Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Jest to wydarzenie organizowane od 2011 r., podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Założeniem tegorocznej edycji, przed Szczytem Klimatycznym COP 24 w Katowicach, jest zaprezentowanie stanowisk: środowisk gospodarczych, nauki, ochrony środowiska naturalnego partnerów społecznych, wobec wyzwań i kosztów wynikających z programu „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”. Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak przełożyć zapisy programu na polskie uwarunkowania, aby zachowując stosowne proporcje nie zaniedbać celów globalnych, ale zachować umiar i rozsądek z uwarunkowań własnych, w tym kosztów wdrożenia programu.


Obszar merytoryczny konferencji przygotowywany został na podstawie otwartych dialogowych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG z wiodącym udziałem Pana Ministra Michała Kurtyki. Meeting jest istotną formułą na ocenę i wskazywanie kosztów gospodarczych i społecznych z polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym roku, w szczególności zawartej w pakiecie „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”. W tym kontekście także zagadnienia związane z polityką energetyczną państwa, bezpieczeństwem energetycznym, ciągłością dostaw oraz ceną energii.


Efektem Meetingu jest opracowanie i rozpropagowanie V Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie propozycji Polski wobec założeń COP 24 ze skutków „Protokołu Paryskiego”.


W konferencji uczestniczy corocznie ponad 100 wybitnych gości min. przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu, placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów (prasa, telewizja, media elektroniczne).


Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dwasyluk@kig.pl w terminie do 11 października 2018 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa).


Program konferencji pobierz pdf

 

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer