Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji dotyczących tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy, tj. recycling, energia odnawialna, wydłużanie żywotności przedmiotów itp.), która odbędzie się 26 września 2018 r., przy okazji odbywającego się w Oslo tygodnia innowacji Oslo Innovation Week.


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest oficjalnym partnerem giełdy kooperacyjnej Unlimited Opportunities in a Circular Economy.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje obecnie instrumenty grantowe dla przedsiębiorców działających m.in. w obszarze „zielonych technologii”, w ramach realizacji programu Grantów Norweskich w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” na lata 2014-2021. Planowane jest m.in. wsparcie dla innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć PARP zachęca do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku.


Ogłoszenie naboru wniosków o granty planowane jest na rok 2019, jednak czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim. Giełda kooperacyjna dla branży circular economy będzie najlepszą okazją do poznania ewentualnych partnerów z Norwegii. To efektywny, tani i wygodny sposóbna spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.


Dla uczestników konferencji i giełdy kooperacyjnej otwartych będzie wiele wydarzeń Oslo Innovation Week. Jest to najważniejsza w Norwegii impreza skupiająca obecnych i przyszłych innowatorów, startupy, menedżerów, inwestorów i ich środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem tego wydarzenia, w którym znajdą się miedzy innymi dyskusje i wykłady:


 • Thinking Bigger – jak zbudować szybko skalowalny biznes;
 • Czy jesteśmy gotowi na krypto-społeczeństwo? – technologia block-chain
 • AR/VR – skróty do lepszego życia
 • …i wiele innych,


a także codzienne imprezy networkingowe, sesje pitchingowe, spotkania z inwestorami i hackathony.


DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?


Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających na rzecz szeroko pojętej „circular economy”, definiowanej jakosystem gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.


Uczestniczące firmy powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym stworzeniem partnerstwa projektowego z firmą norweską. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej.


JAK TO DZIAŁA?


 • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line;
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
 • 26 września 2018 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań po 20 minut każde.


KOSZTY


Udział w giełdzie kooperacyjnej jest  bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.


Uczestnikom przysługuje:


 • Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy,
 • Udział w wybranych wydarzeniach w ramach Oslo Innovation Week,
 • Poczęstunek (lunch) w dniu organizacji konferencji i giełdy kooperacyjnej.


Oficjalnym językiem spotkań będzie jęz. angielski.


ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!


Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej i konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://circular-economy.b2match.io/


Więcej informacji na temat Oslo Innovation Week 2018:https://oiw.no


Uwaga! W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru firm uczestniczących w obu wydarzeniach.


Dodatkowych informacji udziela p. Sylwia Zieja, e-mail: s_zieja@siph.com.plStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer