Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla każdej z firm biorących udział w wydarzeniu zapewniony zostanie zestaw informacyjno-promocyjny.

Termin i miejsce konferencji:

23 listopada 2018 r. (piątek), godzina 9:30

Centrum Kongresowe Targi Kielce, Sala Lambda

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Potwierdzenie przyjęcia zaproszenia drogą elektroniczną na adres: biuro@bdgizba.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48606 895400.

Organizator zaprasza także do udziału w tym samym dniu, 23 listopada br. na terenie Targów Kielce, w dwóch panelach szkoleniowych:

Szkolenie polecane szczególnie firmom, które uzyskały wsparcie/dotacje inwestycyjne:

1. Realizacja inwestycji w trybie „zasady konkurencyjności” (zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP, Baza Konkurencyjności), podczas którego zostaną omówione następujące tematy:

- Procedury udzielania zamówienia (wybór trybu, szacowanie, konstruowanie zapytań, opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów oceny ofert, dokumentowanie postępowania)

- Kontrola przeprowadzonych zamówień

Szkolenie polecane szczególnie firmom z branży spożywczej:

2. Zasady etykietowania żywności, podczas którego zostaną omówione:

- Aktualnie obowiązujące przepisy prawa żywnościowego w zakresie znakowania żywności

- Znakowanie artykułów rolno - spożywczych nieopakowanych i opakowanych

- Żywność zafałszowana i niewłaściwej jakości na przykładach

W ramach każdego z paneli uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowania udziałem w panelu szkoleniowym 1 lub 2 organizator prosi o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie drogą elektroniczną na adres: biuro@bdgizba.pl, cena szkolenia dla 1 uczestnika wynosi 10,00 zł brutto.

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer