Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej

                        
 

Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej
w województwie świętokrzyskim
w zakresie szkolnictwa zawodowego
 
Miło jest nam poinformować, iż Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach od czerwca br. realizuje projekt dotyczący diagnozowania potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w województwie świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa zawodowego.
 
Cele projektu:
 
„ Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy w województwie świętokrzyskim” poprzez:
 
§ Zbadanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej i branżach pokrewnych
 
§ Podniesienie świadomości pracodawców o potencjale zawodowym aktualnych absolwentów szkół zawodowych
 
§ Umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami szkolącymi w zakresie praktycznej nauki zawodu
 
§ Ukierunkowanie szkolnictwa na edukowanie w najbardziej poszukiwanych zawodach
 
§ Poprawa sytuacji absolwentów szkół budowlanych na rynku pracy
 
W ramach projektu utworzona zostanie baza danych przedsiębiorstw branży budowlanej oraz branż pokrewnych funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzonych zostanie 6 badań ankietowych, w których udział weźmie minimum 1800 firm.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu www.dps.siph.com.pl
 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
                                                                                                       


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer