Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców i pracowników firm województwa świętokrzyskiego w szczególności firmy budowlane, inwestorów i wszystkie osoby zaangażowane w proces inwestycyjno-budowlany na seminarium pn.

„BIM – Building Information Modeling inteligentny cyfrowy model projektu budowlanego”
krajowe i europejskie przykłady wykorzystania BIM do współpracy i koordynacji projektów inwestycyjnych


BIM – Building Information Modeling to proces tworzenia inteligentnego modelu, który ułatwia koordynację, symulację i wizualizację projektu budowlanego na różnych etapach jego realizacji. Technologia BIM pomaga projektantom przewidywać konsekwencje podejmowanych decyzji. Zgromadzone dane można porównywać, analizować, wykrywać kolizje i nanosić zmiany. Model umożliwia współpracę w jednym standardzie we wszystkich branżach, które biorą udział w procesie projektowym.

Celem seminarium jest wprowadzenie do technologii BIM. Przedstawienie krajowych i europejskich przykładów wykorzystania BIM do współpracy i koordynacji projektów inwestycyjnych, a także przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z zarządzaniem procesami BIM.

Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie projektantów branży budowlanej, koordynatorów projektów, inżynierów budowy oraz kierowników wszystkich branż pragnących poznać metody współpracy i współdziałania modeli niezbędnych w procesie BIM, a także chcących usprawnić przepływ informacji na budowie oraz poprawić jakość pracy.


Seminarium poprowadzą:

mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha – Asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pasjonat technologii cyfrowych w architekturze i budownictwie, prelegent i wykładowca prowadzący wykłady, prelekcje i szkolenia z zakresu modelowania budynków w technologii BIM – Building Information Modeling, autor publikacji m.in.: „Zamieszkiwanie w betonie”, „Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury”. Stale pogłębia wiedzę z zakresu nowych technologii w architekturze i budownictwie.

mgr inż. Marcin Majta – inżynier budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jest instruktorem oprogramowania Revit, Navisworks – tworzenie przedmiarów materiałów w oparciu o modele, tworzenie harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji. Współautor podręcznika do ćwiczeń z BIM pt. „BIM w architekturze – koordynacja branż”. Stale pogłębia wiedzę z zakresu technologii BIM.


Seminarium odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w godz. 12.00 – 14.30 w Kielcach, Best Western Grand Hotel ul. Henryka Sienkiewicza 78.

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W załączeniu formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 7 grudnia br. na adres e-mail: een@siph.com.pl lub fax.413680278.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer