Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP (w postaci patentów, licencji, know-how)  w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu Sieć Otwartych Innowacji (www.siecotwartychinnowacji.pl).

Sieć Otwartych Innowacji w liczbach to między innymi:
- wartość projektu 130 mln PLN;
- wartość transakcji transferu technologii od 100 000 PLN do 10 000 000 PLN;
- 120 transakcji transferu technologii;
- 28 mln PLN na doradztwo – technologiczne, prawne i wyceny WNiP;
- 160 wydarzeń promujących idee otwartych innowacji;
- wysokość grantu do 75% wartości transakcji (według mapy pomocy regionalnej).

Więcej: 
(https://ptt.arp.pl/aktualnosci-dofinansowanie). 

Informacje na temat projektu mogą również uzyskać Państwo pod numerem infolinii PFR 800 800 120.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer