Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

AktualnosciStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach od 1990 roku realizuje swą misję wspierania przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim. W tym roku ponownie zwróciła się do wszystkich gmin w województwie z prośbą o wypełnienie ankiety „Staropolski monitor klimatu dla przedsiębiorców”. Zawiera ona 19 pytań, m.in. o program rozwoju przedsiębiorczości, plan zagospodarowania przestrzennego, inwestycje w infrastrukturę, podejmowanie zagadnień gospodarczych przez radę gminy oraz ułatwienia dla inwestorów i przedsiębiorców.

– Naszym zdaniem miasta i gminy, które stwarzają korzystne warunki do zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, posiadają stosowne dokumenty, są otwarte na współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, mogą liczyć na szybszy rozwój gospodarczy oraz większe wpływy do gminnych budżetów – mówi Cezary Tkaczyk prezydent SIPH. – „Staropolski monitor” może stanowić dla władz gmin syntetyczne podsumowanie własnych działań na rzecz biznesu, przydatne przy planowaniu kolejnych kroków. Jego wyniki publikujemy anonimowo, natomiast punktowo wskazujemy przykłady dobrych praktyk. Istotne dla nas jest ogólne porównanie i zmierzenie różnych form aktywności jednostek samorządu terytorialnego.


Ankietę odesłały 63 gminy (ze 102), w tym 5 miejskich (z 5), 26 miejsko-wiejskich (z 38) oraz 32 wiejskie (z 59). Z odpowiedzi wynika m.in., że urzędach gmin nie ma komórek organizacyjnych odpowiedzialnych wprost za realizację zadań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Zaledwie 5 % gmin (1 gmina miejsko-wiejska oraz 2 wiejskie) posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu. W 2018 roku jedyne w 13 % gmin (2 miejskich, 2 miejsko-wiejskich oraz 4 wiejskich) plany zostały rozszerzone. Do rzadkości należy wyznaczanie lub uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych, nie mówiąc o inicjowaniu przez gminy inwestycji na rzecz przedsiębiorców w postaci Tylko jedna gmina w ubiegłym roku obniżyła stawki podatku lokalnego, incydentalne są przypadki stosowania ulg lub umorzeń podatków. Jedynie 8 % gmin zadeklarowało, iż tematyka gospodarcza była w porządku obrad sesji plenarnej samorządu (2 miejskie i 3 miejsko-wiejskie).


Dla rozwoju przedsiębiorczości istotne są wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną. W badanych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą od 53,86 do 2.000,46 zł (w gminach miejskich wynoszą od 69,56 do 905,26 zł, w gminach miejsko-wiejskich od 53,86 do 2.000,46 zł, w gminach wiejskich od 73,14 do 1.849,00 zł, w miastach powiatowych od 69,56 do 1120,61 zł). Zdecydowanie największa rozpiętość dotyczy gmin miejsko-wiejskich, jedynie w 16 % gmin wiejskich kwota ta przekracza 1.000 zł, z kolei w żadnej gminie miejskiej nie przekracza 1.000 zł.

 

Wszyscy oczekujemy poprawy poziomu życia. To wymaga sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego, który oznacza możliwości tworzenia miejsc pracy, dochody z zatrudnienia, ożywienie rynku wewnętrznego, wyższe wpływy z podatków do budżetu gminy, a to z kolei – zaspokojenie potrzeb oświaty, kultury, służby zdrowia i innych dziedzin życia. Tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarki stanowi wyzwanie i dla władz gmin, i dla przedsiębiorców.


Wyniki monitora edycji 2018 zostały przesłane do władz regionu, wszystkich gmin oraz do przedsiębiorców zrzeszonych w SIPH.

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer