Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu „Zatrudnienie cudzoziemców- aspekty prawne w świetle najnowszych zmian w 2018 r”.


Migracje pracowników są coraz powszechniejsze, w związku z czym do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców o kwalifikacjach poszukiwanych przez pracodawców. Rosnąca liczba cudzoziemców pracujących w Polsce przyczyniła się do modyfikacji dotychczasowych procedur administracyjnych związanych ze świadczeniem pracy przez obcokrajowców. Nowelizacje ustaw regulujących kwestie zatrudniania cudzoziemców wprowadziły znaczące zmiany w zakresie procedur związanych z legalizacją pracy obcokrajowców i uzyskaniem dla nich odpowiednich zezwoleń. Podczas proponowanego szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców, aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe, a także regulacje i procedury związane z delegowaniem cudzoziemców do realizacji kontraktów międzynarodowych.


Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, specjalistów ds. personalnych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku w hotelu Best Western Grand Hotel, Kielce ul. Sienkiewicza 78, sala Jodłowa w godzinach 9:00-15:00.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 13 czerwca 2018 na załączonym formularzu zgłoszeniowym e-mailem: een@siph.com.pl lub faxem na numer 41368 02 78.


program + formularz zgłoszeniowy - pobierz>>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer