Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

BEZPŁATNY MENTORING DLA FRM
 
 
Po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy dokonujący przejęć mogą skorzystać z pomocy finansowej Komisji Europejskiej.
 
Eurochambres (Stowarzyszenie Izb Gospodarczych z 45 krajów, zrzeszające 2000 Izb Gospodarczych i 19 milionów firm członkowskich) postanowiło zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na problem dotyczy procedur tzw. Business Transfer czyli przekazywania firmy nowemu właścicielowi.
 
Wg raportu BEST przekaz firmy jest trzecią z najważniejszych faz w cyklu istnienia działalności gospodarczej po jej założeniu i rozwoju. Przejęcie firmy jest poważnym przedsięwzięciem, do którego należy się wcześniej solidnie przygotować. Przedsiębiorcy potrzebują jednak nie tylko odpowiedniego prawa, które ułatwiłoby proces przekazywania firm, ale także dostępu do organizacji, które pomogłyby im ten proces przeprowadzić. Powinien również zostać zapewniony odpowiedni transfer umiejętności i wiedzy dotyczącej firmy od odchodzących właścicieli na rzecz nowego kierownictwa. Osoba przejmująca firmę powinna także posiadać wszelkie zdolności organizacyjne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, planowania w biznesie, księgowości oraz finansów. Przekazywanie działalności gospodarczej może również stawiać zupełnie nowe wyzwania, do których przedsiębiorcy mogą potrzebować szczególnego przygotowania, np. dotyczącego odporności na stres związany ze zmianami w obrębie firmy czy też zarządzaniem nową siecią kontaktów.
 
W wyniku negocjacji Komisja Europejska zdecydowała się sfinansować pilotażowy projekt pod nazwą „A Helping Hand for SMEs - Mentoring Business Transfer” polegający na wspieraniu przejęć poprzez dostarczenie nowym właścicielom bezpłatnego wsparcia eksperckiego. Jest to wydarzenie bezprecedensowe, gdyż po raz pierwszy na poziomie Komisji dostrzeżono i uznano ten problem za istotny.
 
Mentoring Business Transfer Programme jest inicjatywą realizowaną we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym również w Polsce. Program jest finansowany przez Komisję Europejską niezależnie od funduszy UE przyznanych naszemu krajowi na lata 2007 – 2013. W sumie w projekcie może wziąć udział 1000 firm z całej Europy. Przedsiębiorca dokonujący przejęcia w ramach tego programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego, dziesięciodniowego wsparcia mentora (eksperta z wieloletnim doświadczeniem w biznesie), którego wynagrodzenie opłaci Komisja Europejska. Wyłącznym partnerem Eurochambres w tym programie na terenie Polski jest Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa.
 
 
Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorcy z udziału w programie to:
  • analiza indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy na podstawie której powstanie indywidualny plan mentoringu
  • 10 pełnych dni wsparcia eksperckiego (jeden na jeden, tzw. coaching osobisty) w jednym z następujących obszarów: dostępność finansowania, marketing, strategia i planowanie biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacjami z klientami, księgowość, produkcja, aspekty prawne i rachunkowe (kontrakty, patenty, itd.) w zależności od potrzeb przedsiębiorcy
  • bezpłatny udział w programie dla każdego przedsiębiorcy
  • raport końcowy eksperta (po przeprowadzeniu mentoringu) z sugestiami do wykorzystania przez uczestniczącego przedsiębiorcę
Kto może wziąć udział w programie:
  • firmy, lub osoby prywatne, które są w trakcie przejęcia lub przejęły firmę zatrudniającą do 50 osób
  • firmy, lub osoby prywatne, które będą dysponować ponad 50% udziałów w przejmowanych firmach
W efekcie udziału polskich firm w programie „A Helping Hand for SMEs - Mentoring Business Transfer” powstanie raport na temat problemów i potrzeb firm dokonujących przejęć w każdym z krajów Unii Europejskiej. Zostanie on przekazany Komisji Europejskiej i na jego podstawie Komisja będzie kształtowała swoje dalsze polityki wobec firm uczestniczących w procesie business transferu. Im więcej wniosków pochodzących od firm zlokalizowanych w naszym kraju znajdzie się w raporcie przekazanym Komisji tym jej polityka będzie bardziej dopasowana do naszych potrzeb.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Eurochambres  zobacz>>Informacji udziela
 
Jarosław Bator
tel/fax: 41 344 43 92 wew. 29
e-mail: j_bator@siph.com.pl


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer