Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zachęca do skorzystania z możliwości dofinansowania/refundacji kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z powiatu kieleckiego w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Możliwość uzyskania dofinansowania uwarunkowana jest ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS na 2018 r. i obejmuje:

 

* Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie kieleckim zawodach deficytowych, m. in:

 

* elektrycy

* fryzjerzy

* graficy komputerowi

* kosmetyczki

* krawcy i pracownicy produkcji odzieży

* kucharze

 

* Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 

* Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do

 

wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników)

 

* Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego

 

Termin naboru wniosków – od 10.09.2018 r. do 12.09.2018 r.

 

Więcej informacji:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce tel. 41 366 49 71, wew. 131

 

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer