Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Spotkanie przeznaczone jest dla Polskich przedsiębiorców (CEO, Zarządu, kadry menadżerskiej) planujących wymianę gospodarczą na rynku rosyjskim oraz Polskich przedsiębiorców (CeO, kierowników i pracowników działów eksportu) prowadzących już wymianę gospodarczą na tym rynku.


Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom istotnych w praktyce zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami z rynku rosyjskiego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej.

Spotkanie poprowadzi Pani Ewelina Szrek – radca prawny, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym dużych grup kapitałowych oraz spółek notowanych na GPW w Warszawie.


Pani Ewelina specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i podatkowym, sprawach związanych z obrotem międzynarodowym oraz w transgranicznym zatrudnieniu. Wielokrotnie zajmowała się tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek krajowych i zagranicznych oraz zakładaniem oddziałów i przedstawicielstw firm polskich za granicą (m.in. w Rosji, na Białorusi, w Niemczech, na Słowenii, w Czechach, w Bułgarii). Zajmuje się także kompleksowym doradztwem w zakresie prawa i podatków na rzecz podmiotów dokonujących inwestycji zagranicznych lub zainteresowanych podjęciem działalności na rynkach zagranicznych.


W swojej dotychczasowej pracy reprezentowała klientów w międzynarodowych postępowaniach m.in. przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, Międzynarodowym Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu.


Jest współautorką publikacji książkowej na temat uwarunkowań prawno-politycznych w Rosji pt. „Imperium i prawo”. Jest również absolwentką Instytutu Prawnego w Sankt Petersburgu.


Informacje praktyczne:

Data: 28 lutego 2019 roku

Miejsce: Hotel Kongresowy, Kielce,

Al. Solidarności 34, sala Północna

Czas: 10:00-14:00


Warunki:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 25 lutego2019 na formularzu zgłoszeniowym e-mailem:een@siph.com.pllub faxem na numer 41 368 02 78.

ZAPRASZAMY!

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer