Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Technologia BIM znajduje coraz szersze zastosowanie na polskim rynku budowlanym. Sięgają po nią coraz intensywniej podmioty zarówno po stronie Inwestora, jak również Wykonawcy. BIM to narzędzie wykorzystywane nie tylko do projektowania, ale przede wszystkim to sposób zarządzania informacją na wszystkich etapach cyklu życia projektu budowlanego włączając w proces wszystkich interesariuszy – inwestora, wykonawcę, podwykonawców a także administracje publiczną i zarządcę.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim:

• menadżerów po stronie Inwestora i Wykonawcy,

• pracowników działów inwestycji (menadżerów projektów, osoby odpowiedzialne za dokumentację przetargową),

• projektantów - architektów, konstruktów i instalatorów,

• osoby odpowiedzialne za przetargi w administracji publicznej,

• osoby odpowiedzialne za inwestycje/modernizacje w firmach publicznych.

 


Pierwsza propozycja to szkolenie 1-dniowe pt. BIM - INTELIGENTNY CYFROWY MODEL PROJEKTU BUDOWLANEGO – WPROWADZENIE, które SIPH organizuje w dniu 27 lutego 2019 r. w Kielcach, ul. Warszawska 19 – Hotel IBIS.


Udział w szkoleniu jest odpłatny. Cena szkolenia za jedną osobę wynosi: 350,00 zł netto plus 23% VAT. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy większej liczby uczestników możliwa jest negocjacja ceny. Płatność prosimy dokonać przelewem na konto Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: ING Bank Śląski 40105014161000009031488472 Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 18 lutego br. na adres e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl lub fax.413680278. W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.


Druga propozycja to szkolenie pogłębiające tematykę BIM pt. ZASTOSOWANIE BIM W MODELOWANIU INWESTYCJI, jest to szkolenie 80-godzinne realizowane w systemie weekendowym od 14.03.2019 do 7.04.2019Szkolenie to ma możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych.


szkolenie BIM 80 - pobierz>>

formularz zgłoszeniowy BIM 80 - pobierz>>

program szklenie BIM 27.02.2019 - pobierz>>

formularz zgłoszeniowy BIM 27.02.2019 - pobierz>>


Zgłoszenia przyjmujemy do 20.02.2019 r.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer