Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Cele szkolenia to m.in.:
- zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH;
- zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP;
- zdobycie wiedzy na temat sporządzania karty charakterystyki;
- uporządkowanie wiedzy przez przedsiębiorców w zakresie obowiązującego ich prawa chemicznego.

Terminy najbliższych szkoleń:

26-27.03.2019 r.

28-29.03.2019 r.

7-8.05.2019 r.

9-10.05.2019 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szkolenie organizowane jest w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP,w związku z tym jest bezpłatne. Dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP.

http://www.reach-info.pl/szkoleniaStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer