Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Świętokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki

                                     
_____________________________________________________________________________________
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________________________________________________________
 
 
  Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”
 
 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w oparciu o wieloletnie doświadczenie przygotowała projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” polegający na kompleksowym wsparciu przedsiębiorstw jak również pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki.

 

Projekt jest kompleksowym wsparciem firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w oparciu o sferę B+R, istotnych dla rozwoju gospodarki poprzez: 

  • działania promujące transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzenie partnerów, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji,szkolenia praktyczne mające na celu przygotowanie do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w nauce i biznesie,
  • płatne staże dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach, jak również staże dla pracowników firm w jednostkach naukowych w oparciu o indywidualne programy staży.
Działania w projekcie skierowane są do osób, przedsiębiorstw i uczelni związanych z kluczowymi specjalizacjami/ branżami regionu świętokrzyskiego określonymi w Regionalnej Strategii Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności związanymi z efektywnym wykorzystaniem energii, turystyką medyczną, działalnością targowo – wystawienniczą, transferem wiedzy, wzornictwem.
 
Wykorzystanie potencjału naukowego to szansa ekonomicznego rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dzięki współpracy nauki i biznesu przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki.
 
Projekt realizowany jest od października 2011 r. do września 2013 r.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże oraz szkolenia objęte są pomocą de minimis.
 
 
______________________________________________________________________________________
 

Kielce, listopad 2011 r.

Szanowni Państwo,
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza na konferencję inaugurującą realizację projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki.
 
 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA-
płatne staże dla pracowników naukowych w biznesie.
 
Dzięki współpracy nauki i biznesu w ramach płatnych staży, przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych.
 
 
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość uzyskania:

· kompleksowych informacji na temat oferty projektu,

· wiedzy na temat zasad i warunków rekrutacji do projektu, grupy docelowej,

· wiedzy na temat zasad odbywania płatnych staży w ramach projektu,
 
 
a także poznania:

· roli innowacji w rozwoju gospodarki,

· korzyści ze współpracy nauki i biznesu

· znaczenia kreatywności dla wzrostu konkurencyjności regionów
 
 
Dodatkowo podczas konferencji pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stażu w przedsiębiorstwie oraz przedsiębiorcy zainteresowani przyjęciem pracownika naukowego na staż będą mieli możliwość zgłoszenia akcesu w projekcie.
 
 
  Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2011r.
w godzinach od 10:30 do 16:30
w Hotelu Kongresowym (EXBUD) w Kielcach, Aleja Solidarności 34
 
 
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 02 grudnia 2011 r. do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce Tel./Fax.: +48 41368 02 78, e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona .
 
 
Dodatkowych informacji udziela Marta Pawłowska, nr tel: 41368 02 78, e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl.
 
 
______________________________________________________________________________________

Biuro projektu:

 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa

Ul. Sienkiewicza 53, piętro III

25-002 Kielce Tel. 41 / 368-02-78

http://www.siph.com.pl/                                                   m_pawlowska@siph.com.pl
 
 
                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________________
 
Projekt „ Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
_______________________________________________________________________________________


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer