergana), która odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia br. Misji przewodniczyć będzie Pan Andrzej Dycha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.

» więcej

Giełda kooperacyjna Future Match 2013 na targach CeBIT
18/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do udziału w spotkaniach brokerskich Future Match 2013 organizowanych podczas targów CeBIT 2013.

» więcej

Spotkania biznesowe dla firm w Grecji
15/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje, iż do 22 lutego trwa nabór zgłoszeń do udziału w spotkaniach firm, organizowanych w ramach inicjatywy Missions for Growth w Grecji.

» więcej

Międzynarodowa Współpraca w zasięgu ręki
13/02/2013
 
W załączeniu przedstawiamy zestaw ofert współpracy kooperacyjnej przygotowywany przez Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej na miesiącStyczeń 2013. Wszystkich chętnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Aby uzyskać bliższe dane teleadresowe wybranej firmy z katalogu ofert, należy skontaktować się z naszym ośrodkiem podając nr profilu oferty, tel/fax: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl
 
oferty kooperacyjne - pobierz>>

Specjalne Strefy Ekonomiczne
11/02/2013
 
Szanowni Państwo,
Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński przedłożył Radzie Ministrów projekty rozporządzeń, wydłużających termin działania Specjalnych Stref Ekonomicznych do końca 2026 r. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i ich roli w gospodarce.
 
Prezentacja - pobierz>>>

Export mięsa do Egiptu
11/02/2013
 
Szanowni Państwo,
 
W rozwinięciu zamieszczamy korespondencję egipskiej spółki zainteresowanej importem pakowanych produktów mięsnych z Polski (Sliced Meat products in consumer packs).

» więcej

Indie w Enterprise Europe Network
11/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje iż Indie zostały oficjalnym członkiem Enterprise Europe Network, powiększając tym samym liczbę państw sieci do 54.
 
Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat rynku indyjskiego oraz nawiązaniem współpracy z firmami z Indii zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem EEN przy SIPH een@siph.com.pl, 41368 02 78.

Spotkania brokerskie dla firm w ramach targów STOM-TOOL
11/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprasza przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do udziału w organizowanych w ramach Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL SPOTKAŃ BROKERSKICH firm.
 

Misja gospodarcza do Chin
07/02/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach informuje o możliwości udziału w misji firm polskich do Chin, która odbędzie się w dniach: 18 - 22 marca 2013 roku.

» więcej

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG
06/02/2013
 
Informujemy, iż w dniu 4 lutego 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 18 lutego 2013 r. i potrwa do dnia 1 marca 2013 r.
 

Twoja firma na Ukrainie

31/01/2013

W dniach 16-17 marca we Lwowie odbędzie się konferencja „Polska – Ukraina. Sami budujemy przyszłość. Inwestycyjne interesy za granicą. Twoja firma na Ukrainie”.

Zaproszeni eksperci z ministerstwa gospodarki na Ukrainie, prawnicy, przedstawiciele banków przedstawią aktualne informacje handlowo-gospodarcze, przybliżą przepisy prawne, eksportowo-importowe, celne i podatkowe. Podpowiedzą, w co warto inwestować na Ukrainie, jak nabyć nieruchomość na firmę. Szczegóły w załączonej informacji.
 
Informacja - pobierz >>>

Siódma edycja Konkursu o Nagrodę NOVATOR
31/01/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w siódmej edycji Konkursu o Nagrodę NOVATOR. Wnioski można składać do końca marca 2013 r.

» więcej

Spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.1 PO IG
28/01/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
 
Termin: 11.02.2013 r. godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: Qubus Hotel, Kielce, ul. Składowa 2, parter sala A+B.
 
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>
formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Zarządzanie energią – bezpłatne szkolenia
28/01/2013
 
Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z dziedziny zarządzania energią i odnawialnych źródeł energii, skierowanych do pracowników przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.
 
Szczegóły w załączniku – pobierz>>

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE
23/01/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych na bezpłatne szkolenie, którego celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menadżerskie z zakresu zarzadzania własnością intelektualną jak również poznanie zasad i uwarunkowań prawnych tworzenia koncepcji projektów badawczo – rozwojowych. Szkolenie odbędzie się w dniach: 14, 19, 20 lutego 2013r. w Kielcach.
 
Program szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie http://www.izbainnowacji.pl/

Zmiany procedur legalizacyjnych dokumentów handlowych
22/01/2013
 
Uprzejmie informujemy firmy dokonujące legalizacji dokumentów eksportowych w Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej w Kielcach o zmianie procedur legalizacyjnych.
 
Zmianie ulegnie między innymi „wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i/lub zalegalizowanie dokumentów handlowych”.
 
Nowe procedury obowiązują od 01.02.2013 roku.
 
Uprzejmie prosimy o stosowanie nowych wzorów dokumentów.
 
Więcej informacji na stronie: www.kig.pl

Missions for Growth- misja gospodarcza do Meksyku i Kolumbii
17/01/2013
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie informuje o możliwości udziału przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego w misji gospodarczej do Meksyku i Kolumbii.

» więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE - formy prawne ze szczególnym uwzględnieniem spółki komandytowej, spółki komandytowo- akcyjnej oraz spółek zagranicznych
17/01/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach w ramach Klubu Europejskiego Przedsiębiorstwa zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach „Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE - formy prawne ze szczególnym uwzględnieniem spółki komandytowej, spółki komandytowo- akcyjnej oraz spółek zagranicznych".
 

Warsztaty „Narzędzia doskonalenia procesów zarządzania w europejskim przedsiębiorstwie w oparciu o filozofię KAIZEN”
15/01/2013
 
Ośrodek Komisji Europejskiej dla Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach w ramach Klubu Europejskiego Przedsiębiorstwa zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach „Narzędzia doskonalenia procesów zarządzania w europejskim przedsiębiorstwie w oparciu o filozofię KAIZEN”.
 
Szczegóły: