Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Spotkanie opłatkowe Rady Dyrektorów SIPH odbyło się 12 grudnia 2019 roku w hotelu Best Western – Grand Hotel w Kielcach.

 

Uroczystość rozpoczęły kolędy w znakomitym wykonaniu znanej w kraju śpiewaczki Renaty Drozd, której akompaniował na fortepianie Artur Jaroń. Po półgodzinnym koncercie zebranych powitał prezydent Cezary Tkaczyk, po czym głos zabrał wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak. Dziękując za zaproszenie podkreślił, że to jedno z pierwszych jego oficjalnych spotkań od objęcia urzędu. Życzył wszystkim pomyślności, zarówno w ramach działalności biznesowej jak i życiu prywatnym, życzył by święta były czasem wyciszenia i wspólnego niosły nadzieję i miłość.

W swych wigilijnych rozważaniach ksiądz biskup Marian Florczyk podkreślił, że w chrześcijaństwie praca jest obowiązkiem, jej celem jest w pierwszym rzędzie zaspokojenie potrzeb życiowych i rozwój zdolności człowieka. – Święty Józef był cieślą, wątek narodzenia Jezusa i chrześcijaństwa łączy się ze szczególną rolą pracy w naszym świecie – mówił. – Każdy z Was wie, co to jest praca. Ale po pracy potrzebny jest odpoczynek. Życzę Wam, żeby święta były czasem nawiązania relacji z bliskimi, pozwoliły nabrać sił i dystansu do codzienności, aby praca nie była przykrym obowiązkiem.

Po błogosławieństwie i poświęceniu przez księdza biskupa opłatków przedsiębiorcy i ich goście przez kilkadziesiąt minut składali sobie życzenia.

Wśród gości byli przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi Izba współpracuje: dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Wojciech Górski , dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Filip Pietrzyk, który reprezentował Prezydenta Kielc , prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców Ireneusz Janik i dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr Prędota. W uroczystości uczestniczyli członkowie Rady Głównej SIPH z przewodniczącym Andrzejem Witkowskim, Zarządu z wiceprezydentem Stanisławem Szczepaniakiem, Komisji Rewizyjnej z wiceprzewodniczącym Edwardem Przywałą, a także założyciele i długoletni członkowie kierownictwa Izby Janusz Rudnicki i Jan Waluszewski. Prezydent Cezary Tkaczyk przekazał życzenia świąteczne od pierwszego prezydenta SIPH Michała Chałońskiego, który z powodów osobistych nie mógł przyjechać do Kielc.


Uczestnicy słuchają koncertu kolęd
 
Na estradzie Renata Drozd

Oklaski dla artystów
 
Gości i członków Izby powitał prezydent Cezary Tkaczyk

Życzenia składa wicewojewoda Rafał Nowak

Ksiądz biskup Marian Florczyk poświęcił opłatki

Henryk Milcarz, Aneta Oleszko i Andrzej Witkowski

Ksiądz biskup Marian Florczyk i Stanisław Wodyński

Edward Przywała i Andrzej Marek Łach

Joanna Makuch i Janusz Rudnicki

Leonard Sikora, Łukasz Koziołek i Alicja Redlich-MichalskaStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer