Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.


Grupa docelowa:

  • firmy działające nie dłużej niż 5 lat, zarejestrowane na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz
  • firmy posiadające innowacyjny produkt/usługę, z potencjałem na rozwój międzynarodowy


W ramach projektu firma otrzyma:

  • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na działalność międzynarodową- finansowanie działalności międzynarodowej, ochrona własności intelektualnej, podatki w transakcjach międzynarodowych
  • coaching i mentoring profesjonalnych ekspertów, praktyków biznesowych
  • dostęp do narzędzi sieci Enterprise Europe Network wspierających internacjonalizację
  • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku


Udział w projekcie jest bezpłatny i nie jest związany z udzieleniem pomocy de minimis ani innej pomocy publicznej.


Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres een@siph.com.pl do dnia 31 października 2017r.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Zieja, e_mail: s_zieja@siph.com.pl tel: 413680278


Formularz zgłoszeniowy - pobierz>>

Ulotka - pobierz>>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer