Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

 

Celsium Sp. z o.o. od 1974 r. dostarcza ciepło do odbiorców indywidualnych oraz przemysłu i handlu w sposób, który umożliwia racjonalne jego użytkowanie. We wrześniu 2018 r. w drukarni Walstead (d. LSC Communications) w Starachowicach uruchomiono unikalną w Polsce instalację do odzysku energii cieplnej z procesów produkcyjnych, która jest wykorzystywana nie tylko na potrzeby zakładu, ale także do ogrzewania mieszkańców miasta. Uczestniczy spotkania mieli możliwość obejrzeć instalację i poznać zasady jej działania.


To innowacyjne rozwiązanie zostało zaprojektowane przez inżynierów Celsium. Instalacja może działać w obu kierunkach – oddawać do sieci ciepłowniczej nadwyżki energii cieplnej z procesu druku oraz dostarczać ciepło do drukarni Walstead z sieci. Dwa niezależne układy automatyki i zabezpieczeń (nadrzędny jest system drukarni) gwarantują bezawaryjną pracę maszyn drukarskich. Korzyści odnoszą zarówno Walstead – przede wszystkim zmniejszenie zużycia węgla o 1500 ton rocznie, jak i Starachowice – do powietrza trafia mniej spalin.


W trakcie spotkania przedstawiono także dwa projekty realizowane przez SIPH oraz ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego skierowaną do przedsiębiorców.Uczestnicy Rady Dyrektorów przed drukarnią Walstead (d. LSC Communications) w StarachowicachPrzy instalacji cieplnejUczestnicy przy schemacie rozwiązaniaDalszy ciąg zwiedzaniaInstalacja widziana z zewnątrzPrezydent SIPH Cezary Tkaczyk otworzył część konferencyjną Rady Dyrektorów i przedstawił projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji


 

Ofertę dofinansowania szkoleń dla firm MSP w ramach Bazy Usług Rozwojowych zaprezentowała Anna Jaworska z SIPH


 

O instrumentach finansowych dla przedsiębiorców mówił dyrektor rozwoju regionu Łukasz Mleczko z Banku Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski


 

Prezes Celsium Sp. z o.o. Grzegorz Reluga przedstawił działalność firmy


 

Instalację w drukarni Walstead zaprezentował wiceprezes Celsium Serwis Sp. z o.o. Konrad Borowski


 

O społecznym zaangażowaniu Celsium mówiła prezes Celsium Serwis Sp. z o.o. Dagmara Nowak – Trochimiuk

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer