Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Z Rozporządzeniem REACH dookoła Polski. Rejestracja 2018 w pigułce”.


W związku ze zbliżającym się terminem obligatoryjnej pełnej rejestracji substancji chemicznych, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców – producentów i importerów produkujących lub importujących substancje chemiczne do 100 ton rocznie, do wzięcia udziału w seminarium poświęconym tematyce rozporządzenia REACH, a przede wszystkim wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych.


Seminarium odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. w godz. 9.00-14.30 w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Sienkiewicza 53 sala Resursa II p.

 

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych towarzyszących nam
w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami rozporządzenia przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyka związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Muszą wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

 


Celem szkolenia jest wskazanie różnych możliwości oraz sposobów postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji zgodnie z rozporządzeniem. Jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie nie będzie mogła jej produkować/importować i wprowadzać na rynek unijny.


Szkolenie poprowadzi Pani dr inż. Monika Wasiak – Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, z Biura ds. Substancji Chemicznych.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

http://een.siph.com.pl/2017/09/19/z-rozporzadzeniem-reach-dookola-polski-rejestracja-2018-w-pigulce/


Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28 września br. na adres e-mail: een@siph.com.pl lub fax.41368 02 78.


Serdecznie zapraszamy!Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer