Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

– Historia działań na rzecz suwerenności naszego województwa ma dwa okresy. W pierwszym szczególnie aktywni byli posłowie i senatorowie oraz środowisko gospodarcze. Ta grupa inicjatywna działała do momentu, kiedy na szczeblu centralnym zapadła decyzja o podziale kraju bez województwa kieleckiego. Wtedy parlamentarzyści, reprezentujący koalicję rządową, realizując politykę swojej partii, odstąpili od działań na rzecz województwa. I właściwie cała inicjatywa upadła. Została wznowiona dzięki aktywności przedsiębiorców i przyjęciu przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową roli organizatora. Od tego momentu sprawy związane z utworzeniem województwa nabrały dużego tempa – wspominał przed laty Ryszard Zbróg, wówczas przewodniczący Rady Dyrektorów SIPH i lider Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego.


Od kwietnia do lipca 1998 roku Ruch Obrony Regionu Staropolskiego prowadził intensywne działania. Podczas systematycznych spotkań ustalano przedsięwzięcia, które służyły propagowaniu idei województwa i organizowaniu oporu społecznego. Formy były zróżnicowane: „demonstracja” w postaci przekazania scyzoryków posłom i senatorom w parlamencie, blokada drogi w Kajetanowie; manifestacja przed Sejmem i Urzędem Rady Ministrów; memoriały do różnych instancji władz państwa; udział w spotkaniach z klubami parlamentarnymi w Sejmie i Senacie. Ruch odegrał także wiodącą rolę podczas wizyty prezydenta Kwaśniewskiego w Kielcach.


W programie RORS zdefiniowano zasadność utworzenia województwa na terenie dawnego dużego kieleckiego. Przedstawiono przesłanki historyczne, społeczne, gospodarcze, geograficzne – a także perspektywy jego rozwoju.


Wielkie wsparcie Ruchowi okazały środki masowego przekazu: Radio Kielce, Radio Fama, Radio Tak, dzienniki „Słowo Ludu”, „Echo Dnia”, „Gazeta Lokalna”. Dziennikarze byli aktywnymi członkami RORS.


– Mówi się nie bez ironii, że sukces ma wielu ojców. W tym przypadku to prawda. decydująca była determinacja społeczeństwa. Z jego postawy można było odczytać jednoznacznie: nie wolno dopuścić do likwidacji województwa. To była jedyna i bardzo mocna siła napędowa Ruchu, dla którego wielu ludzi poświeciło swój czas, energię i pieniądze – komentował Ryszard Zbróg.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer