Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu „HORYZONT 2020 – możliwości finansowania przedsiębiorstw w 2018 roku i praktyczne aspekty aplikowania o środki”. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności aplikowania o środki w ramach konkursów dla przedsiębiorstw, zaplanowanych na 2018 rok w programie HORYZONT 2020. Szczegółowo omówione zostaną warunki udziału w konkursach Fast Track to Innovation oraz Instrument MŚP, z uwzględnieniem omówienia formularza wniosku i kalkulowaniem budżetu.


INSTRUMENT MŚP jest jedną z głównych propozycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach INSTRUMENTU MŚP obejmuje 2 Fazy projektu:


– Faza 1- opracowanie studium wykonalności- projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w Fazie I otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro. Czas trwania projektu w tej fazie wynosi do 6 miesięcy.


– Faza 2- projekt innowacyjny- przeprowadzenie przez firmę prac badawczo-rozwojowych (prototyp, testowanie, pilotaż, miniaturyzacja, skalowanie, replikacja)- realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy , a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro – to 70% kosztów kwalifikowanych  dla projektu.


W ramach Instrumentu MŚP nie ma obszarów tematycznych. Instrument MŚPjest więc całkowicie oddolną inicjatywą. To sam przedsiębiorca definiuje temat, w ramach którego składa wniosek. Nie ma obowiązku składania wniosku do obydwóch faz.


Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dla osób przygotowujących wnioski aplikacyjne i serwisy internetowe programu HORYZONT 2020. Szkolenie poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Pani Sylwia Nowak oraz Pan Michał Marszałowicz.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku w Hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, sala Jodłowa, w godzinach od 10:00 do 14:00.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli firm, innowatorów, wynalazców i naukowców zainteresowanych tematyką programu HORYZONT 2020.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 20 lutego 2018 telefonicznie pod numerem 413680278, bądź e-milowo: een@siph.com.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę firmy/instytucji.

 

Program:

10:00-10:15Rejestracja uczestników

10:15-10:30Powitanie uczestników, Dorota Tekieli-Bisińska, Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

10:30-12:00 Możliwości udziału przedsiębiorców w programie HORYZONT 2020,Sylwia Nowak, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  • wprowadzenie do programu Horyzont 2020
  • przegląd rodzajów działań wybranych pod kątem udziału przedsiębiorców
  • praktyczne wskazówki dla osób przystępujących do programu Horyzont 2020
  • korzystanie z Participant Portal i innych serwisów internetowych programu Horyzont 2020

12:00-12:30Przerwa

12:30-14:00 Instrument MŚP i Fast Track to Innovation – praktyczne aspekty aplikowania o środki, Michał Marszałowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

  • warunki udziału w konkursach SME Instrument faza I i II oraz Fast Track to Innovation
  • na co zwracać uwagę przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego
  • aspekty finansowe związane z kalkulowaniem budżetu wniosku
Serdecznie zapraszamy.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer