Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Po otwarciu obrad Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk przeprowadził wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zasiedli w nim: Przewodniczący – Rafał Chaba (Globtrak Polska Sp. z o.o.), Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Trzebiński (Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy), Sekretarz Zgromadzenia – Józef Dąbek (Kopalnia Wapienia Morawica S.A.) oraz Asesorowie: Lilla Kaczmarek (Komfort Biuro Usług Podatkowych) i Małgorzata Suchodolska (Kancelaria Doradztwa Finansowego Małgorzata Suchodolska).
Następnie przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprezentował kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Wybrani zostali: Łukasz Koziołek (Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp.k.) – Przewodniczący, Wiesław Sosnowski (PHU Wegal) i Grzegorz Tworek (DOTO Sp. z o.o.). Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Dariusz Wątroba (Zakład Doskonalenia Zawodowego) – Przewodniczący, Krzysztof Kobryń (Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.) i Edward Przywała (Zakład Kamieniarski „Przywała”).
W kolejnym punkcie obrad Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk zaprezentował sprawozdanie z działalności Izby za 2017 rok. Z kolei sprawozdanie Rady Głównej wygłosił Wiceprzewodniczący Józef Dąbek, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Dariusz Trzebiński.
Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwały:
- o przyjęciu sprawozdania Zarządu SIPH za 2017 r. i udzieleniu mu absolutorium;
- o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Głównej SIPH za 2017 r.;
- o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SIPH za 2017 r.;
- o przeznaczeniu zysku Izby za 2017 r. na cele statutowe;
Z powodu braku kworum nie mógł być uchwalony statut SIPH w nowym kształcie. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SIPH drogą głosowania pisemnego, które Biuro Izby ma przeprowadzić w terminie do 30.11.2018 r.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer