Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezydent SIPH Cezary Tkaczyk, wzięli także udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Loży Świętokrzyskiej BCC. Korespondencyjnie głosował przedstawiciel Urzędu Patentowego RP.

 

Kapituła wybrała 8 laureatów w 5 dziedzinach.

W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowano trzy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.

W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowano przedsiębiorstwo z województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzymała osoba o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.

W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana organizację tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.

Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

 

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składali deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszali członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Statuetki NOVATOR 2018 zostaną wręczone podczas gali 16 maja 2019 roku o godzinie 17.00. Odbędzie się ona na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury – Kielce, Plac Moniuszki 2b. W części artystycznej wystąpi Zespół Kuby Kowalskiego.

 

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

Od początku sponsorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami organizacyjnymi są Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH oraz Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wojewoda Świętokrzyski ufundował statuetki.

 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer