Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza na szkolenie pn. „ Ochrona powłokowa konstrukcji stalowych. Wymagania dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090”. Szkolenie organizujemy wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w terminie 20-24 listopada 2017r. w Kielcach.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych wg ISO 12944.

W trakcie zajęć, uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych, jak również nabędą praktyczne umiejętności z obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje do kontroli i odbioru powłok antykorozyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, które są podstawą certyfikacji.

Szczegółowy program dostępny w linku https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=83888

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

- doświadczoną kadrę trenerską Instytutu Spawalnictwa,

- zestawy ćwiczeniowe,

- profesjonalnie wyposażone sale szkoleniowo-warsztatowe,

- materiały dydaktyczne,

- catering,

- opiekę organizatora,

- podniesienie kwalifikacji formalnych,

- uzyskanie certyfikatu nadającego uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,

- koszt egzaminu wliczony jest w cenę szkolenia.

Egzaminy po wymienionych szkoleniach przeprowadza Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegóły na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Maksymalna kwota dofinansowania do usługi rozwojowej na firmę to 60 000 PLN. Kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej wynosi do 6 000 PLN na pracownika.

W ramach projektu można realizować szkolenia zamknięte dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.

 

Więcej informacji o szkoleniach na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView%5Bpodmiot_id%5D=8043&page=1

 

Szczegółowych informacji odnośnie udziału w szkoleniach udziela Pani Anna Delipacy oraz Pani Emilia Sutowicz,
Tel. 41/ 368 02 78 , kom. 500053 650 lub a_delipacy@siph.com.pl lub e_sutowicz@siph.com.pl

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer