Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

W 2019 r. planuje się pozyskać 49 zagranicznych ekspertów z zagranicy następujących branż:

1. Kompleks agroindustrialny

2. Górnictwo

3. Przemysł lekki i produkcja mebli

4. Produkcja materiałów budowlanych i innych niemetalicznych produktów mineralnych

5. Metalurgia, obróbka metali, inżynieria mechaniczna

6. Pozostałe sektory przemysłu

7. Transport i magazynowanie

8. Turystyka

9. Informacja i komunikacja

10. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

11. Edukacja

12. Usługi zdrowotne i socjalne

13. Sztuka, rozrywka i rekreacja

14. Zapewnienie innych usług.

Strona Kazachstańska pokrywa koszty:

- szkolenia ekspertów (w tym ubezpieczenie, wizy, a także inne wydatki związane z przyciąganiem i szkoleniem ekspertów);

- koordynacji logistyki misji eksperckich;

- podróży lotniczych ekspertów w tę i z powrotem, w tym koszty transportu (zakwaterowanie w hotelu, posiłki i transport na trasie do / z Kazachstanu);

- zapewniania podróży lotniczych i / lub usług ekspertów w zakresie transportu kolejowego na terenie kraju według miejsca przeznaczenia;

- monitorowania i oceny działań związanych z misjami eksperckimi;

- przygotowania raportów, w tym diagnostyki i identyfikacji konkretnych problemów rozwoju przedsiębiorstwa, opracowywania rozwiązań i praktycznej pracy w celu wyeliminowania konkretnych problemów.


Wymagania:

- ekspert powinien mieć co najmniej 5 lat doświadczeń w usługach doradczych w swojej branży;

- znajomość jednego z wymienionych języków: angielski, rosyjski, chiński;

- przedstawienie referencji wykonanych usług doradczych w swojej dziedzinie.

Termin składania ofert: 12 lutego 2019 r.

Usługi eksperta wynagradzane będę ze środków budżetowych Kazachstanu.

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
tel/fax: + 48 22 630 97 82
tel: + 48 22 630 96 53
kom: + 48 605 348 396
e-mail: prezes@pkihp.pl
www.pkihp.plStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer