Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Organizatorem Forum był Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a partnerem – Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. 
Blisko 60 uczestników z 34 firm z regionu świętokrzyskiego z zainteresowaniem wysłuchało wystąpień przybliżających filozofię kultury ciągłego doskonalenia w oparciu o LEAN Management, poznało sposoby zwiększenia rentowności firmy poprzez transformację i doskonałość operacyjną oraz wpływ wdrożenia controllingu zarządczego i systemów Business Intelligence na optymalizację przebiegu procesów gospodarczych w firmie. 
Po sesji wystąpień plenarnych uczestnicy wzięli udział w warsztatach analizujących studia przypadków eliminacji marnotrawstwa, opartego na koncepcji LEAN Management i controllingu finansowego.


Uczestnicy, którym dopisało szczęście w losowaniu, wygrali książki tematyczne ufundowane przez SIPH oraz udział w warsztatach Lean Management ufundowany przez Lean Management Consulting Group z Wrocławia.


Dziękujemy za aktywny udział!

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer