Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnosci

NOVATORY 2008 wręczone
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach po raz trzeci przyznała nagrody NOVATOR przedsiębiorstwom z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, a także instytucjom i ludziom, którzy sprzyjają innowacjom. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali 22 maja 2009 r. w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
 
 
 
Gości powitał Pan Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podkreślił, że trzecia edycja konkursu przypadła na ogłoszony przez Komisję Europejską Rok Kreatywności i Innowacji. NOVATOR znakomicie wpisuje się w te ideę.
 
 
Plany rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej a także jej rolę w kreowaniu innowacyjności przedstawił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – rektor uczelni.
 
Następnie odbyła się najważniejsza część uroczystości. Statuetki wręczali: Pan Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Pan Zdzisław Wrzałka – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Ryszard Zbróg – Prezydent SIPH.
 
Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów.
 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” w kategorii przedsiębiorstwa duże nagrodę zdobył Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych S.A. Włoszczowa za projekt: „Wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu innowacyjnych rozdzielnic i rozłączników napowietrznych z mieszaniną gazów sześciofluorku siarki i azotu”.
 
 
 
Nagrodę odbiera Pan Krzysztof Jamróz – członek Zarządu ZPUE S.A.
 
Aby sprostać konkurencji zachodnich firm przemysłu elektro-energetycznego spółka ZPUE wprowadziła do produkcji innowacyjne urządzenia dla energetyki zawodowej: rozdzielnicę i rozłącznik napowietrzny. Zastosowano w nich innowacyjną na skalę światową technologię gaszenia łuku elektrycznego w mieszaninie gazów sześciofluorku siarki i azotu. Poprawi to bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń oraz zmniejszy niekorzystny wpływ na środowisko. Uruchomienie produkcji nowych urządzeń wymagało modernizacji i znaczącej rozbudowy ZPUE. A efekt inwestycji to wzrost sprzedaży o około 17% w stosunku do roku poprzedniego oraz 50 nowych miejsc pracy.
 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” w kategorii przedsiębiorstwa średnie nagrodę zdobyła PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. za projekt „Budowa źródła energii elektrycznej pracującego w skojarzeniu z wykorzystaniem biomasy”.
 
 
Pan Zbigniew Fąfara Prezes Zarządu PGE Elektrociepłowni Kielce S.A.
 
W grudniu 2008 roku PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. zakończyła dużą inwestycję, polegającą na zastąpieniu dwóch tradycyjnych kotłów wodnych WR25 blokiem kogeneracyjnym z kotłem węglowym OR50, kotłem na biomasę OS20 oraz turbiną przeciwprężną 10,5 MWe wraz z nowymi układami towarzyszącymi. Nowością w skali międzynarodowej jest zastosowanie dwu wytwornic pary przegrzanej, pracujących na wspólny kolektor z wykorzystaniem techniki BFU (BI-FUEL UNIT). Pozwala to na spalanie węgla kamiennego oraz biomasy w oddzielnych paleniskach kotłowych i uzyskanie sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło przekraczającej 80 procent. Efektem jest znaczące ograniczenie emisji substancji odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, zmniejszenie zapylenia i eliminacja źródeł hałasu. Planowane dodatkowe przychody związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem biopaliwa wynoszą około 14,9 mln zł rocznie.
 
• NOVATORA 2008 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” w kategorii przedsiębiorstwa małe otrzymał INWEX Sp. z o.o. Kielce za projekt „Nowe ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini”.
 
 
 Wiceprezes Zarządu JIW Inwex Kielce Pan Remigiusz Szczepaniak
 
Chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini są przedmiotem pięciu zgłoszeń patentowych INWEKSU w Urzędzie Patentowym RP. Znajdą zastosowanie we wszystkich dziedzinach wiórowej i bezwiórowej obróbki metali, w cyrkulacyjnych układach chłodzących oraz cieczach hydraulicznych, szczególnie zaś tam, gdzie metal ma kontakt z układem wodnym glikolowym, poliglikolowym lub olejowym. Amfoteryczne związki gemini oparte są na bioodnawialnych surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, takich jak kwasy tłuszczowe, estry lub triglicerydy. Ich synteza jest prosta i bezpieczna, nie wymaga stosowania skomplikowanej aparatury. Nowe chłodziwa zostały już nagrodzone - złotym medalem z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „IWIS" 2008 w Warszawie oraz złotymi medalami wystaw w Zagrzebiu, Bukareszcie i Seulu.
 
 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” w kategorii przedsiębiorstwa duże NOVATORA 2008 otrzymał ELMAR „S” Sp. z o.o. Jędrzejów za projekt: „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie”.
 
 
Pan Dyrektor Janusz Salwa z Elmaru Jędrzejów
 
Wprowadzenie urządzeń opartych na satelitarnej technologii GPS firmy GINOZAUR zasadniczo zmieniło sposób zarządzania taborem transportowym w ELMARZE. System dostarcza dane m.in. na temat lokalizacji pojazdu wraz z wizualizacją na mapie, prędkości i kierunku jazdy, poziomu paliwa, obrotów silnika i trybu pracy tachografu. Raporty mogą być generowane dla pojedynczego pojazdu lub dowolnej grupy i to bardzo szybko. Na przykład opis tras dla 5 pojazdów, które przejechały po 8 tysięcy kilometrów, zostaje wyświetlony po kilku sekundach. W branży usług transportowych taki system lokalizacji jest rozwiązaniem innowacyjnym i wpływa na wzrost konkurencyjności firmy ELMAR na międzynarodowym rynku transportowym.
 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” w kategorii przedsiębiorstwa średnie NOVATORA 2008 otrzymało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce za projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii jako gwarancja poprawy jakości usług świadczonych w zakresie obróbki wyrobów hutniczych celem wykorzystania ich jako elementy zbrojeniowe w budownictwie”.
 
 
Pan Andrzej Bryk Prezes Zarządu POWH Centrostal Kielce S.A.
 
Ofertę kieleckiego Centrostalu znacznie wzbogaciło uruchomienie nowoczesnej zbrojarni, wyposażonej w urządzenia wykorzystujące najnowsze technologie. Jedną z innowacji jest linia do cięcia prętów stalowych prostych o długości do 15 m, wyposażona w automatyczny podajnik, a także moduł optymalizacji cięcia. Z kolei maszyna do wytwarzania zbrojeń cylindrycznych pod pale fundamentowe pozwala na montaż szkieletu słupa cylindrycznego z owijaniem spiralą z drutu i spawaniem automatycznym. Jej zastosowanie zwiększyło wydajność produkcji o 50 procent, zmniejszyło zużycie energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie nowe urządzenia zostały zainstalowane w specjalnie wybudowanej hali magazynowo-produkcyjnej.
 
 
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” w kategorii przedsiębiorstwa małe uhonorowano firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z Dobrowa za projekt: „Instalacja do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest”.
 
 
Pani Iwona Skowrońska-Przygodzka Prezes Zarządu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
 
Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. wybudowała w Dobrowie w gminie Tuczępy największą i najnowocześniejszą w Polsce instalację do utylizacji odpadów zawierających azbest. Składowisko zlokalizowane jest na terenach zdegradowanych po eksploatacji przez Kopalnię Siarki w Grzybowie. Przewidywana objętość odpadów możliwa do zdeponowania wynosi 175 000 metrów sześciennych. Celem inwestycji prowadzonej w roku 2008 było dokończenie instalacji IPPC bezpiecznego unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest oraz zmniejszenie emisji wtórnej pyłu azbestowego do atmosfery. Zakupiono także najnowszej generacji koparkę gąsienicową i ładowarkę. Spółka Środowisko i Innowacje w 2008 roku w stosunku do roku 2007 odnotowała 300-procentowy wzrost sprzedaży.
 
• W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” NOVATORY otrzymały Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PPUH W&W GLOBUS Kielce za projekt: „Opracowanie technologii i oprogramowania do laserowego kształtowania elementów maszyn i konstrukcji stalowych”.
 
 
Pan Witold Rybka współwłaściciel PPUH W&W Globus Kielce i Pan dr hab. inż. Dariusz Janecki prof. PŚk Wicedyrektor Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej
 
Innowacyjność projektu polega na poszukiwaniu optymalnych technologii produkcji części maszyn i konstrukcji stalowych. Prace te obejmowały dobór parametrów obróbki laserowej – m.in. mocy, prędkości roboczej, rodzaju i ciśnienia gazu roboczego, częstotliwości impulsów. Efektem jest optymalne wykorzystanie materiału oraz czasu pracy lasera, energii i gazu. Badania takie prowadzone są w Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej od wielu lat i dają w wyniku technologie, których stosowanie umożliwia zastąpienie tradycyjnych metod obróbki metali i wzrost wydajności. Współpraca z Centrum zaowocowała w firmie Globus wzrostem jakości produkcji i obniżeniem kosztów. To niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwo zyskało stałych kontrahentów i jest w trakcie rozbudowy zaplecza produkcyjnego.
 
 
• NOVATORA 2008 w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzymał pan Stanisław Szczepaniak.
 
 
Prezes Stanisław Szczepaniak
 
Znany kielecki wynalazca Stanisław Szczepaniak jest autorem lub głównym twórcą ponad 130 opatentowanych wynalazków i ponad 450 projektów racjonalizatorskich z dziedziny chemii. Finansuje i wdraża do produkcji wszystkie opracowane i zgłoszone do Urzędu Patentowego RP rozwiązania. Od 20 lat kieruje Jednostką Innowacyjno-Wdrożeniową Inwex. To rzadki przykład owocnego połączenia intensywnej działalności twórczej w dziedzinie techniki z prowadzeniem biznesu. Za swoje opracowania zdobył wiele nagród i medali na światowych wystawach wynalazków. Projekty Inwexu zostały uhonorowane NOVATOREM w pierwszej i drugiej edycji konkursu. Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw (NOVATOR 2006) otrzymał m.in. tytuł „Innowacja roku 2008” w konkursie zorganizowanym przez Forum Biznesu. Z kolei inhibitory korozji (NOVATOR 2007) zdobyły w 2008 r. aż trzy nagrody na targach wynalazków w Malezji.
 
 
• W dziedzinie „Animator gospodarki” laureatem została Grupa Polskie Składy Budowlane.
 
 
Pan Dyrektor Mirosław Lubarski z Grupy Polskie Składy Budowlane
 
Działająca od 1998 roku w miejscowości Wełecz koło Buska-Zdroju Grupa PSB zorganizowała największą w Polsce sieć ponad 370 hurtowni materiałów budowlanych. Jest liderem w tej dziedzinie dystrybucji z 15-procentowym udziałem w rynku. Konsoliduje małe i średnie firmy, które pomimo funkcjonowania pod wspólnym godłem sieci, zachowują swoją niezależność. Formuła działania Grupy PSB polega na wspieraniu interesów firm kupieckich, prowadzeniu wspólnej polityki zakupów, marketingu, szkoleń oraz udostępnieniu usług zmniejszających stałe koszty prowadzenia jednostek handlowych. Od kilku lat Grupa tworzy w miastach powiatowych nowoczesne sklepy samoobsługowe sektora „dom i ogród” pod nazwą „PSB Mrówka”. Wynikiem innowacyjnego podejścia do sprzedaży materiałów budowlanych jest program „Buduj z PSB”, w ramach którego powstało prawie 30 tysięcy domów w blisko 1500 miejscowościach.
 
Wszystkim laureatom w swoich wystąpieniach gratulacje złożyli: Pani Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski, Pan Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Tadeusz Kowalczyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Zdzisław Wrzałka Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Pan Piotr Zakrzewski odczytał list Pani doktor Alicji Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP.
 
Po przemówieniach laureaci i wręczający stanęli wspólnie do pamiątkowego zdjęcia.
 
 
 
 
W części artystycznej wystąpił Alosza Awdiejew, który rozbawił publiczność swoimi refleksjami na temat Polaków i dowcipami o Odessie.
 
Galę prowadziła red. Magdalena Sitek-Majewska z Polskiego Radia Kielce.
 
Cele, jakie przyświecają Nagrodzie NOVATOR: promocja najlepszych przedsiębiorstw regionu, dostrzeganie ludzi zdolnych i ambitnych, znalazły poparcie iprzychylność znakomitych patronów: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 
Partner strategiczny:
 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 
Sponsor:
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopalnia Wapienia „Morawica”.
 
Patronat medialny: Polskie Radio Kielce i „Echo Dnia”.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer