Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Główną tematyką Forum, w tym referatów problemowych i dyskusji panelowych, będzie funkcjonowanie europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz zmiany systemowe planowane na lata 2021-2027 w ramach nowego Programu Ramowego „Horyzont Europa”. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwojowi gałęzi przemysłu i usług uznanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za sektory strategiczne: medycyna innowacyjna, technologie cyfrowe w zastosowaniach przemysłowych (tzw. Przemysł 4.0), gospodarka zamkniętego obiegu i nowoczesne środki transportu. Duży akcent będzie położony na ponadnarodową współpracę w tych dziedzinach krajów centralnej i południowo-wschodniej Europy.

Szczegółowy program Forum został opublikowany na portalu www.euroforum.iztech.pl . Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania się na stronie www.euroforum.iztech.pl lub www.npexpo.pl

W obradach Forum zapowiedziało swój udział, jako spikerzy i paneliści, wielu wybitnych specjalistów oraz polityków zajmujących się problematyką rozwoju nowoczesnego przemysłu i doskonaleniu systemu nauki przemysłowej, w tym p. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, p. Carlos Moedas, komisarz europejski ds. badań, nauki i innowacji i p. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii Parlamentu Europejskiego.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer