Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

AktualnosciPodczas wczorajszej konferencji prasowej reprezentanci pięciu organizacji przedsiębiorców, tworzących Forum, mówili o najważniejszych wyzwaniach. Na wzmocnienie samorządów, m.in. dzięki zwiększeniu ich możliwości finansowych, nacisk położył Ireneusz Janik, prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców. Marek Banasik, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan przypomniał o konieczności rozbudowy sieci komunikacyjnej, szczególnie drogi krajowej nr 74.

Cezary Tkaczyk, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wskazał na potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów inwestycyjnych: – Nie mamy ich zbyt wiele. Do najbardziej atrakcyjnych należy teren w Obicach, planowany wcześniej dla lotniska. Jednak przygotowanie go pod potrzeby inwestorów wymaga dużych nakładów, dlatego konieczne jest wsparcie działań miasta Kielce przez władze regionu i władze centralne.

Na poziom atrakcyjności inwestycyjnej mają też wpływ zasoby kadrowe – mówił o tym Janusz Piątek, wiceprezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców. Przypomniał, że Kielce słynęły kiedyś z dobrych szkół zawodowych i koniecznością jest odbudowa systemu solidnego kształcenia w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy. Z kolei kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club Andrzej Mochoń apelował o współpracę przyszłych parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Pierwszą możliwość stworzy Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Jak zapowiedział jego sekretarz generalny Stanisław Rupniewski, wkrótce po wyborach wszyscy wybrani do Sejmu i Senatu otrzymają zaproszenia na spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach tworzących Forum.

Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego jest platformą współpracy pięciu największych organizacji przedsiębiorców w regionie, które łącznie skupiają 1300 firm, zatrudniających prawie 27 tysięcy pracowników.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer