Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 07.11.2019 r. został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projekt pt. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (vouchery).

 

Projekt polega na dofinansowaniu usług doradczych:

- usługa doradcza standardowa dofinansowanie do 20 tys. zł (75% wartości usługi), maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy;

- usługa doradcza specjalistyczna dofinansowanie do 150 tys. zł (85% wartości usługi), maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. W przypadku pomocy innej niż de minimis dofinansowanie stanowi 50% wartości usługi doradczej.

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jako Instytucja Otoczenia Biznesu znajduje się na liście usługodawców przewidzianych do realizacji usług doradczych w ramach niniejszego projektu.

 

Wobec powyższego przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalistycznych usług doradczych do wdrożenia w ramach programu:

1. Opracowanie koncepcji rachunku rentowności produktów i klientów - usługa polega na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu koncepcji rachunku rentowności produktów i klientów dopasowanej do aktualnego poziomu dojrzałości Nabywcy od strony informatycznej, organizacyjnej i kompetencyjnej.

2. Rozwój rentowej sprzedaży - usługa polega na przeprowadzeniu analizy oraz doradztwie w zakresie rozwoju rentowej sprzedaży poprzez optymalizację pracy działu handlowego oraz system motywacyjny MBO wspierający realizację planów i strategii

sprzedaży Firmy.

3. Transformacja MSP w kierunku Przemysł 4.0 i Smart Factory - usługa specjalistyczna, która polega na przeprowadzeniu analizy i audytu dotychczasowych metod produkcji w Przedsiębiorstwie.

4. OPENblue – platforma Rozwoju Pracownika – doradztwo w zakresie wdrożenia narzędzia zarządzającego dostosowanego do specyficznych potrzeb i uwarunkowań przedsiębiorstwa pod nazwą OPENblue -Platforma Rozwoju Pracownika służącej rozwojowi, szkoleniu oraz wymianie doświadczeń podnoszących wybrane kwalifikacje pracowników.

5. Doradztwo w obszarze wzmocnienia siły psychicznej i efektywności zespołów pracowniczych – doradztwo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, mające na celu podniesienie efektywności działań zespołów poprzez podniesienie poziomu siły i odporności psychicznej pracujących w firmie menadżerów i pracowników.

6. Doradztwo – Optymalizacja kultury organizacyjnej – usługa obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji kultury organizacyjnej oraz doradztwo na początkowym etapie wdrażania nowej kultury.

7. Doradztwo w obszarze strategii rozwoju firmy – usługa obejmuje doradztwo w obszarze budowania strategii rozwoju firmy na 2-5 lat (wyznaczanie perspektyw i możliwości rozwoju, z uwzględnieniem kontekstu globalnego, trendów rynkowych, specyfiki lokalnej, posiadanego potencjału) oraz kompleksowe doradztwo na początkowym etapie wdrażania strategii.

 

Możemy również zrealizować inne usługi doradcze dostosowane do Państwa potrzeb.

 

Obecny nabór projektów trwa do 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Osoby do kontaktu:

Wicedyrektor Joanna Makuch 41/344-43-92 w.22 e-mail: j_makuch@siph.com.pl

Główny Specjalista Jolanta Sobala 41/344-43-92 w.24 e-mail: j_sobala@siph.com.plStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer