Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Pierwszym punktem obrad były wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zasiedli w nim: Przewodniczący – Pan Rafał Chaba (Globtrak Sp. z o.o.), Zastępca Przewodniczącego – Pan Dariusz Trzebiński (Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy), Sekretarz Zgromadzenia – Pan Józef Dąbek (Kopalnia Wapienia Morawica S.A.) oraz Asesorowie: Pan Jerzy Chrobot (Agencja POP-ART) i Pan Stanisław Kaczmarczyk (Drukarnia Duet).


Następnie przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprezentował kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Wybrano do niej: Pana Łukasza Łagana – Przewodniczącego (EDU Virtual) oraz Pana Damiana Hadę (KD Group) i Pana Łukasza Koziołka (BIKO Serwis Sp. z o.o.). Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Pani Bożena Hetman – Przewodnicząca (Targi Kielce S.A.), Pan Wiktor Krasa (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) i Pan Dariusz Wątroba (ZDZ Kielce).


W kolejnym punkcie obrad Prezydent Pan Cezary Tkaczyk zaprezentował sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za 2018 rok oraz za okres kadencji 2015-2019. Z kolei sprawozdania Rady Głównej wygłosił jej Wiceprzewodniczący Pan Józef Dąbek, a sprawozdania Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Pan Dariusz Trzebiński.

Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały:

- o przyjęciu sprawozdania Zarządu SIPH za 2018 r.;

- o przyjęciu sprawozdania Zarządu SIPH za okres kadencji 2015-2019;

- o udzieleniu absolutorium Zarządowi Izby za okres kadencji 2015-2019;

- o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Głównej SIPH za 2018 r.;

- o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Głównej SIPH za okres kadencji 2015-2019;

- o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SIPH za 2018 r.;

- o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SIPH za okres kadencji 2015-2019;

- o przeznaczeniu zysku Izby za 2018 r. na cele statutowe.


Po przyjęciu sprawozdań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wybory na Prezydenta Izby. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Pan Cezary Tkaczyk, który w drodze głosowania tajnego został wybrany na kadencję 2019-2023.

 

Następnie nowo wybrany Prezydent zaprezentował kandydatów do Zarządu Izby. Walne Zgromadzenie Izby w drodze głosowania tajnego  wybrało Zarząd Izby w następującym składzie:

- Pan Rafał Chaba, prezes Globtrak Sp. z o.o.

- Pan Stanisław Szczepaniak, prezes JIW Inwex Sp. z o.o.

- Pan Leszek Walczyk, wiceprezes Odlewni Polskich S.A.

- Pan Dariusz Wątroba, dyrektor w ZDZ Kielce.


Do Rady Głównej w głosowaniu tajnym wybrani zostali:

- Pan Marcin Bryk, prezes Centrostal S.A.

- Pan Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica”

- Pan Andrzej Gierada, prezes TRAKT S.A.

- Pan Andrzej Marek Łach, właściciel Siedlisko Turystyczne "Dwór na Niwach"

- Pan Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich

- Pan Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce S.A.

- Pani Aneta Oleszek, prezes Podopharm Sp. z o.o.

- Pan Grzegorz Tworek, DOTO Polska Sp. z o.o.

- Pan Andrzej Witkowski, prezes Uni Park Sp. z o.o.


Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym powołano w następującym składzie:

- Pani Izabela Buszewicz, prezes Izabela Buszewicz Solutions Sp. z o.o. ,

- Pan Edward Przywała, właściciel Zakładu Kamieniarskiego „Przywała”,

- Pan Jerzy Sitko, Intester Sp. z o.o.,

- Pan Wiesław Sosnowski, właściciel PHU Wegal,

- Pan Dariusz Trzebiński, właściciel Kancelarii Prawnej Trzebiński & Partnerzy.


 

Walne Zgromadzenie Członków SIPH w Hotelu KongresowySprawozdania Zarządu przedstawił Prezydent Cezary Tkaczyk


Działalność Rady Głównej omówił Wiceprzewodniczący Józef Dąbek


Sprawozdania Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Dariusz Trzebiński


W głosowaniach tajnych wybrano władze Izby na  nową kadencję


Prezydent Cezary Tkaczyk złożył podziękowania ustępującemu Przewodniczącemu Rady Głównej Janowi Waluszewskiemu za wiele lat pracy we władzach Izby Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer