Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Enterprise Europe Network

        
 
 

Enterprise Europe Network www.een.ec.europa.eu to europejska sieć skupiająca ponad 450 organizacji członkowskich z blisko 50 krajów na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Jest największą tego rodzaju siecią w Europie. W sieci EEN skupione są izby gospodarcze, centra transferu technologii, instytuty badawcze oraz agencje rozwoju, które współpracują ze sobą pod kierownictwem Komisji Europejskiej.


Celem sieci jest pomoc Małym i Średnim Przedsiębiorstwom w optymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje Jednolity Rynek Unii Europejskiej.


Sieć Ośrodków Enterprise Europe Network została powołana w ramach programu Komisji Europejskiej COSME  - Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 .

 

 

Cele Programu :

· Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw

· Ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych

· Promowanie wszelkich form innowacji

· Umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystania szans związanych z wyzwaniami ekologicznymi

· Przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego

 

Na terenie Polski działa 30 wyspecjalizowanych ośrodków Enterprise Europe Network skupionych w ramach 4 konsorcjów, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie województwa.

 

· CP-BSN (Central Poland - Business Support Network) - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) www.een.org.pl

· BSN South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw(śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), www.een.net.pl

· BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), www.bisnep.pl

· B2Europe West Poland - 9 ośrodków na terenie5 województw(zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), www.westpoland.pl

 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach oferuje szereg usług:

 

Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą między innymi poprzez bazę międzynarodowych ofert współpracy.
   
Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z tematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie UE, a w szczególności rynków zagranicznych, oznaczenia ce, możliwości finansowania działalności gospodarczej, regulacji unijnych, własności intelektualnej, programów badawczych. 
 
 
 
 
 
 
 
  Organizujemy udział polskich firm w imprezach kooperacyjnych (spotkania brokerskie i misje) współfinansowanych przez Komisję Europejską, mających na celu ożywienie współpracy międzynarodowej.

Spotkania brokerskie to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Dobór partnerów i aranżacja spotkań jest dokonywane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń przez Ośrodek Enterprise Europe Network. Kalendarz wydarzeń http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

 

 
 
 
 
 
 

Informujemy i doradzamy w zakresie możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw ze środków UE

 

Udostępniamy informacje na temat prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą

 

Informujemy o nowych inicjatywach Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorstw - wspieramy udział europejskich przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Poprzez inicjatywę SME Feedback, która ma na celu zbieranie opinii obywateli i przedsiębiorców na temat polityki Unii i Funkcjonowania Jednolitego Rynku, zbierane są informacje, które pomagają w tworzeniu i udoskonalaniu polityki UE w jej poszczególnych dziedzinach.

Formularz SME Feedback>>>

 

KONTAKT 

 

Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

tel./fax 0048 41 368 02 78

e-mail: een@siph.com.pl

www.een.net.pl

 

Zespół Enterprise Europe Network

 

Dorota Tekieli-Bisińska

Tel. +48 41 368 02 78

e-mail: d_bisinska@siph.com.pl

 

Sylwia Zieja

Tel. +48 41 368 02 78

e-mail: s_zieja@siph.com.pl

 

Emilia Sutowicz

Tel. +48 41 368 02 78

e-mail:  e_sutowicz@siph.com.pl


Marta Pawłowska

Tel. +48 41 368 02 78

e-mail:   m_pawlowska@siph.com.pl

 


 

Użyteczne linki:

- Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorstw

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm

- Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm

- Europa- portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/index_pl.htm  

- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

http://ec.europa.eu/polska/about_us/contact/index_pl.htm

- Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/

- Europejski Tydzień Energii Zrównoważonej

http://www.eusew.eu/

 
 

 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer