Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, jednostek otoczenia biznesu, organizacji, jednostek publicznych oraz niepublicznych. Warunkiem udziału jest prowadzenie działalności od minimum 4 lat na terenie województwa świętokrzyskiego.


Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona Uchwałą Nr VII/102/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 roku. To część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: krajowym – Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz europejskim – Europejskiej Nagrody Jakości.


Udział w Konkursie to m.in. możliwość dokonania samooceny organizacji pod kątem skuteczności wdrożenia lub potrzeby zastosowania konkretnego systemu zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod zarządzania w organizacji. Laureaci Nagrody mogą dzięki niej starać się o przyznanie Certyfikatu Polskiej Nagrody Jakości. Promowani są ponadto przez organizatora na stronach internetowych oraz w prasie.

W roku ubiegłym Sekretariat oraz Komisja Ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości przewartościowała oraz uprościła procedurę aplikacji. W związku z tym, powstał nowy wzór formularzu oraz ankiety samooceny.


Dokumentację należy składać do 22 października 2018 r. na adres Sekretariatu:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.: 41 365 81 81; fax: 41 365 81 91


1. STRONA TYTUŁOWA

2. ANKIETA SAMOOCENA

3. Deklaracja uczestnictwa w XX edycji ŚNJStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer