Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Spotkanie opłatkowe SIPH

W świąteczny nastrój kolędami i pastorałkami wprowadził uczestników zespół „Music Land” i uczniowie Szkoły Muzycznej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zebranych powitał prezydent Cezary Tkaczyk, po czym oddał głos przedstawicielom władz regionu i miasta.

Wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski podkreślił, że to jego pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami od objęcia stanowiska i zadeklarował współpracę na wielu płaszczyznach. Życzył wszystkim pomyślnego wypełniania zadań zarówno w ramach działalności biznesowej jak i w samorządzie gospodarczym, życzył by święta były czasem wyciszenia, niosły nadzieję i miłość.

Do wątków współpracy nawiązał także prezydent Kielc Bogdan Wenta. Stwierdził, iż będzie bardzo uważnie słuchał opinii przedsiębiorców i wspólnie z nimi pracował nad strategią rozwoju gospodarczego miasta. Przekazał życzenia spokojnych, radosnych świąt i dobrego roku 2019.


W swych wigilijnych rozważaniach ksiądz biskup Marian Florczyk sięgnął do nazwy „izba”: – Łączy się w pewien sposób ze świętami, bo wszystko zaczęło się od izby w Nazarecie. Święty Józef był cieślą, wątek narodzenia Jezusa i chrześcijaństwa łączy się ze szczególną rolą pracy w naszym świecie. Każdy z Was wie, co to jest praca – od niej zależy życie Wasze, Waszych bliskich. Ale po pracy potrzebny jest odpoczynek, święto. A więc pracuj i odpoczywaj. Życzę Wam, żeby święta były czasem nawiązania relacji, pozwoliły nabrać sił do życia tak, aby praca była dla każdego radością i żeby znaleźć czas na odpoczynek.  

Po błogosławieństwie i poświęceniu przez księdza biskupa opłatków przedsiębiorcy i ich goście przez kilkadziesiąt minut składali sobie życzenia i wymieniali serdeczności.

Wśród gości byli także pełnomocnik prezydenta Kielc Danuta Papaj i przewodniczący Rady Miasta Kielce Kamil Suchański oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi Izba współpracuje: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Karol Kaczmarski wicedyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Krzysztof Szczerba , wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Pawelec , dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr Prędota, dyrektor Stowarzyszenia Forum Pracodawców Magdalena Fudala, Bank Spółdzielczy w Kielcach reprezentowali wiceprezesi Urszula Karpińska i Artur Radwański. W uroczystości uczestniczyli członkowie Rady Głównej SIPH, Zarządu z wiceprezydentem Stanisławem Szczepaniakiem i Komisji Rewizyjnej z wiceprzewodniczącym Edwardem Przywałą.

 

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer