Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Metodyka (BIM) Building Information Modeling to proces modelowania informacji o obiektach budowlanych, oparty o współpracę wielu podmiotów na etapie: projektowania, budowy oraz utrzymania i zarządzania obiektem budowlanym z wykorzystaniem wspólnego modelu cyfrowego.


Technologia BIM znajduje coraz szersze zastosowanie na polskim rynku budowlanym. Sięgają po nią coraz intensywniej nie tylko inwestorzy sektora prywatnego, ale przede wszystkim sektora publicznego. BIM to narzędzie wykorzystywane nie tylko do projektowania, ale przede wszystkim to sposób zarządzania informacją na wszystkich etapach cyklu życia projektu budowlanego włączając w proces wszystkich interesariuszy – inwestora, wykonawcę, podwykonawców a także administracje publiczną i zarządcę.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim:

• pracowników działów inwestycji (menadżerów projektów, osoby odpowiedzialne za dokumentację przetargową),

• projektantów - architektów, konstruktów i instalatorów,

• osoby odpowiedzialne za przetargi w administracji publicznej,

• osoby odpowiedzialne za inwestycje/modernizacje w firmach publicznych.

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Cena szkolenia za jedną osobę wynosi: 350,00 zł netto plus 23% VAT. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Płatność prosimy dokonać przelewem na konto Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: ING Bank Śląski 40105014161000009031488472 Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 18 lutego br. na adres e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl lub fax.413680278. W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.Marta Pawłowska

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53; 25-002 Kielce

tel. 41344 43 92 wew. 34; kom.: 608573 122

fax: 41368 02 78

www.siph.com.plStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer