Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Witając uczestników uroczystości prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk przypomniał, iż do liczącego blisko 120 laureatów grona należą wynalazcy, przedsiębiorcy, naukowcy, firmy i instytucje. Są wśród nich m.in.: Stanisław Szczepaniak, Michał Sołowow, Krzysztof Klicki, Bogusław Wypychewicz, prof. Stanisław Adamczak, firmy ZPUE S.A. Włoszczowa, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Odlewnie Polskie S.A. Starachowice, Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów i Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej. Podłoga interaktywna Magiczny Dywan, trójfunkcyjny łącznik izolacyjny średniego napięcia, zautomatyzowana linia wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych, internetowy system zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym – to tylko niektóre z różnorodnych projektów nagrodzonych NOVATORAMI.

Wśród gości byli m.in. prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Barbara Zbroińska, Okręgowy Inspektor Pracy Janusz Czyż, dyrektor Regionu Świętokrzyskiego Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Waluszewski i przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wojciech Płaza. Obecni byli liczni sympatycy Izby, laureaci nagrody NOVATOR z lat poprzednich, członkowie kapituły konkursu, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, członkowie Rady Głównej z przewodniczącym Janem Waluszewskim, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby, przedstawiciele mediów oraz pracownicy biura SPIH.

W bieżącym roku statuetki przyznano w pięciu dziedzinach. Wśród laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Nagrodzony został przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” Kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

Prezes Alicja Adamczak uhonorowała pozaregulaminową nagrodą laureata w kategorii „Lider innowacyjności”, a wszystkim laureatom wręczyła wydawnictwo książkowe o wynalazkach.

Wiele pozytywnej energii przekazali uczestnikom Andrzej i Jacek Zielińscy. Zaśpiewali kilkanaście przebojów zespołu Skaldowie, które mają nieprzemijającą wartość.

Po recitalu odbyło się spotkanie towarzyskie przy znakomitych daniach i przekąskach przygotowanych przez PSS „Społem” Kielce, której dziękujemy za sprezentowanie wielkiego tortu.

Jak co roku na uroczystość wręczenia Novatorów SIPH przygotowała specjalne wydanie „Przedsiębiorczości Świętokrzyskiej”, w którym zaprezentowani zostali wszyscy laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Przed wejściem do pałacu stanęły trzy atrakcyjne modele marki Subaru. Wystawił je Salon Samochodowy SOLO w Dąbrowie k/Kielc.

NOVATOR 2017 - laureaci

 

Innowacyjna inwestycja

– Dafi Pro S.A. Bilcza

Projekt Wdrożenie innowacji technologicznej produkcji systemów filtrujących przez Dafi Pro S.A.”

Dafi Pro S.A. uruchomiła w Bilczy nowoczesną fabrykę systemów oraz wkładów filtrujących wodę . Innowacyjny ciąg technologiczny pozwala na zachowanie wymogów czystej produkcji, przyspieszenie kolejnych jej etapów, rezygnację z transportu wewnętrznego półproduktów oraz na skuteczniejszą kontrolę jakości. To pierwszy w Polsce zakład produkujący filtry do wody w tak zaawansowanej technologii.

 – Promet S.A. Starachowice

Projekt Wdrożenie autorskiego sposobu wytwarzania pakietów łączników, zwłaszcza gwoździ, ze stali niskowęglowej w ocynku termodyfuzyjnym”

Dzięki autorskiej technologii spółki Promet usprawniono produkcję, obniżono jej koszty, a wyroby zyskały lepsze parametry. W Urzędzie Patentowym RP technologia ta uzyskała ochronę jako wynalazek.

– VANSTAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Książe-Skroniów

Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych”

Efektem wdrożenia nowej technologii jest eliminacja wielu czynności, które wydłużają proces produkcji
i obniżają jego efektywność. Vanstar jest jedynym producentem kompletnego układu wydechowego, zawierającego zarówno rury 3S, jak i jednolite rury gięte bez spawów i przewężeń.

 

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii (WMiBM) Politechniki Świętokrzyskiej i Chemar Armatura Sp. z o.o. Kielce

Projekt „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny zprzesuwanymi dyskami wahliwymi, jako wynik zleconych prac B+R”

Zasuwy klinowe to bardzo ważne elementy rurociągów. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej udoskonalili ich konstrukcję, co zwiększyło efektywność i trwałość tych urządzeń. Rozwiązanie zgłoszono do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

 

· Lider innowacyjności:

dr inż. Łukasz Nowakowski

za znaczący dorobek w dziedzinie projektowania, wdrażania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Laureat specjalizuje się w technologii obróbki skrawaniem i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Jest autorem licznych opracowań dla przemysłu, z których kilka ma status wynalazków.

 

· Animator gospodarki:

Cerrad Sp. z o.o. Starachowice

za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz wkład w ożywienie gospodarcze Starachowic
i województwa świętokrzyskiego

Cerrad jest jednym z ważniejszych pracodawców w powiecie starachowickim. Cały czas stawia na rozwój i nowe technologie, dzięki czemu zdobywa coraz silniejszą pozycję na rynkach międzynarodowych.

 

Młody novator:

mgr inż. Paulina Kostrzewa

Projekt „Masa surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów silikatowych, zwłaszcza cegieł”

Laureatka jest autorką projektu zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP jako wynalazek. Rozwiązanie umożliwia produkcję silikatów o lepszych parametrach, za niższą cenę i przy wykorzystaniu.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa składa serdeczne podziękowania patronom konkursu: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie podziękowania kierujemy pod adresem sponsorów: Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewody Świętokrzyskiego, ośrodka Enterprise Europe Network przy SIPH, Salonu Samochodowego SOLO w Dąbrowie k/Kielc oraz partnera – Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach. Dziękujemy patronom medialnym: Oddziałowi Telewizji Polskiej w Kielcach, Polskiemu Radiu Kielce i „Echu Dnia” oraz Muzeum Narodowemu w Kielcach za daleko idącą pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer