Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

„Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 mln zł na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych. Przedsiębiorcy planujący inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, bądź też na wdrożeniu własnej nowej technologii, a następnie na uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług, będą mogli liczyć na premię technologiczną, a więc dotację na spłatę kapitału w wysokości do 6 milionów złotych. Jej ostateczna wysokość będzie liczona od kosztów kwalifikowalnych projektu.


Nabór wniosków będzie prowadzony w trzech rundach: od 15 lutego do 1 marca, od 8 marca do 5 kwietnia oraz 12 kwietnia do 24 maja.


Z myślą o przedsiębiorcach z terenu województwa świętokrzyskiego Kielecki Park Technologiczny organizuje spotkanie, podczas którego informacji dotyczących kredytu udzielą przedstawiciele BGK.


Szczegółowy harmonogram spotkania w załączniku.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer