Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Szanowni Państwo!

Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych podjął pracę na rzecz dokonania oceny wdrażania i przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów ochrony danych osobowych. W dniu 25 maja minęła 1 rocznica obowiązywania przepisów Rozporządzenia PE i R 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz obowiązującej od 4 maja 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z stosowania Rozporządzenia 2016/679. Odpowiednio zgodnie z przepisami wdrożenie przez podmioty gospodarcze przepisów ochrony danych osobowych napotyka na wiele trudności. Szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier w codziennym prowadzeniu działalności. Ustawodawca UE w motywie 13 Rozporządzenia (RODO) zachęca instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując Rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Komitet pracuje regularnie nad rozwiązywaniem problemów związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych. W składzie Komitetu działalność podejmuje dwadzieścia kilka osób z różnych środowisk związanych z ochrona danych. Komitet podjął prace nad wypracowaniem ulg i ograniczeń w obowiązkach związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych. Nasze działania podejmujemy we współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamem Abramowiczem.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie:

- najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem i wdrażaniem przepisów RODO,

- zagadnień, jak i niejasności które winny być wyjaśnione przez Organ Nadzoru czy Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych,

- propozycji ulg w stosowanych przepisach ochrony danych osobowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Komitet współpracując z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Akademią im. L Koźmińskiego w Warszawie przedstawi Rzecznikowi ds. Małych i Średnich oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych wypracowane propozycje w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag i propozycji do dnia 21 czerwca 2019 r. na adres : dkonopko@kig.pl

Andrzej Lewiński – Przewodniczący Komitetu

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer