Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Jak głosi anegdota, jedyna inwestycja zakończona bez sporów to kaplica Porcjunkula niedaleko Asyżu, którą św. Franciszek odbudował własnymi rękami. Do Sądu Rejonowego w Kielcach wpływa miesięcznie blisko 1200 spraw dotyczących sporów gospodarczych. Każdy sędzia ma ich w toku około 600. Rozprawy wyznaczane są zwykle co pół roku, proces nie kończy się na I instancji, więc trwa kilka lat. Widoków na skrócenie tego czasu nie ma, gdyż reformy prawa zmierzają do zwiększenia formalizmu.


Warto więc spróbować mediacji. To dobrowolny sposób dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji. Porozumienie wypracowywane jest z udziałem osoby trzeciej – niezależnego mediatora.


– Mediacje są zdecydowanie niedoceniane, choć mają wiele zalet – twierdzi sędzia Agnieszka Kierkowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach. – Sąd powszechny stosuje przepisy kodeksu, w mediacji to strony ustalają reguły gry, bardzo elastyczne. Protokoły sądowe są jawne, a przebieg rozprawy rejestrowany. Mediacje toczą się poufnie i dają o wiele większą możliwość przedstawienia swoich racji, wpływu na końcowe rozwiązanie. Sąd stosuje prawo ferując wyrok, a w mediacji prawo jest wykorzystane do znalezienia kompromisu.


Jeśli ugoda jest sporządzona bez wad, uzyskuje sądową klauzulę wykonalności w ciągu kilku dni. To wszystko sprawia, że mediacje są znacznie szybsze i tańsze niż postępowanie przed sądem powszechnym. Powinni to docenić szczególnie przedsiębiorcy,


Centrum Arbitrażu i Mediacji Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizowało 7 lutego 2019 roku panel dyskusyjny, poświęcony rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Teoretyczne i praktyczne aspekty przedstawili prof. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Magdalena Makieła z Kancelarii Adwokackiej Magdalena Makieła w Krakowie, sędzia Agnieszka Kierkowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach, sędzia Anna Jermak z Sądu Rejonowego w Kielcach, Daniel Prokopowicz prokurator i rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz dr Paweł Łabuz z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, która gościła uczestników panelu.


W dyskusji przedsiębiorcy podkreślali, iż nie tylko ich trzeba zachęcać do mediowania, ale przede wszystkim władze gmin, dla których liczy się tylko wyrok sądu powszechnego. Uczestnicy byli zgodni, że gotowość do negocjowania skonfliktowanych stron jest ciągle zbyt mała i należy propagować zalety mediacji. Tak też czyni Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, której Centrum Arbitrażu i Mediacji upowszechnia wiedzę o alternatywnych formach rozwiązywania konfliktów i stworzyło warunki lokalowe do prowadzenia mediacji.W auli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych spotkali się eksperci prawa, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prawnicy i przedsiębiorcy

Prezydent Cezary Tkaczyk, prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji SIPH zadeklarował  działania na rzecz popularyzacji mediowania jako alternatywy dla sądów powszechnych
 
Panel ekspertów

Dyskusja uczestników spotkaniaStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer