Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

Co musisz zrobić, aby uzyskać dokument?

· Złóż wniosek w Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Wniosek możesz złożyć osobiście w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4, Warszawa) lub online na adres: legalizacja@kig.pl.
Pamiętaj, że po złożeniu wniosku elektronicznie będziesz zobowiązany do przedłożenia oryginałów przy odbiorze zaświadczenia.

· Formularze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, jakie musisz dostarczyć, są dostępne na stronie KIG w zakładce Zaświadczenia.

· Zaświadczenie możesz uzyskać w języku polskim i angielskim, a w razie potrzeby również w innych językach.

· Koszt wystawienia zaświadczenia zależy od złożoności wnioskowanej sprawy i wynosi od 600 PLN do 1200 PLN.

· Średni czas oczekiwania na zaświadczenie, w zależności od skomplikowania sprawy, wynosi od kliku dni do dwóch tygodni. Pamiętaj, że czas oczekiwania zależy od kompletności przekazanej dokumentacji. Prosimy o pozyskiwanie drogą telefoniczną lub mailową maksimum potrzebnych dla Państwa informacji i wyjaśnień tak aby maksymalnie skrócić czas na naszą analizę dokumentów.

· Zaświadczenie odbierasz osobiście w siedzibie KIG lub otrzymasz pocztą.


Jakie dokumenty możesz uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej:

· Zaświadczenie o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

· Zaświadczenie o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków.

· Zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

· Zaświadczenie o innych okolicznościach, które mogą zostać potwierdzone przez Krajową Izbę Gospodarczą.


Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej
ul. Trębacka 4 w Warszawie .
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub online: legalizacja@kig.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
tel + 48 22 630 97 17
tel + 48 22 630 98 99
tel + 48 22 630 99 07

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer