Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców z regionu ,którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla Firm. Składa się ono z dwóch części informacyjnej  i warsztatowej. W jego trakcie eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów , technologii lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny  w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mają również możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, w trakcie których mogą przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady dotyczące przygotowania projektu B+R.Eksperci NCBR prezentują konkretne przykłady innowacyjnych projektów dofinansowanych z POIR. 

Na spotkaniu NCBR dla Firm każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się, jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co ma prawo przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu czy poznać zasady uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu wymagana jest rejestracja poprzez formularz on-line:

 


Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer