Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

CLOSER

„Increasing visibility of Enterprise Europe Network through intense Cooperation with LOcal StakEholdeRs- CLOSER”.


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jako jedyny w Polsce południowej, rozpoczyna realizację kolejnego międzynarodowego projektu. We współpracy z Komisją Europejską Ośrodek rozpoczyna akcję promującą wspólne działania interesariuszy, na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, w oparciu o sieć Enterprise Europe Network:


Podobne projekty realizować będzie 38 instytucji z Unii Europejskiej, wybranych drogą konkursu. Projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, która w okresie kryzysu gospodarczego postrzega mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmioty najbardziej wymagające wsparcia. Jednym ze sposobów pomocy firmom jest wzmocnienie współpracy z regionalnymi interesariuszami oraz utworzenie lokalnego partnerstwa dla rozwoju.

 

 

Wszystkich przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej een@siph.com.pl, tel: 41368 02 78.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Enterprise Europe Network www.een.ec.europa.eu to europejska sieć skupiająca blisko 600 organizacji członkowskich z ponad 50 krajów na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Jest największą tego rodzaju siecią w Europie. W sieci EEN skupione są izby gospodarcze, centra transferu technologii, instytuty badawcze oraz agencje rozwoju, które współpracują ze sobą pod kierownictwem Komisji Europejskiej.

 

 

Celem sieci jest pomoc Małym i Średnim Przedsiębiorstwom w optymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje Jednolity Rynek Unii Europejskiej.Sieć Ośrodków Enterprise Europe Network została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP).

 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach oferuje szereg usług:

Pomagamy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą między innymi poprzez bazę międzynarodowych ofert współpracy.

Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z tematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie UE, a w szczególności rynków zagranicznych, oznaczenia ce, możliwości finansowania działalności gospodarczej, regulacji unijnych, własności intelektualnej, programów badawczych.

Organizujemy udział polskich firm w imprezach kooperacyjnych (spotkania brokerskie i misje) współfinansowanych przez Komisję Europejską, mających na celu ożywienie współpracy międzynarodowej.

Spotkania brokerskie to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Dobór partnerów i aranżacja spotkań jest dokonywane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń przez Ośrodek Enterprise Europe Network.

Informujemy i doradzamy w zakresie możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw ze środków UE.

Udostępniamy informacje na temat prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą.

Informujemy o nowych inicjatywach Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorstw - wspieramy udział europejskich przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Poprzez inicjatywę SME Feedback, która ma na celu zbieranie opinii obywateli i przedsiębiorców na temat polityki Unii i Funkcjonowania Jednolitego Rynku, zbierane są informacje, które pomagają w tworzeniu i udoskonalaniu polityki UE w jej poszczególnych dziedzinach. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentujemy ofertę usług Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Firm, zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu.


Pobierz>>>


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja „Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”


Konferencję poświęconą tej tematyce zorganizował w dniu 28 października Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Z inicjatywy Komisji Europejskiej Ośrodek EEN przy SIPH - jako jedyny w Polsce południowej - realizuje projekt, którego zadaniem jest wsparcie regionalnego ekosystemu doradczego dla przedsiębiorców. Komisja Europejska postrzega Mikro Małe i Średnie przedsiębiorstwa jako podmioty najbardziej wymagające wsparcia, w optymalnym wykorzystaniu szans, jakie daje jednolity rynek Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów pomocy firmom jest wzmocnienie współpracy z regionalnymi interesariuszami działającymi na rzecz firm oraz utworzenie lokalnego partnerstwa dla rozwoju, które będzie wspierało rozwój regionalnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.


W ramach nawiązanej współpracy z przedstawicielami regionalnych instytucji, Ośrodek EEN zaproponował przybliżenie przedsiębiorcom możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na działania i projekty związane z rozwojem działalności biznesowej. Programy operacyjne na lata 2014-2020 umożliwią finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach. Pula środków na realizację projektów w Polsce wynosi ponad 82 miliardy euro, a środki te uzupełniają także programy międzynarodowe.


Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania spotyka się zawsze z bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła liczna obecność przedsiębiorców na spotkaniu, które otworzył Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych, prezentując informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz oferty Funduszy: Pożyczkowego, Poręczeniowego i Staropolskiego Funduszu Kapitałowego dla firm. Ponadto zaprezentowano Instrument wsparcia dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020. Temat rozwoju regionalnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej przybliżyła Dorota Tekieli-Bisińska, dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy SIPH.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej CLOSER- Increasing visibility of Enterprise Europe Network through intense Cooperation with LOcal StakEholdeRs.


Prezentacje z konferencji:
Tomasz Janusz- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Paweł Lulek- Wojewódzki Urząd Pracy
Krzysztof Kobryń- Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
Tomasz Jakubczyk- Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
Wiesław Czepiel- Staropolski Fundusz Kapitałowy
Krzysztof Trojanowski- Instrument MŚP


 

 


 Kontakt: Ośrodek Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel/fax: 41368 02 78

e-mail: een@siph.com.pl


                                                        

 


 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer