Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Uczestnicy Rady Dyrektorów spotkali się 28 września w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15, w dawnym obiekcie WSH. Fundacja prowadzi Dom Seniora Aktywni Zawsze, ale także Świętokrzyski Instytut Akademicki oraz Strzelnicę Kielce. Nową inicjatywą jest powołanie Staropolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego działalność jest adresowana przede wszystkim do środowiska przedsiębiorców.

Tradycją Rad Dyrektorów jest witanie nowych firm w Izbie. Tym razem certyfikaty i izbowe znaczki otrzymali Justyna Drogosz - Magiczne Wędrowanie Bodzentyn oraz Jan Pudło - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT Starachowice.

Nowa perspektywa zarządzania ryzykiem w firmie w kontekście Rozporządzenia RODO oraz odpowiedzialność osobista osób zasiadających we władzach spółek – to tematy poruszane w części informacyjnej spotkania. Przedstawili je eksperci: Tomasz Domalewski, absolwent prawa i studiów MBA, dyrektor sprzedaży oraz udziałowiec Leadenhall Polska oraz Łukasz Paćkowski, absolwent zarządzania i marketingu, dyrektor sprzedaży Leadenhall Polska w województwach mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. Leadenhall dostarcza specjalistyczne oraz osobowe ubezpieczenia w Lloyd’s – najstarszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie. Na pytania przedsiębiorców odpowiadała również Małgorzata Suchodolska, absolwentka SGH w Warszawie, od 20 lat w branży ubezpieczeniowej, właścicielka Kancelarii Doradztwa Finansowego, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej firm.

Po części konferencyjnej był czas na rozmowy kuluarowe przy poczęstunku, zaś chętni, po spełnieniu wymogów regulaminu, mogli spróbować swych sił na strzelnicy.Spotkanie otworzył Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk


Uczestnicy spotkania


O celach Fundacji Więź Pokoleń mówił jej prezes Jarosław Kusto


Ofertę Społecznej Akademii Nauk przedstawił Dziekan Wydziału Handlu
i Bezpieczeństwa dr Paweł Ramiączek


Dyrektor Janusz Rudnicki zapowiedział organizację Senioriady - I Festiwalu Aktywności Ruchowej dla Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej


Przewodniczący Radu Głównej SIPH Jan Waluszewski wręczył certyfikaty przedstawicielom nowych firm członkowskich


Swoją działalność przedstawili Justyna Drogosz - Magiczne Wędrowanie Bodzentyn oraz Jan Pudło - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT Starachowice 


Łukasz Paćkowski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Leadenhall Polska – Lloyd’s coverholder, mówił o zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie 


Tomasz Domalewski, Dyrektor Sprzedaży Leadenhall Polska – Lloyd’s coverholder, mówił o ubezpieczeniach OC z tytułu zarządzania


Pierwsze strzały pod czujnym okiem prezesa Jarosława Kusto w roli instruktora


Strzelano z broni krótkiej


Ocena rezultatów - niezłe skupienie


Cenne rady instruktora


Przedsiębiorcy na pozycjach strzeleckich


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SIPH Jadwiga Krawczyk strzelała prawie jak snajper


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer