Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest współorganizatorem spotkań brokerskich AUTOSTRADA-POLSKA 2019 organizowanych 14 maja 2019 w Targach Kielce, podczas 25 Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2019. 
Kieleckie targi budownictwa drogowego i infrastruktury to jedno z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli najważniejszych firm budowlanych, specjalistów i ekspertów oraz zarządców dróg. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w branżach :

 

  • Sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych
  • Infrastruktura związana z drogownictwem i użytkowaniem autostrad
  • Inżynieria ruchu drogowego (oznakowanie, sygnalizacja, systemy parkingowe)
  • Technika komunalna (utrzymanie czystości, konserwacja terenów zielonych)
  • Materiały konstrukcyjne i komponenty


W ramach zeszłorocznej edycji targów budownictwa infrastrukturalnego ponad 400 firm prezentowało swoją ofertę na blisko 30.000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, ponad dziesięć tysięcy zwiedzających miało okazję zapoznać się z ofertą wystawców oraz wziąć udział w szeregu specjalistycznych konferencji dotyczących budownictwa drogowego. Tegoroczna, jubileuszowa, XXV edycja AUTOSTRADA-POLSKA i towarzyszących jej targów: ROTRA, TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Salonu Europarking zapowiada się równie interesująco. 


Na czym polegają spotkania brokerskie:

  • Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php
  • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej spotkań.
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby się spotkać.
  • 14 maja 2019 r. przy ponumerowanych stolikach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań.


Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie https://b2bharmo.com/autostrada2019/index.php


Ważne Terminy:


Rejestracja: do 08.05.2019


Wybór potencjalnego partnera: do 13.05.2019

Spotkania brokerskie: 14.05.2019 w godzinach 10:00 – 13:00


Koszt: Wstęp bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników


Czas trwania jednego spotkania: 20 minut.


Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce – Stoisko wystawcze Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)


Kontakt: Sylwia Zieja, tel. 413680278, email: s_zieja@siph.com.pl


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer