Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który wytwarza odpady inne niż komunalne np. odpady biurowe (świetlówki, tonery, odpady opakowaniowe - typu zużyta folia stretch, wyrzucone do kosza kartony), odpady poprodukcyjne (ścinki) itp.

 

Ewidencja Odpadów powinna być prowadzona na podstawie m.in. Kart Przekazania Odpadów (KPO) lub Kart Ewidencji Odpadów (KEO).

UWAGA Kody wytworzonych odpadów należy aktualizować również w dziale XII - Bazy Danych o Odpadach (BDO).    

 

 

Sprawozdanie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych powinien składać przedsiębiorca:

  • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach;
  • wytwarzający opakowania;
  • importerzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - dotyczy opakowań niezawierających produktów;
  • eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań- dotyczy opakowań zawierających produkty i opakowań niezawierających produktów.

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań, zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

 

Zachęcamy do kontaktu z firmą M&M Consulting , która prawidłowo przygotuje wymaganą sprawozdawczość oraz przejmie wciąż zmieniające się obowiązki wynikające z nowo powstałej bazy BDO.

 

 

Pragniemy także przypomnieć, że 31 marca 2019 roku mija termin na złożenie sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. UWAGA złożenie raportu do KOBiZE nie zwalnia z tego obowiązku.


Wszelkich informacji na temat sprawozdań udzielają:

 

Sławomir Przygoda

e-mail: slawomir.przygoda@mmconsulting.waw.pl  

tel. 22 27 58 816

 

Hubert Warzyński

e-mail: hw@mmconsulting.waw.pl  

tel.: 22 27 58 831

 

Aleksandra Trela 

e-mail: mmec@mmconsulting.waw.pl   

tel.: 22 27 58 815

 

 

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer