Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Szkolenie przeprowadzone w języku polskim przez niemieckiego doradcę podatkowego.

Cel szkolenia:
Podczas doradztwa dla przedsiębiorstw planujących lub też już działających na terenie Niemiec wielokrotnie powstają zasadnicze pytania: - w jakiej formie i w jakim zakresie dany podmiot gospodarczy planuje lub też już działa na terenie Niemiec? - Czy wykonywanie prac monterskich lub wykonywanie pozostałych usług na terenie Niemiec powoduje powstanie zakładu czy też nie? - W jaki sposόb następuje ustalanie zysku i jakie obowiązki podatkowo-księgowe ciążą na podmiocie gospodarczym działającym na terenie Niemiec? - W jakiej części i w ktόrym z Państw podlega opodatkowaniu uzyskany zysk z prowadzonej transgranicznej działalności gospodarczej?

Zakres szkolenia:
W ramach tego szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na powyższe pytania oraz przekazane zostaną informacje i podstawy prawne na temat opodatkowania oddziałόw i zakładόw w Niemczech. Pytania i problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech będą wyjaśniane uczestnikom szkolenia w formie przykładόw z praktyki oraz podczas dyskusji.

Grupa docelowa:
Niniejsze szkolenie skierowane jest do firm z branży produkcyjnej, usługowej, transportowej planujących lub już prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec spoza branży doradczej.

Termin i miejsce szkolenia:
26.09.2018 (czwartek)
AHK Polska, ul. Miodowa 14, Warszawa


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer