Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Potencjał gospodarzy

Zalety województwa
  • liczna wykwalifikowana kadra pracownicza dla potrzeb przemysłu i innych dziedzin gospodarki,
  • rozwinięta infrastruktura gospodarcza, w tym instytucje finansowe, w Kielcach i innych większych miastach regionu,
  • duże możliwościrozwoju produkcji rolno-spożywczej,
  • bogate złoża minerałów wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych,
  • bogate źródła leczniczych wód mineralnych,
  • rozwinięta baza leczniczo-sanatoryjna, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kwater prywatnych
  • drugi w Polsce ośrodek targowy
Potencjał ekonomiczny
 
Siłą regionujest przemysł materiałów budowlanych, bazujący na własnych surowcach. Ważnymi działami gospodarki są także: przemysł metalurgiczny, maszynowy, precyzyjny, spożywczy oraz tekstylny.
 
Według oficjalnych danych GUS (stan w dniu 30.09.2006 r.) w województwie świętokrzyskim było 105 550 podmiotów gospodarki narodowej. Spośród nich 522 posiadało udział kapitału zagranicznego.
 
 
 
Dane społeczno - gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego (źródło: Główny Urząd Statystyczny):

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer