Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

W uroczystości udział wzięli prezydent SIPH Cezary Tkaczyk – Izba objęła konkurs patronatem i wiceprezydent Izby, prezes JIW Inwex Stanisław Szczepaniak, który jest jednym z oceniających projekty studentów.


Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Nagrodę główną stanowi prezentacja i promocja innowacyjnych rozwiązań podczas International Exhibition of Inventions of Geneva.


W tym roku studenci przywieźli z Genewy pięć medali i dwa wyróżnienia. Laureat Novatora 2018 Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej został nagrodzony srebrnym medalem. Jest współtwórcą urządzenia do badania momentów oporowych łożysk stożkowych oraz powiązanych z nim rozwiązań (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, inż. Ryszard Domagalski, inż. Henryk Łomża, mgr inż. Ryszard Łuszczak, inż. Krzysztof Miśkiewicz).


W środowisku akademickim konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski. Zgłoszone rozwiązania to rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. W Konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów. Podobnie jak w roku ubiegłym, największą aktywnością w zgłaszaniu do Konkursu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer