Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji rodzajów ryzyka w transakcjach zagranicznych, czyli przed czym warto się zabezpieczyć w transakcjach międzynarodowych. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił przeprowadzić analizę ryzyka na płaszczyźnie kontrahenta, branży i kraju poprzez dokonanie oceny wiarygodności partnerów handlowych oraz ocenę ryzyka transakcji międzynarodowych. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie realizacji transakcji międzynarodowych oraz pozna w jaki sposób tworzyć skuteczny kontrakt zagraniczny w oparciu o międzynarodowe standardy.
Szkolenie kierujemy do pracowników działów eksportu, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczania i rozliczania transakcji zagranicznych. Szkolenie dedykowane jest również dla handlowców, logistyków, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe. 
Całkowity koszt szkolenia wynosi 700 zł netto . W przypadku osób samozatrudnionych oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztów szkolenia w ramach Bazy Usług Szkoleniowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=124712. Koszt szkolenia przy 80% dofinansowania wynosi 140 zł netto.

 


Program szkolenia

1. Strategia eksportowa firmy jako element ograniczenia ryzyka w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa.
Zabezpieczenie transakcji w umowie z kontrahentem
a) Aspekty praktyczne oraz konsekwencje wyboru prawa w umowie międzynarodowej
b) Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego
c) List intencyjny a umowa przedwstępna
d) Prawidłowa reprezentacja stron w umowie
e) Właściwe zawieranie umów- forma, język umowy oraz jurysdykcja prawna- obowiązki i prawa
f) Ryzyko związane z niewywiązaniem się odbiorcy z warunków kontraktu
g) Typowe klauzule kontraktowe


2. Ryzyko towarowe oraz zabezpieczenie płatności w transakcjach międzynarodowych
a) Ryzyko standaryzacyjne
b) Ryzyko związane z utratą towaru lub zniszczeniem
c) Reguły INCOTERMS- przejęcie własności, ryzyko
d) Narzędzia służące ograniczeniu ryzyka towarowego
e) Zasady ustalania warunków płatności
f) Preferowane warunki płatności dla eksportera
g) Narzędzia zabezpieczenia płatności w transakcjach międzynarodowych


3. Analiza ryzyka na płaszczyźnie kontrahenta, branży i kraju w aspekcie praktycznym- studia przypadków
a) Ocena wiarygodności partnerów handlowych
b) Ocena ryzyka transakcji międzynarodowych (kraje i sektory)
c) Niewypłacalność odbiorcy
d) Ryzyko związane z niewywiązaniem się odbiorcy z warunków kontraktu
e) Ryzyko związane z niewywiązaniem się dostawcy z warunków kontraktu
f) Ryzyko związane z utratą towaru lub zniszczeniem
g) Ryzyko siły wyższej
h) Analiza ryzyka w aspekcie praktycznym- przykłady


Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, catering oraz zaświadczenie udziału w szkoleniu.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: p. Emilia Sutowicz, p. Aneta Malinowska tel. 41 368 02 78


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer